România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Tineri români de peste Prut în minivacantă la Alba Iulia

În cadrul manifestărilor culturale, organizate de către Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA - din România, sub genericul, TABARA DE CULTURA ŞI CIVILIZATIE ROMANEASCA "ACASA LA NOI" care a ajuns la a IX-a ediţie, s-a aflat printre colaboratori ca şi în anii precedenţi şi FUNDATIA "ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMANIEI" împreună cu DESPARTAMTNTUL ASTRA din Alba Iulia, a cărui preşedinte este pr. Ştefan Urda.

Oaspeţi ai oraşului nostru au fost tineri români de peste Prut, din cadrul Despărţământului ASTRA "PAN-HALIPPA" din oraşul Edineţ, condus de doamna Tatiana Lupu, împreună cu un grup de elevi şi studenţi aparţinând de ASTRA Criuleni-Oniţcani, conduşi de d-şoara prof. Ala Ungureanu, la care s-au adăugat un grup de cinci copii orfani ocrotiţi şi de ASTRA "MIHAIL KOGALNICEANU" Iaşi, condusă de d-na prof. Areta Moşu, care este sufletul ASTREI pe ţară şi care organizează acţiunile culturale cu românii de peste hotare.

Realizarea aceste acţiuni pe meleagurile Albei se datorează în special d-lui preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, ing. Ion Dumitrel, d-nul Dorin Sava, la care se adaugă d-nul dir. prof. Marinescu Ioan de la Colegiul Economic "D.P. Marţian" şi dir. prof. Corb Ioan de la Colegiul Tehnic "Alexandru Domşa" unde s-a asigurat masa şi cazarea oaspeţilor.

Reprezentanţii celor două gazde, a fundaţiei şi a ASTREI s-au străduit ca minivacanţa tinerilor de peste Prut din Republica Moldova, să fie cât mai plăcută şi instructivă.

În acest sens, în primele două zile, oaspeţii conduşi cu multă competenţă de d-l doctor în istorie Gheorghe Anghel, au vizitat obiectivele cultural istorice din municipiul Alba Iulia. Interesul general a fost în special la Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii şi nu în ultimul rând cetatea cu monumetele şi celelalte obiective istorice şi turistice.

A treia zi, tinerii oaspeţi, elevi şi studenţi au fost invitaţi la o întâlnire de IPS Andrei, la sala de protocol a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, care, la despărţire le-a dăruit cărţi religioase.

În aceeaşi zi, în continuare s-au deplasat la Mănăstirea Râmeţ, unde maica stareţă Erusalema Stavropora a fost gazda acestora. Cu această ocazie s-a vizitat complexul mănăstirii Râmeţ iar maica Ambrozie, cu multă blândeţe şi competenţă a prezentat datele şi explicaţiile istorice, referitor la importanţa acestui locaş de cult ortodox, în decursul îndelungat al istoriei românilor şi a credinţei străbune pe meleagurile Albei.

Conduşi de d-nul Nemeş C., excursioniştii au continuat vizitarea frumuseţilor naturale din împrejurimi, inclusiv Cheile Râmeţului.

În ziua de 27 iulie, în colaborare cu preşedintele ASTREI, prof. dr. Dumitru Acu, s-a organizat o excursie în municipiul Sibiu, unde s-au vizitat obiective turistice şi istorice, printre care muzeele oraşului, Dumbrava Sibiului cu obiectivele din zonă, iar la întoarcere, băile de la Ocna Sibiului.

Un moment surpriză şi mai deosebit, a avut loc la mormântul marelui patriot român, academician Onisifor Ghibu, din cimitirul principal al oraşului Sibiu.

Evocarea personalităţii şi a activităţii îndelungate a lui Onisifor Ghibu, a fost efectuată cu multă dăruire de către scriitorul Ion Mărgineanu care sprijină fundaţia noastră, dezinteresat, mai ales în acţiunile cultural-istorice.

Onisifor Ghibu, în timpul primului război mondial, aflându-se dincolo de Carpaţi, obligat să se refugieze în Moldova la data de 12 Martie 1917, a trecut în Basarabia, unde a desfăşurat o activitate intensă privind redeşteptarea conştiinţei naţionale a românilor basarabeni şi a obţinerii autonomiei lor culturale şi apoi politice, împreună cu grupul de patrioţi, din jurul publicaţiei "CUV#NT MOLDOVENESC" în frunte cu PAN HALIPPA, care a devenit principalul prieten de luptă pentru unirea Basarabiei cu [ARA MAM~, fapt, realizat la data de 27 martie 1918.

Onisifor Ghibu a dus în Basarabia prima tipografie cu litere latine cu ajutorul căreia s-a editat primele publicaţii cu litere latine, contribuind în mare măsuă la actul unirii românilor din anul 1918.

