România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

În apărarea Congresului Spiritualităţii Româneşti

Dragi albaiulieni

        "Suntem o Ţară înconjurată de români!". Aşa ne-a lăsat marele cărturar, neegalatul spirit european, Nicolae Iorga, cu limbă de moarte: Trebuie să învăţăm, mereu să învăţăm lucrul acesta cum seminţele încvaţă primăvara sub brazdă, cum fântânile învaţă izvoarele, să privim în jurul nostru şi mai ales în noi, unde întâlnim, ca spicele într-un snop de grâu, comunităţi ale românilor de pretutindeni, prin care se aud desluşit migraţii fireşti ale românilor, drumuri de bejenie şi pribegie, legile lor scrise şi nescrise, mai mult sau mai puţin cunoscute, "documente oficiale care atestă şi grija naţională pentru "întreaga suflare românească", dar şi "cea dintâi lege privind sprijinirea credinţei strămoşeşti la românii de pretutindeni, promulgată în 1937, la propunerea lui Iorga, după vizita făcută la români din America în 1930, de asemenea organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Problemele  Românilor din străinătate", după 1990, un "Departament pentru Relaţiile cu Românii de Prtetutindeni" şi  Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi", "Legi speciale" privind sprijinul  acordat românilor de pretutindeni, bazat pe prevederile Art. 7 din Constituţia României, însăşi Limba Română", acoperişul sfânt care ne tutelează deopotrivă viaţa şi moartea... Şi multe dintre acestea au venit la sugestia"Ligii Culturale Române" şi a "Congresului Spiritualităţii Româneşti de pretutindeni" care a reuşit să convoace (mai întâi la Băile Herculane, apoi la Alba Iulia) un număr de 4000 de reprezentanţi ai românilor de pe planeta Pământ, din peste 40 de ţări şi 100 organizaţii, societăţi, instituţii, presă, posturi de radio şi televiziune. Congresul Spiritualităţii Româneşti organizat de "Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni", creată în 1989 şi revigorată după 1989, cel care a deschis "Podurile de Flori" peste Prut să treacă triumfală respiraţia românilor spre o reîmbrăţişare de soră şi frate, aflat la Alba iulia în 2005 în preajma Zilei Naţionale - 1 Decembrie - la a IX-a Ediţie a sa, incluzând în programul său discutarea legii privind românitatea şi crearea Uniunii Mondiale a Românilor - U.M.R. a ajuns fanionul fierbinte al românităţii din lume, chibzuind curajos şi matur la deschiderea unui sediu permanent în oraşul Marii Uniri, Alba Iulia, ca semn al alesei preţuiri pentru trecutul şi viitorul neamului românesc. Acesta-i prilejul faţă de care, noi, albaiulienii (ne referim la judeţul Alba!) trebuie să ne circumscriem pasiunile, sprijinul necondiţionat, puterea creatoare prin răbdare, sinceritate şi crearea condiţiilor  reale acestei instituţii ce ne onorează, ne va onora, făcând parte din strălucirea biografiei noastre de români - Să nu uităm: a trece de la vorbă la fapte este puterea adevărului.

Ion Mărgineanu