România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Simpozionul: "Civilizatia dacică din sud-vestul Transilvaniei"

4-5 iunie 2005

Iubitorii istoriei, fie ei specialişti sau doar simpli pasionaţi sunt pe deplin de acord că este mai uşor să reconstitui civilizaţia umană din perioadele acoperite cu material documentar scris, decât a acelora din care s-au păstrat doar vestigiile ce fac obiectul cercetărilor arheologice.

Concluziile la care s-a ajuns până în prezent, ca rezultat al interpretărilor materialelor rezultate din descoperirile arheologice întâmplătoare sau organizate sistematic, sunt mereu confirmate şi completate cu aspecte noi, dar, în unele cazuri ele pot fi combătute şi chiar înlocuite, prin argumentele rezultate din noile vestigii descoperite din conexiunile lor şi din folosirea tehnicilor moderne în cercetarea lor. Se cunoaşte faptul că teritoriul României, această splendidă cetate naturală concentrică, este plină de asemenea vestigii rezultat al locuirii umane permanente, sedentare.

Cum este şi firesc şi cum o devedesc numeroasele situri arheologice, ponderea vestigiilor de această natură se găseşte în "interiorul cetăţii", adică pe teritoriul Transilvaniei istorice. Dintre acestea cele situate în SV provinciei, pe teritoriile actualelor judeţe Alba, Hunedoara şi Sibiu, au o valoare documentar-istorică deosebită pentru istoria noastră naţională şi chiar universală.

Redeschiderea discuţiilor ştiinţifice din ultimii ani cu privire la tăbliţele din lut ars cu scriere pictogramatică descoperite pe teritoriul localităţii Tărtăria încă din anul 1961, de către arheologul clujean Nicolae Vlassa, ca şi a celor similare descoperite ulterior în localităţile din jurul Tărtăriei, de către arheologul Gheorghe Lazarovici în congrese, reuniuni şi sesiuni ştiinţifice internaţionale, subliniează interesul general pentru stabilirea adevărului istoric. Concluzia la care s-a ajuns până în prezent fiind că ele sunt produsul unei culturi locale şi că scrisul reprezentat pe ele este mai vechi cu peste o mie de ani decât cel sumerian (sfârşitul mileniului IV î.Hr.). Prin urmare el este primul mesaj scris din istoria omenirii. Pe monumentul ridicat pe la mijlocul anului 2003 la Tărtăria (judeţul Alba) din iniţiativa şi cu contribuţia dr. Napoleon Săvescu, ec. George Păunescu şi a colaboratorilor dânşilor s-a fixat următoarea inscripţie comemorativă:

"Tărtăria 5500 î.d.H. - Primul mesaj scris din istoria omenirii"

Rămâne ca specialiştii din întreaga lume să cadă de acord, dacă nu cumva au făcut-o, care dintre populaţiile sedentare, trăitoare pe meleagurile României de astăzi a ajuns la un astfel de nivel cultural.

Plecând de la premiza reliefată de vestigiile arheologice de la Tărtăria, este firesc să credem, chiar dacă deocamdată mai mult pe baza logicii, că populaţiile care s-au succedat în continuare pe teritoriul României, până la cucerirea Daciei de către romani, au avut o civilizaţie elevată, având în vedere moştenirea, fie ea şi numai parţială, de la predecesori.

În această lumină credem noi, trebuie privite strădaniile care de mai mulţi ani nu mai sunt anonime, ale celor care, specialişti şi amatori, doresc să demonstreze că civilizaţia strămoşilor noştri daci (organizarea de stat, cultul, construcţiile, arta, nivelul de trai şi altele) s-a ridicat la nivelul predecesorilor şi că nu a fost cu nimic mai prejos decât cea romană.

