România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

    “Lăsaţi copiii să vină la Mine!”

    Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;

    Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,

    Ochii mei nălţam visători la steaua

    Singurătăţii.

                                        ODĂ

                                        (În metru antic) de Mihai Eminescu

         Sub acest imbold s-a desfăşurat la 15 ianuarie a.c. un Pelerinaj pentru Eminescu la Biserica Bunavestire din Alba Iulia, unde părintele Doru Ghiaja a intonat maiestuos o priceasnă în faţa elevilor de la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”.

    Este a zecea Oră specială de religie – cu diverse tematici, Patimile Mântuitorului, Semnificaţia Postului şi a Rugăciunii, Chemarea Colindelor, unele desfăşurate în prezenţa IPS Andrei, Arhiepiscop, iar altele la Mănăstirea Râmeţ.

    Ideea de bază care ne-a călăuzit în acest demers constă în acţiunea comună a şcolii şi a bisericii, a educaţiei pentru valorile româneşti ale credinţei ortodoxe.

    În afară de TE DEUM-ul pentru M. Eminescu, la 140 de ani de la prezenţa elevului de 16 ani (în 1866 poetul se afla la Blaj) la Alba Iulia, ca asistent la Adunarea ASTREI ascultând pe Timotei Cipariu vorbind despre limba română, fiind interesat de lupta românilor ardeleni pentru drepturi naţionale, sociale şi culturale, s-a evocat şi opera genialului poet. Elevii şcolii participă la un Concurs „Veşnic tânăr, Eminescu” cu finalitate în iunie, având la bază Regulamentul difuzat de Asociaţia Şcoala Albei, Biblioteca Judeţeană Alba şi Fundaţia 1 Decembrie 1918 şi având drept scop scrierea de eseuri privitoare la Eminescu şi Blaga cât şi creaţia proprie – poezie şi proză valorificate într-un volum tipărit.

    Într-o lume globalizată, când se vorbeşte despre corectitudinea politică, când atacul la valorile româneşti este mereu prezent, Asociaţia "Şcoala Albei" a editat 10 volume sub genericul Azi, în şcoală consacrate lui Eminescu, Caragiale, Creangă, Sadoveanu, Arghezi, Stănescu, Coşbuc, Goga, Blaga şi Rebreanu, cu sprijinul Societăţii de Ştiinţe Filologice, lucrări care au servit elevilor cls. a VIII-a şi a XII-a. Întâlnirile cu elevii desfăşurate de autori au dovedit importanţa acţiunii profesorilor, de a lua atitudine faţă de modul de receptare a operelor clasicilor, şi de metodele de predare-învăţare în şcoala românească, ca activitate permanentă, nu numai în ocazii aniversare.

    La 25 februarie s-au împlinit 140 de ani de la debutul lui M. Eminescu cu poezia „De-aş avea”, în revista „Familia” şi atribuirea numelui Eminescu (din Eminovici), fapt marcat prin publicarea de articole în presa locală şi de recitări de poezie eminesciană.

    Proiectul „Eminescu” vine să suplinească educaţia pentru valorile culturii române şi receptarea corectă a mesajului poeziei, a întregii opere eminesciene, în condiţiile în care atenţia acordată în manualele şcolare este deficitară, fapt semnalat încă din 1990 de către Societatea de Ştiinţe Filologice Alba. În anii următori manualele alternative şi examenele introduse la sfârşitul claselor a VIII-a şi a XII-a au „matematizat”, au fărămiţat răspunsurile coerente prin zeci de întrebări mărunte, uşor de cuantificat la examene dar fără efecte educative formative. În preocuparea Asociaţiei „Şcoala Albei” îndeosebi în 1996, apoi în 2000 proclamat „Anul – Eminescu” aceste „defecţiuni de etapă” de tranziţie, cu multe aspecte problematice de atac la adresa clasicilor literaturii române, a stat iniţierea de proiecte educative cu elevii, materializate în Foaia volantă „Dor de Eminescu” difuzată pentru olimpicii din Alba, în condiţiile în care s-a schimbat şi sensul acestui concurs denumit la nivelul ţării „Mihai Eminescu” , dar care este unul tip examen grilă (precum la permisul de conducere auto) sau un test de informatică (la modă!) cu probleme teoretice, definiţii care nu pun preţ pe complexa viziune eminesciană despre „trecutul măreţ faţă de prezentul decadent” din „Scrisoarea III”,natura şi dragostea romantică, poezia religioasă „Rugăciune”, „Colinde” sau filozofică din „Luceafărul”.

    Elevilor li se cere să realizeze eseuri pornind de la un vers eminescian /Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă/ Prin care trece alba regina nopţii moartă/ din „Melancolie”, nestudiată la clasă. La capitolul literatură populară, obiceiurile legate de naştere, nuntă, înmormântare, cele de peste an, lipsesc din programa şcolară, filozofia se predă în liceu – puţin –ceea ce foloseşte elevilor fiind lectura, dialogul cu scriitorii şi criticii literari, cu oameni de cultură fiind complementar şi acceptat de tineri, cum este cazul proiectului de faţă.

    Prezenţa elevilor la activităţile de acest gen, familiarizarea cu activitatea asociativă de genul celei promovate de revista „Dacoromania” prin articolele publicate şi manifestările publice la bustul poetului din parcul oraşului, lectura la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, vizitele la Muzeul Unirii, Casa memorială Lucian Blaga din Lancrăm, pelerinajul anual la Mănăstirea Râmeţi şi alte întâlniri – prezentări de carte, etc. – Simpozioanele din 6-9 mai şi 15 iunie 2006 se vor materializa prin publicarea unui volum „Eminescu, azi în şcoală”,finanţat de Consiliu Judeţean Alba.

    Proiectul va continua printr-o colaborare cu Primăria Ighiu, care în septembrie 2006 va dezveli un bust dedicat lui Eminescu având inscripţia / La steaua care a răsărit/ E-o cale-atât de lungă,/ Că mii de ani i-au trebuit/ Luminii să ne-ajungă/

Biserica "Bunavestire" Alba Iulia - TE DEUM si Evocare "Mihai Eminescu" 140 de ani de la prezenta poetului la Adunarea ASTREI la Alba Iulia. Elevii asculta interventiile poetului Ion Marginean si ale profesorului Oliviu Iacob, (15 ianuarie 2006)

 

Profesorii invitati de la st. la dr. Ana Herlea, Liliana Stoica, Aurelia Ponoran, Ana Candea, ec. Ion Strajan, prof. Avram Cristea, poetul Gh. Dancila si prof. Ironim Muntean

 

Elevii de la Scolile "Avram Iancu" si Dorin Pavel Alba Iulia evocandu-l pe fostul elev de 16 ani, Eminescu, geniu al poeziei romanesti

 

Elevi citind din creatiile proprii

 

 

Elevi participanti la pelerinaj si la concursul "Mihai Eminescu", elev al Blajului

 

Biserica din Maierii Albei - unde se afla inscriptia asezata in 1996 de Asociatia "Scoala Albei". Recitalul dedicat aceluiasi eveniment - Mihai Eminescu - de catre elevi ai Seminarului Teologic (15.01.2006)

prof. Oliviu IACOB

    dir. adj. Colegiul tehnic "Dorin Pavel" Alba Iulia