România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

    Avocatul dr. Camil Velican, primul primar roman,     

    de după Marea Unire, al oraşului Alba Iulia

         Camil Velican s-a născut la 18 decembrie 1878 la Târgu Mureş, fiind fiul judecătorului Alexandru Velican şi al Mariei Târlea - înrudită cu harnicul episcop Vasile Hossu din Gherla şi cu viitorul cardinal Iuliu Hossu. A urmat şcoala primară la Alba Iulia, iar liceul la Blaj. Cu studii universitare la Cluj şi Budapesta, în anul 1903, s-a înscris la baroul din Alba Iulia, unde a activat, ca avocat, până la sfârşitul vieţii sale.

    În capitala Ungariei a activat ca membru al societăţii de lectură “PETRU MAIOR“, înfiinţată din iniţiativa studenţilor români aflaţi la Universitatea din Budapesta, în scopul luptei pentru cultivarea spiritului naţional, prin promovarea limbii romane şi a istoriei neamului, pentru păstrarea sufletului romanesc, cum spunea Nicolae Iorga, prin serbări, luări de poziţie în presa şi conlucrare cu deputaţii români din Parlamentul Ungar. Ca tânăr avocat şi-a dovedit dragostea şi profunda înţelegere pentru suferinţele neamului, apărând în pledoariile sale cele trei cazuri de romani întemniţaţi pentru recitarea poeziei Doina de Mihai Eminescu, precum şi altele în care românii erau acuzaţi de naţionalism.

    Ca moment culminant al activităţii sale menţionez participarea sa directă la evenimentele de la sfârşitul anului 1918 şi apoi, în anii ce au urmat, la ridicarea prin cultură şi civilizaţie, dar şi pe plan economic a nivelului de trai al poporului nostru. A urmat cu consecvenţă afirmarea idealului naţional, contribuind cu fermitate la realizarea acestuia.

    Membru activ al Partidului Naţional Roman, la întoarcerea sa de pe frontul italian, în noiembrie 1918, a avut o întrevedere cu Iuliu Maniu, la Viena, de la care a primit dispoziţia de a merge la Arad, unde se mutase sediul Consiliului Naţional Roman Central, pentru a se pune la dispoziţia acestuia în vederea Convocării Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia, pe data de l Decembrie 1918 şi pentru realizarea legăturilor cu populaţia română din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.  Reîntors la Alba Iulia pe data de 8 noiembrie 1918, unde la 4 noiembrie se constituise Garda Naţionala (în scopul menţinerii ordinii în acesta perioadă de vid de putere) şi Consiliul Naţional Roman din oraş, Dr. Camil Velican a fost cooptat de CNR local, în cadrul căruia a luptat cu energie şi abnegaţie pentru înfăptuirea şi organizarea zilei de 1 Decembrie 1918. În acele zile a mai primit sarcina de a întâmpina trupele germane ale mareşalului Mackensen aflate în retragere din România, obţinând acordul ca trupele germane sa ocolească oraşul Alba Iulia pentru a nu tulbura buna desfăşurare a Mari Adunări Naţionale şi a Marii Adunări Populare Româneşti.

    Casa familiei Velican a devenit unul din principalele locuri stabilite pentru primirea delegaţilor şi de întâlnire a fruntaşilor ardeleni în vederea organizării zilei de l Decembrie. Consfătuirile începeau de dimineaţa şi adesea se terminau târziu în noapte. Paza era asigurata de căpitanul Medrea, din partea Gărzilor Naţionale şi de Ovidiu Gritta, viitorul căpitan al Politiei Alba Iulia.

    A fost aleasă acestă casă deoarece era încăpătoare, clădirile instituţiilor din oraş fiind ocupate de autorităţile administraţiei austro-ungare. Un alt criteriu a fost acela că familia Velican avea vechi relaţii cu luptătorii marcanţi pentru cauza Unirii.

    Alături de ceilalţi membrii, Camil Velican, delegat de CNR local în Consiliul de Organizare a zilei de l Decembrie, a depus o munca asiduă pentru buna desfăşurare a evenimentelor.