Pe fondul unor discuţii contradictorii mai vechi, cu referire la faptul că scrisul daco-geţilor nu apare în vestigiile arheologice descoperite până în prezent, doi tineri entuziaşti "dacişti", Diana Petcu şi Cătălin Boragic, căutau să demonstreze încă din anul 2000 (vezi revista Dacoromania, nr. 4/2000, p.34) că scrisul de formă ideografică de pe tăbliţele de lut de la Tărtăria, cu vechimea de 7 milenii, aparţine traco-dacilor, împreună cu celelalte forme de manifestare a culturii lor materiale şi, mai ales, spirituale.

Curând după apariţia acestei prime manifestări a "daciştilor" în revista noastră sau poate chiar anterior, un grup de tineri pasionaţi de trecutul istoric al poporului nostru au pus bazele "grupului Sarmizegetusa" cuprinzând şi câţiva amatori albaiulieni, care îşi desfăşoară activitatea în general pe Internet (vezi revista Dacoromania, Nr. 8, 2001, pp. 30-31) dar şi prin publicistică şi participarea la diferite manifestări ştiinţifice din domeniu.

Fundaţia "Alba Iulia - 1918 pentru unitatea şi integritatea României" a primit aproape imediat după înfiinţare printre membrii ei ordinari activi atât "grupul Sarmizegetusa", cât şi pe membrii lui albaiulieni, iar revista fundaţiei "Dacoromania" a acceptat publicarea câtorva studii ale acestora, cu condiţia de a fi rezultatul cercetărilor ştiinţifice şi de a reflecta adevărul istoric. La Alba Iulia, în judeţul Alba şi în judeţele limitrofe s-au descoperit multe urme de locuire sedentară umană preistorice, şi sunt multe situri arheologice, unele bine păstrate, altele neglijate şi altele pe cale de dispariţie. Din aceste motive fundaţia noastră şi-a propus de la bun început, prin articolul 6 al Statutului său privind scopurile sale: "Intervenţii la organele locale şi sprijinirea lor pentru apărarea şi îngrijirea monumentelor, mormintelor eroilor şi a vestigiilor istorice" (vezi revista Dacoromania, Nr. 1/1999, p. 1). În cei aproape 6 ani de activitate membrii şi conducerea fundaţiei au vizitat celebrele situri arheologice dacice şi romane de la Căpâlna, Costeşti-Blidaru, Teleac, Piatra Craivii, Alba Iulia (castrul Leg. XIII Gemina) şi Pianu de Jos, constatându-se starea lor actuală, fotografiindu-se şi informându-se administratorul lor, forurile superioare de resort şi autorităţile locale asupra situaţiei şi a măsurilor ce se impun pentru salvarea lor de jafuri şi distrugeri (vezi Dacoromania, Nr. 21/2005, pp. 31).  

În perioada actuală, când se construiesc mii de clădiri pentru diverse firme şi locuinţe particulare, au apărut la suprafaţă şi vor mai apare multe vestigii ce fac obiectul cercetării arheologice. De acestea trebuie să se ocupe şi să ia măsuri de salvare şi protecţie, instituţiile abilitate prin lege, dar şi organele de administraţie locală de stat şi de ce nu, toţi cetăţenii cinstiţi şi conştienţi de valoarea lor.

Este motivul pentru care după organizarea unor sesiuni ştiinţifice şi simpozioane pe tema unităţii naţionale singuri sau în colaborare, fundaţia şi-a însuşit propunerea grupului Sarmizegetusa de a organiza şi un simpozion cu tematică arheologică, vizând civilizaţia dacică din SV Transilvaniei. Propunerea era binevenită în condiţiile în care, după informaţiile unui specialist albaiulian, numai în jurul Albaiuliei sunt atestate urmele a cel puţin 17 aşezări dacice, iar diferitele informaţii publicate, mai vechi sau mai noi care afirmă că la Alba Iulia, înainte de cucerirea romană, se afla aşezarea Tharmis, care a fost dărâmată şi în locul ei s-a construit puternicul castru al Legiunii a XIII-a Gemina şi oraşul Apulum, încă nu au fost elucidate dar nici măcar luate în considerare pentru o eventuală cercetare.

