România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

    Dr. Ioan Pop, avocat din Alba Iulia,     

    primul prefect român al judeţului Alba1     

    Dr. Ioan Pop, primul prefect român al judeţului Alba, a fost numit în această funcţie la 11 ianuarie 1919, eveniment menţionat în paginile ziarului “Alba Iulia”.

    S-a născut la 1 februarie 1880 la Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu din judeţul Alba. Între anii 1892-1897 a fost elevul Liceului reformat calvin maghiar “Bethlen Gabor” din Aiud, după absolvirea căruia a urmat cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Cluj, la 10 septembrie 1901 obţinând diploma de licenţiat în ştiinţe juridice. Patru ani mai târziu, Ioan Pop obţine şi titlul de doctor în filosofie.

    Ucenicia în practica avocaturii o face la Alba Iulia, în cabinetul avocatului Camil Velican, doctor în ştiinţe juridice. La 26 iunie 1909 obţine diploma de avocat “deplin” la Tabla regească din Târgu Mureş.

         Într-un act semnat de Andrei Bârseanu în anul 1911, preşedintele “Astrei” îl menţionează pe Ioan Pop ca membru “fundaţional” al societăţii. Acest act este o dovadă a implicării lui Ioan Pop în activitatea culturală şi bisericească2 a timpului.

    Din data de 14 noiembrie 1918 a fost membru al Consiliului Naţional Român din Alba Iulia, organism care a avut un important rol în pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din l Decembrie 1918

    După actul Marii Uniri, dr. Ioan Pop a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene Alba a Partidului Naţional Român, iar de la 11 ianuarie 1919 şi prefect al judeţului Alba.

    În anul 1929, dr. Ioan Pop. inspector general administrativ, a fost numit preşedinte al comitetului local de organizare a Serbărilor Unirii3. În noua calitate, Ioan Pop a cerut şi a obţinut mutarea prefecturii judeţului Alba de la Aiud la Alba Iulia.

    Din cauza prea multelor îndatoriri politice şi administrative, la 9 mai 1930 a demisionat din funcţia de inspector general administrativ.

    La 9 iunie 1930, prin decret regal, a fost numit subsecretar de stat pe lângă departamentul internelor.

    Această funcţie a deţinut-o şi în timpul guvernelor prezidate de Iuliu Maniu4 şi Alexandru Vaida Voedod5.

    În amintirea fiului pierdut prematur, familia Pop a înfiinţat “Fundaţiunea Dr. Ioan Pop”, cu un capital iniţial de 200000 lei, acest fond bănesc fiind destinat achiziţionării unor cărţi şi rechizite

    Pentru activitatea pe care a desfăşurat‑o în slujba cetăţii, în administraţie, în plan cultural şi bisericesc, dr. Ioan Pop a primit numeroase decoraţii. La 17 mai 1929 a primit Ordinul “Coroana României”, în grad de Mare Ofiţer. La 3 aprilie 1931 a primit Ordinul “Ferdinand I” în grad de comandor. La 20 mai 1933 i s-a acordat brevetul de atribuire a Ordinului “Steaua României”, în gradul de comandor. În anul 1933, la 11 noiembrie, a fost decorat cu semnul onorific “Vulturul României”, în gradul de Mare Ofiţer, destinat a răsplăti pe senatorii şi deputaţii din Parlamentul ţării. Pentru activitatea pe care a desfăşurat-o pentru înzestrarea armatei ţării, la 20 septembrie 1940 a primit medalia “Centenarul Carol I”.

    Dr. Ioan Pop s-a stins din viaţă în închisoarea din Sighet, în anul 1953. A rămas amintirea lui Ioan Pop care şi-a pus viaţa în slujba oamenilor şi a locurilor natale, a rămas amintirea lui Ioan Pop ca cel dintâi prefect român al judeţului Alba.

    Ionela Mircea

    NOTE

    1Scurta biografie a lui Ioan Pop s-a făcut pe baza documentaţiei dr. Nicolae Josan, fost cercetător al Muzeului Naţional al Unirii.

    2          Din 1920, Ioan Pop a ajuns şi a activat ca deputat bisericesc sinodal.

    3 Valer Moga, Serbările Unirii-Alba Iulia, 20 mai 1929, în Apulum, nr. XXII. 1985.

    4 În timpul guvernului prezidat de luliu Maniu, loan Pop a fost numit subsecretar de stat, pe lângă Departamentul de Interne, la 21 septembrie 1932.

    5          În timpul guvernului prezidat de Alexandru Vaida Voevod, Ioan Pop a fost numit subsecretar de stat pe lângă Departamentul de Interne, la 14 ianuarie 1933.