    În ziua de 1 Decembrie, zi de imens entuziasm şi de nedescrisă bucurie, s-a instituit Marele Sfat Naţional Român, alcătuit din 212 membrii, reprezentanţi ai PNR, ai celorlalte partide, ai clerului, cât şi ai claselor sociale. Aceştia au ales un comitet de conducere numit CONSILIU D1RIGENT al Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului şi al tuturor ţinuturilor locuite de români, cu puteri guvernamentale provizorii, îndreptăţit de a dispune, în numele său, reorganizarea teritorială, până la Adunarea Constituţională de la Bucureşti.

    În casa avocatului Camil Velican a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Dirigent, cu depunerea jurământului de credinţă faţă de Marele Sfat Naţional, şi discutarea altor probleme organizatorice. Consiliul Dirigent a funcţionat aici, până la strămutarea sa la Sibiu, pe 4 decembrie 1918.

    În semn de mulţumire pentru deosebita solicitudine a gazdelor Iuliu Maniu le-a adresat o carte poştala cu semnăturile a 12 dintre membrii Consiliului Dirigent. N-au semnat episcopul Iuliu Hossu, episcopul Miron Cristea, Alexandru Vaida Voievod, Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio Pop, aceştia fiind la Bucureşti pentru prezentarea către Regele Ferdinand a actului Unirii. În semn de amintire a acestui măreţ eveniment, Iuliu Maniu a mai dăruit gazdelor peniţa sa de aur, cu care a semnat actul Unirii la 1 Decembrie 1918.

    Prin hotărârile din 3 decembrie, Camil Velican a fost numit primar al Albei Iulia, iar în ziua de 5 decembrie şi-a preluat funcţia, devenind primul primar roman din Ardealul realipit Patriei, funcţie pe care, alături de cea din CNR, a onorat-o cu prisosinţă, printr-o muncă asiduă şi plină de dăruire.

    A început activitatea ca primar cu preluarea instituţiilor de stat, a bibliotecii şi a muzeului, pentru a le proteja patrimoniul. O atenţie deosebită a acordat preluări şcolilor, pentru ca acestea să-şi înceapă activitatea cât mai curând. Toate trebuiau renovate şi amenajate, ceea ce era foarte costisitor şi presupunea o muncă susţinută. Trebuiau selecţionaţi profesori cu pregătire şi funcţionari disciplinaţi. Denumirile străzilor şi ale firmelor trebuiau schimbate, dar mai erau multe alte deziderate ale populaţiei, între care şi aducerea la Alba Iulia a prefecturii din Aiud. Fruntaşii români au luat în evidenţă încă de pe atunci o seama de proiecte, care, rând pe rând, se vor realiza în anii următori, cum ar fi: alegerea oraşului Alba Iulia ca loc de încoronare a suveranilor ca rege şi regină a tuturor romanilor, în care scop trebuia construită o catedrală a Unirii, un muzeu de istorie românesc şi o statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul. Tot primarului i-a revenit organizarea primirii armatei române şi instalarea acesteia în Cetate. A urmat primirea oficială, cu festivitatea de rigoare, a familiei regale, cu ocazia vizitei în Ardeal. Acest eveniment a fost consemnat de Radu Cosmin, în cartea Prin Ardeal. Pentru culturalizare a angajat artişti de frunte ai Teatrului Naţional şi a operei Române din Cluj pentru spectacole şi concerte. Astfel, a venit la Alba Iulia  Zaharia Bârsan cu piesa sa Trandafirii Roşii, în interpretarea autorului şi a soţie sale, Olimpia Bârsan. Au mai venit să cânte artişti reputaţi ai Operelor din Bucureşti şi Viena, acum angajaţi ai Operei din Cluj abia înjghebată ca: Acca de Barbu şi Lya Pop, mult admirată pentru rolul principal din Carmen, apoi Ştefan Mărcuş şi Nicu Apostolescu. Cu toţii au fost primiţi cu bucurie şi răsplătiţi cu aplauze şi ovaţii.

    În anul 1922, dr. Camil Velican a fost numit prefect, funcţie pe care a îndeplinit-o până în 1926 cu profesionalism, demnitate şi cinste.

    În acestă calitate s-a preocupat cu mare răspundere de reorganizarea agriculturii şi definitivarea împroprietăririi ţăranilor, începută în anul 1921, reuşind în scurt timp şi cu cheltuială minimă să mărescă randamentul pământului, angajând în judeţ şi legumicultori bulgari, recunoscuţi pentru priceperea şi experienţa lor.