Aşa am ajuns ca, beneficiind de sprijinul conducerii şi al secţiei de arheologie de la Muzeul Naţional al Unirii, cărora le aducem mulţumirile noastre şi pe această cale, să putem organiza, având ca partener şi Grupul "Sarmizegetusa" condus de d-nul Cătălin Borangic, Simpozionul "Civilizaţia dacică din Sud-Vestul Transilvaniei, în zilele de 4-5 iunie 2005, la Alba Iulia.

Au răspuns invitaţiei 17 specialişti şi cercetători amatori din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Orăştie, Deva şi Braşov, care şi-au expus rezultatele celor 13 teme din program vizând tematica generală a simpozionului. Dintre cei 17 referenţi, 5 sunt doctori în istorie (arheologie), iar alţi 5 sunt doctoranzi în acelaşi domeniu, expunerile lor fiind receptate ca atare. Am fost însă plăcut impresionaţi şi de curajul unor pasionaţi din domeniu (exemplu cei doi tineri medici din Braşov, Lucian Comşa şi Vlad Totoianu) care trecând peste handicapul lipsei de specializare, muncesc cu o deosebită râvnă pentru descoperirea de noi vestigii arheologice, protejarea lor şi punerea lor în circuitul ştiinţific.

O menţiune deosebită pentru D-l prof. Avram Cristea, care ca pasionat şi erudit foclorist, a demonstrat din nou ce lucruri frumoase şi utile se ascund în înţelepciunea din toate timpurile a strămoşilor noştri.

Menţionăm că simpozionul a fost salutat, în afară de reprezentanţii celor trei instituţii organizatoare, şi de Dl. G. Rustoiu, de la Direcţia Judeţeană de Cultură Alba.

Duminică, 5 iunie 2005, invitaţii, organizatorii şi alţi amatori au participat la excursia documentară de la cetatea dacică Căpâlna şi la vizita de la "popasul lui Blaga", din casa părintelui Dobra, ambele obiective fiind pe Valea Sebeşului.

La întoarcere, într-un scurt popas la Muzeul de Istorie al oraşului Sebeş, tinerii arheologi care au făcut cercetări pe teritoriul Lancrămului, au prezentat o informare despre urmele dacice apărute acolo.

În continuare, şi tot la Sebeş, participanţii la excursie au fost invitaţi la o masă de protocol, de către D-l ing. Costică Saucă, patronul firmei S.C. Confexpelli S.R.L., ocazie cu care amfitrionul le-a prezentat o seamă de obiecte interesante şi importante rezultate din săpături arheologice, unele apărute întâmplător sau achiziţionate de Domnia sa, în vederea organizării unui muzeu particular.

Menţionăm că mijloacele de transport pentru excursie şi alte nevoi au fost asigurate şi sponsorizate de către ing. Costică Saucă, S.C. Confexpelli S.R.L. Sebeş, ing. Gheorghe Todea de la S.C. Start Construct S.R.L. Alba Iulia şi de către familia prof. Mărginean Nicolae din Alba Iulia, cărora le mulţumim încă odată şi pe această cale.

În cadrul simpozionului, fundaţia "Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" cu sprijinul ing. Alex. Cadariu - preşedintele Asociaţiei Filatelice Alba Iulia a organizat o interesantă expoziţie filatelică, având ca temă, strămoşii noştri DACI. Expoziţia a avut loc în spaţiile Cercului Militar, puse la dispoziţie prin bunăvoinţa prof. Iancu Daniel.

Reuşita simpozionului privind civilizaţia dacică ne-a determinat, în final, să ne propunem reluarea lui anuală, dacă condiţiile favorabile de acum se vor menţine.

Oricum, începând cu acest număr al revistei Dacoromania, vom publica referatele prezentate la simpozion.

 

prof. Ioan PleŞa