Tinerii români din cadrul ASTREI de la Edineţ care poartă cu cinste numele marelui patriot român basarabean şi luptător pentru unire PAN (Pantelimon) HALIPPA, prietenul apropiat al lui Onisifor Ghibu, au avut posibilitatea şi satisfacţia de a transmite cu această ocazie, un gând bun, prin florile presărate peste mormânt şi prin lumânările aprinse.

Reprezentanţii fundaţiei, format din scriitorul Ion Mărgineanu, ec. Ioan Străjan, prof. Ilie Furduiu şi dl. Nicolae Muntean, împreună cu cei ai ASTREI "PAN HALIPPA", Edineţ, au depus şi o coroană cu flori.

Ziua de miercuri, 27 iulie, a coincis întâmplător şi cu ziua Sf. Pantelimon (martir creştin decapitat la mijlocul sec. al III-lea de către împăratul Romei).

În ultima zi de şedere a oaspeţilor, în judeţul nostru, s-a organizat împreună cu preşedinta despărţământului ASTRA Blaj, prof. Pop Silvia, vizitarea obiectivelor turistice şi istorice de la Blaj, Teiul lui Eminescu, Câmpia Libertăţii cu monumentele respective, Catedrala Blajului şi cimitirul unde se odihnesc o parte din corifeii Şcolii Ardelene.

Tinerii români din R. Moldova cunoscând situaţia sinistraţilor de la noi din ţară, au adus diverse ajutoare pentru sinistraţi constând din obiecte de îmbrăcăminte şi diverse dulciuri şi jucării pentru copii, ajutoare care au fost predate reprezentanţilor Primăriei Municipiului Alba Iulia.

În final la despărţire, reprezentanţii fundaţiei, le-a oferit tinerilor prieteni de peste Prut, spre amintire, diferite obiecte de porţelan, cu însemnele oraşului Alba Iulia, reviste şi căte o cupă de porţelan, cu câte o punguliţă de pământ din oraşul unirii, Alba Iulia, pentru despărţământul ASTRA "PAN HALIPPA" din Edineţ şi despărţământului ASTRA "Ioan Sârbu" din Criuleni-Oniţcani cu gândul de a fi prieteni şi uniţi pentru totdeauna.

Meritul acestui moment fiind a d-nei dipl. ing. Georgeta Sarmeş, patron al S.C. "AXA PORCELAINE" S.R.L. şi a fam. prof. Elisabeta şi Nicolae Mărginean, care de fiecare dată a sprijinit fundaţia în astfel de acţiuni.

La realizarea în bune condiţiuni a acestei minivacanţe a tinerilor elevi şi studenţi români din Republica Moldova, au contribuit şi alte persoane binevoitoare, care se află menţionate pe coperta revistei şi cărora le suntem profund recunoscători pentru ajutorul material şi moral acordat fundaţiei noastre pentru realizarea diverselor acţiuni.

În acelaşi timp, transmitem mulţumirile şi urările de bine din partea tinerilor de peste Prut precum şi a organizatorilor principali, fapt ce rezultă şi din scrisoarea redată în continuare.

 

Către Fundaţia

"Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României"

 

Stimate domnule Preşedinte

 În numele Despărţământului "Mihail Kogălniceanu" Iaşi, al grupului pe care l-am însoţit în minunata zonă din judeţul Alba, cu ocazia celei de-a IX-a ediţie a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească "Acasă la noi", vă adresăm cordiale mulţumiri, atât Dumnevoastră, cât şi membrilor Fundaţiei pe care o conduceţi, Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, Prefecturii şi Consiliului Judeţean, care au făcut tot posibilul ca grupurile din Criuleni şi Edineţ (preşedinte Tatiana Lupu) - Republica Moldova să aibă parte de o vacanţă plăcută. Mulţumită şi mass-mediei locale, care a reflectat evenimentul, făcându-l cunoscut în zonă.

În ceea ce priveşte eforturile depuse de colectivul de conducere al Fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României", ţinem să vă mulţumim pentru amabilitatea de care aţi dat dovadă, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, aţi dat mereu dovadă de o solicitudine deosebită cu privire la primirea a numeroase grupuri din Cernăuţi, Odesa, Basarabia. Zilele petrecute în Alba vor rămâne în sufletul nostru pentru totdeauna, îndemnându-ne să revenim în fascinanta zonă a judeţului Alba (unde am vizitat, printre altele, Muzeul Unirii, Mănăstirea Râmeţi, şi am efectuat chiar o delasare la Sibiu, la Muzeul Bruckenthal, şi la Blaj, pe Câmpia Libertăţii).

În încheiere, daţi-ne voie să vă asigurăm de toate gândurile noastre, mii de mulţumiri pentru tot ce aţi făcut pe durata şederii noastre şi să vă urăm sănătate multă şi activităţi culturale deosebite în continuare

 

Preşedinte,

prof. Areta Moşu               Cu respect,

                                          Mihaela Trifan

 

ec. Ioan StrĂjan