    Ca prefect, s-a achitat şi de nobila sarcină de a definitiva pregătirile şi de a organiza festivităţile încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria la Alba Iulia.

    Neobositul Dr. Camil Velican a fost vicepreşedintele Baroului Alba şi reprezentantul acestuia în Uniunea Barourilor din România, iar pe plan politic organizatorul Partidului Naţional Liberal din Judeţul Alba, filială care a devenit una dintre cele mai puternice din ţară şi pe care a reprezentat-o în Parlament până la sfârşitul vieţii sale.

    În urma acestor merite, dr. Camil Velican a fost onorat cu numeroase decoraţii şi medalii, ca răsplată a muncii sale susţinute, dusă cu vrednicie şi onestitate, spre binele ţării:

    - Ordinul Ferdinand I;

    - Coroana Românie în grad de Comandor;

    - Steaua României în grad de Ofiţer;

    - Vulturul;

    - Răsplata Muncii cl. I;

    - Meritul; Comercial şi Cultural.

    Sufletul său a fost atât de generos şi conştiinţa de a-şi îndeplinii datoria cu cinste atât de puternică încât nu şi-a dat seama ca îi vor fi depăşite resursele sale fizice

    Astfel, doar la etatea de abia 58 de ani, inima sa generoasă a încetat să mai bată (1937).

      

    ***

    Ar fi nedrept sa nu o pomenesc aici şi pe doamna Georgeta Dr. Velican pentru preţiosul şi merituosul sau aport în viaţa şi activitatea soţului său Dr. Camil Velican.

    În intensa şi neostoita sa activitate dr. Camil Velican a avut-o alături pe tovarăşa sa de viaţă, energica şi frumoasa sa soţie Georgeta, care l-a sprijinit şi stimulat în permanenţă dar care, la bătrâneţe (văduvă din 1937 ) a suportat supliciul persecuţiilor comuniste - “răsplată” a strădaniilor lor comune, alături, de altfel, de toţi cei care puseseră ‘’umărul “ la făurirea României Mari.

    Georgeta Velican n. Sandor (1887 - 1968 ) se trage dintr-un lung şir de înaintaşi care, din dragoste de neam şi glie, au înţeles să-şi închine viaţa ridicării conştiinţei naţionale şi redării libertăţii românilor pe pământul strămoşesc.

    Georgeta Velican s-a născut la Pietriş, jud. Mureş, ca fiica Liviei n. Pop şi al lui Ioan Şandor, ctitor şi preot al bisericii ortodoxe din localitate. Pe linie maternă, unul dintre înaintaşii săi, protopopul Nicolae Raţiu - ctitor de biserici în Alba Iulia şi Oarda, este cunoscut din istorie că a scris testamentul Iui Horea, căruia i-a dat ultima împărtăşanie.

    Nepot al lui Nicolae Raţiu şi străbunic al Georgetei Velican, preotul Nicolae Popa (1812 – 1890) din Şard, absolvent la teologia din Blaj, în 1835, şi-a condus enoriaşii în mai 1848 pe Câmpia Libertăţii.

    Fiul preotului Nicolae Popa, Iosif Popa a fost judecător. Şi-a desfăşurat activitatea la Judecătoriile din Teaca, Braşov şi Cluj. Apreciat pentru competenţa şi corectitudinea s-a, ajuns preşedinte de secţie la Curtea de Casaţie din Budapesta, a avut în cadrul acestei instituţii, printre alte atribuţii şi pe aceea de a lucra la legea funciară a cărei importanţă este preţuită şi astăzi, atât în România cât şi în Ungaria. Pentru întreaga sa activitate a fost răsplătit cu înaltul „Ordin Leopold”. S-a retras şi a închis ochii în localitatea sa natala Şard, unde este înmormântat. Ca bunic iubitor, s-a ocupat de educaţia şi viitorul nepoatei sale Georgeta rămasă orfană de ambi părinţi asigurându-i o instruire solidă la şcoala de Preparandie din Arad, de sub direcţia lui Vasile Goldiş, scoală pe care Georgeta Sandor a absovit-o cu “distincţie”.

