România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

S-a  dus    asculte  tăcerea

A fost linişte, atâta stranietate, atâta emoţie şi fior şi atâta cuviinţă Doamne, la Putna, în ziua despărţirii, încât totul stăruia să ne amintească că „aici” suntem străini, că nu aparţinem „locului”. Or, asta ne umple pieptul şi dorul şi gândul „până la refuz” - şi suntem uşor neliniştiţi şi căutăm sa identificăm felul în care durata noastră pământească, „ducerea” noastră „dincolo” poate fi convertită într-o „călătorie simbolică” şi mântuitoare; şi care să fie definitorie doar pentru „mine” sau doar pentru „tine”. Tocmai, pentru că lumea nu este doar scenă, doar amfiteatru, ci şi templu deopotrivă; iar mântuirea este o „afacere” eminamente personală (...)

Aşadar, Doamna Academician, Zoe-Benedicta Dumitrescu-Buşulenga, s-a lăsat, într-o prelungă îngenunchere, „căzută la pământ”, efemeridă, frumuseţe sacrificială, ofrandă preacurată şi atât de adevărată, „frumuseţe trecătoare a lumii acesteia; afierosită frumuseţii veşnice din Înalt”. Şi a ştiut, atât de discret şi neverosimil de majestuos, să moară (...) Tocmai, pentru că marilor dispăruţi le este rânduit să-şi angajeze viaţa în „tensiunile alternativelor” şi finalmente să scruteze doar eternitatea şi să aleagă drumul eminentei, al smereniei, al renunţărilor şi sacrificiilor. Or, pentru asta trebuie să ai proprietatea, puterea şi statornicia răspunsurilor decisive şi definitive, totul grefat în „libertatea plenară a interiorităţii” şi conştiinţa propriei suveranităţi. Aşadar, s-a dus să asculte tăcerea, după o viaţă de om de cultură şi în acelaşi timp duhovnicesc, cum nu sunt alţii, deocamdată. Iar acum gândurile amestecate cu aduceri-aminte, cu revoltă, cu nostalgii şi tristeţe se joacă o clipă în eter, se înalţă către necuprins şi se întorc; altele ne părăsesc, altele, pur şi simplu refuză evidenta; altele ne dor de brutalitatea, convenienţa şi grosierul lor, într-atât, încât tac şi se preling; altele cochetează cu „dorul după o rândunică care să tragă întâia şi mirabila dungă neagră pe cerul de o misterioasă şi atât de criptată învăluire al unei primăveri, iată, temător de surprinzătoare”. Iar din „mâna de om” ce a mai rămas, la capătul vremii sale pământeşti, încă străluminau într-atât doi ochi şi grăia acel sentiment rarisim al intelectualităţii înalte, ablativă a „turbura timpul şi timpurile”, cât şi a disconforta şi stânjeni impostura, cât şi al condescendenţei predilecte şi recurente, aptă cuminţeniei şi umilinţei, picurate în orizontul de aşteptare, „în cărţile de stil” şi în „manualele de estetică” ale filocalilor întru elevaţie (...)

A vrut să cunoască mult, să fie mulţumită şi mândră de sine, a vrut să fie şi a fost atât de generoasă, de naturală, de sensibilă, de solemnă, a fost adepta nobleţei dusă până la capătul lucrurilor; a vrut să „schimbe la faţă”, în frumos, lumea; a fost şi a rămas Doamna(...) Şi, chiar dacă explicit şi deplin a ales să asculte şi, mai ales, să urmeze „glasul iluminării”, dacă vreţi, în a „treia parte a vieţii”, ei bine, dacă până atunci doar a căutat şi decriptat sensul înalt al vieţuirii, odată ce s-a abandonat „iluminării”, a restituit lumii atâtea limpeziri, a transformat totul în iubire şi devoţiune pură şi totală şi a împărtăşit oamenilor atâta prietenie şi atâtea «gesturi» intelectuale profunde, ca un veritabil „dispecer al semnelor şi semnificaţiilor”(...) Aşadar, s-a dus să asculte tăcerea, şi-a acoperit chipul cu vălul Tainei, lăsându-ne nouă îndreptarea, pe mai departe, a lumii din criza de eleganţă. elevaţie şi gratitudine. Şi, asemenea tuturor «suveranilor», şi-a făcut, cum nu se poate mai bine, „tema” ontologică şi, pe cale de consecinţă, în raport cu trecerea timpului, şi-a început arhitectura devenirii cu acea autoritate şi competenţă exhaustivă, care se insinuează minunat în măreţia şi unicitatea clipei, tocmai spre a ne spune că el, timpul, este (poate fi): „doar o mărime de tip special care ajută la cunoaşterea, la înţelegerea şi sublimarea lumii”.

Cu toată elocinţa, grandilocvenţa, eminenţa şi nobleţea cu totul unice, cu toate „exerciţiile” de ingratitudine care i-au fost remise, cu tot cinismul lumii, nu s-a retras „într-o crustă de tăcere”, ci, dimpotrivă, şi-a găsit atâta timp şi şi-a „risipit” atâta suflet, spre a ne „preda” cursuri de iubire şi înţelepciune (este vorba de acel tip de înţelepciune ca expresie a adevărului, total devoalat, limpede şi nu de „prudenţă” şi dedublarea şi schizoirea adevărului, preambul al neputinţei, laşităţii, oportunismului şi dubitativului); şi, parcă un „tainic optimism şi o minunată putere nelumească” i-au însoţit lucrarea.

Aşadar, s-a dus să asculte tăcerea, în liniştea ca de început de lume a Putnei voievodale şi sfinte, vegheată fiind de Dumnezeu, de Eminescu, de sora Elvira, de I.P.S. Arhiepiscop Pimen, de compagnionul întru erudiţie, Dan Hăulică, de confidentul întru tăcere şi uimire, părintele profesor George Remete, de o ucenică întru literatură comparată, Diana Câmpan, de doamna Sorina, de prea devotata maică Eufrosina de la Văratec. Iată, «veghetorii» au fost puţini, dar au fost cu siguranţă aceia, pe care, în rânduiala Tainei, Doamna Academician, Zoe-Benedicta Dumitrescu-Buşulenga, şi i-a dorit să o petreacă în metafore discrete pe poteca care, doar ea a rămas, spre a şti unde să ne ducem (şi) noi, din când în când, cu un gând doar, un murmur şi cele câteva metanii ale veşnicei pomeniri ...

Pr. Iosif Zoica - Teiuş, Consilier cultural