    Soţia judecătorului Iosif Popa, Elena n. Ciurcu (1847 - l872), soră cu mama lui Sextil Puşcariu, i-a dat nepoatei sale Georgeta un alt înaintaş reprezentativ - pe bunicul său, macedo-romănul Gheorghe Nica (1792- 1870) din Braşov. Negustor cu o minte strălucită, întreprinzător harnic şi ales de saşii braşoveni ca prim consilier comunal român, a iniţiat înfiinţarea primei şcoli locale româneşti, unde i-a adus ca profesori pe Iacob Mureşanu şi George Bariţiu, precum şi a şcolii comerciale române Braşov - Cetate. A înfiinţat o tipografic, unde s-a tipărit Pravila Comerţială  şi a contribuit la apariţia Gazetei Transilvaniei. Gheorghe Nica a fost curator al bisericii, inspector şcolar, a figurat ca membru în toate comisiile şi delegaţiile comunale şi a făcut donaţii românilor săraci din Braşov.

    “Pentru dezvoltarea generală a neamului românesc, a ţinut şi a mijlocit ca bărbaţii români care împrăştiau lumina în Ardeal să fie în legătură cu cei din România “  (Sextil Puscariu Spiţa unui neam din Ardeal , pag. 249, Ed. Clusium, 1998).

    Şi-a deschis casa atât intelectualilor ardeleni ca Iacob şi Andrei Mureşanu, George Bariţiu, cât şi revoluţionarilor refugiaţi din Principate la Braşov, ca Iancu Alexandri, fratele poetului, Costache Negri, cneazul G. Cantacuzino, susţinându-i moral şi finaniar şi dându-le ocazia să făurească împreună planuri pentru viitorul României.

    Răs-strănepoatei sale Georgeta i-a fost dată de soartă posibilitatea nemijlocită, cât şi fericita şansă de a fi martora la realizarea năzuinţelor înaintaşilor săi.

    Căsătorită în anul 1908 cu avocatul Camil Velican şi-au întemeiat, în comun, un cămin la Alba Iulia, ridicând o frumoasă casă, ce avea să devină locul de întâlnire a fruntaşilor ardeleni şi care a avut onoarea de a găzdui şedinţele viitorilor membrii ai Consiliului Dirigent, înainte şi după înfiinţarea acestuia.

    Georgeta Velican şi-a susţinut şi secondat soţul în multiplele sale activităţi şi în dificilele sarcini politice şi administrative ce i-au fost încredinţate. Pe plan personal, a avut o bogată activitate socială, în ajutorarea familiilor văduvelor şi orfanilor din primul război mondial. A înfiinţat şi organizat, în acest scop, la Alba Iulia, filiala Societăţii “Principele Mircea “ aflată sub înaltul patronaj al Reginei Maria, filială pe care a condus-o până în anul 1946. A organizat şi subvenţionat o cantină în gara CFR Alba Iulia, destinată refugiaţilor şi soldaţilor în tranzit. Pentru meritele ei deosebite a fost răsplătită cu medalia “Centenarului Regelui Carol I” cu Bareta “Pro Patria”.

    La instalarea comunismului în ţară a devenit ţinta persecuţiilor. Poliţia politică a început să o urmărească, răscolindu-i casa în nenumărate percheziţii şi supunând-o la repetate anchete, interogatorii, ameninţări şi arestări abuzive. Cea mai umilitoare încercare i-a fost purtarea prin centrul oraşului Alba Iulia, sub escorta politiei, având atârnată de gât o pancartă cu inscripţia “Sunt burgheză şi exploatatoare - cine-i ca mine, ca mine sa păţească “. A fost îmbrâncită, a căzut şi a fost lovita cu scaune, pepeni şi roşii.

    În noaptea de 30 decembrie 1947 a fost din nou arestată abuziv şi reţinută timp de şase săptămâni într-o pivniţă transformată în închisoare, ieşind înspăimântă şi bolnavă de inimă. Calvarul a continuat când în anul 1950 i s-a naţionalizat casa, din care a fost evacuată în patru ore, pentru ca în anul 1952 să fie alungată definitiv din oraş, la Ocna Mureş, unde i s-a impus domiciliu obligatoriu.

    După 20 de ani de grele şi nemeritate suferinţe, a decedat în 1968, în casa surorii şi nepoatei din Cluj, odihnindu-se alături de mama şi surorile sale.

    Post mortem i s-a acordat calitatea de „luptător pentru rezistenţa anticomunistă”

    Fie-le amândurora, unchi şi matuşă, amintirea binecuvântată.  

      

    Cluj, 10 mai 2006     Elena Giurgiuman