România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

    Desfăşurat în perioada 5-7 mai, 2006, Festivalul Internaţional "Lucian Blaga",  Ed. a XXVI-a s-a constituit într-un nucleu al valorilor literare, exegeţilor, traducătorilor din opera marelui cărturar, Fiu al Lancrămului, Lucian Blaga. Revista "Dacoromania" a reţinut câteva comunicări pe care le publică în acest număr, cu sentimentul unei alese preţuiri pentru fiecare autor în parte. (I.M.)

    Durerea  poeziei!     

    

         Unii teoreticieni ai poeziei apelează la Hegel când afirmă că societatea tehnico-industrială nu ar corespunde poeziei.

    Dacă se acceptă o astfel de opinie, înseamnă că în cele mai dezvoltate  ţări tehnico-industriale poezia ar fi grav ameninţată. Şi nu numai în ele. Este adevărat că astăzi se citeşte foarte puţină poezie, că cititorii o neglijează într-un mod cu totul neliniştitor. Trăim într-o lume a prestaţiei şi a stresului, care epuizează energiile fizice şi psihice ale omului şi îi consumă aproape tot timpul liber. Or literatura bună cere de la cititor efort şi timp pentru a fi înţeleasă şi savurată. În locul ei înfloreşte acum o literatură de consum, de spaimă, de sex, de crimă: chiciul literar care se tipăreşte şi se vinde în tiraje înspăimântătoare. Astăzi nu se mai vorbeşte de capodoperă ci de bestseller. Nu e bun ce este bun, ci ce se vinde bine.

    Timpul înseamnă bani, se spune astăzi peste tot. Timpul, este suflet şi creaţie, spun eu. Banul sprijină şi încurajează doar produsele ce aduc profit. Poezia nu aduce nici un profit şi nici nu adună masele. Un fotbalist costă astăzi milioane de dolari. Mă  întreb: cât costă un poet? Când un star de muzică pop are concert nu e suficient nici un stadion, deşi biletele sunt foarte scumpe. Dacă un poet renumit are o serată poetică, abia dacă se umple o sală.

    Astăzi  există în lume mii de tone de material exploziv pe cap de locuitor. Mă întreb: câte miligrame de poezie bună există pe cap de om. Poate că după Guernica şi Hiroşima n‑ar trebui să se mai scrie poezie. În literatură ca şi în economie există o valoare şi există un poet. În ambele domenii valoarea nu coincide întotdeauna cu preţul şi asta se regăseşte în special în poezie. Poezia este o creaţie de înaltă valoare estetico-literară, dar are un preţ foarte scăzut în cititori. Nu e nici cumpărată, nici citită.

    Omul precum şi societatea în general, tinde spre o stare de inerţie şi de închistare. Poetul este necesar pentru tulburarea acestei (mătase a broaştei) sufleteşti. Oamenii preferă distracţiile ieftine şi superficiale în locul celor superioare şi înălţătoare ale poeziei. Poetul trebuie să introducă nelinişti în cele mai sigure unghere: în camera de zi, în dormitor, în ceaşca de cafea şi să pună spini florilor de plastic. El trebuie să zguduie sufletul editorului mercantil şi al cititorului leneş, somnoros, şi al duhului gândirii pozitive, lansat cu încăpăţânare de unii politicieni, psihiatrii şi alţi hoţi psiho-sociali. Poetul nu poate gândi pozitiv.

    Cineva a spus că într-o zi lumea va scrie poezie. Cu câteva sute de dolari oricine poate să-şi publice o carte de versuri, şi să se considere poet. Se publică enorm de multă poezie astăzi, fiindcă se înţelege greşit rolul poeziei. Ea trebuie să acţioneze în adâncime, nu în larg. Poezia  nu trebuie lăsată să fie pătrunsă de gustul vulgului şi al medei literare, nici să cadă într-o flecăreală de cuvinte frumos fardate şi colorate şi nici sub influenţa şarlatanilor estetici, a târguielilor unor editori sau autorilor, criticilor dogmatici.

    Unii poeţi pleacă de la zicala că hainele îl fac pe om. Ei iau cuvinte şi metafore strălucitoare şi fac poezie; îşi împodobesc versurile atât de mult de nu se mai văd decât podoabele. Însă o poezie care nu conţine un mesaj universal nu este o poezie bună oricât de frumoasă ar fi ea şi hainele limbii naţionale. Deci şi poeţii pot fi traducători. Sunt mulţi care bat poezia în piua cuvintelor şi a metaforelor. A fi poet nu înseamnă a fi sumbru şi nepătruns. A fi profund înseamnă a fi simplu. O poezie autentică cere multă experienţă de viaţă, înţelepciune şi adevăr. Sufletul nu se vede, hainele se văd!

    Poezia trebuie să rămână o artă a adevărului, nu a modei literare. Ea trebuie să rămână o aventură şi nu un risc ontologic cum scria Heidegger, ea trebuie să rămână arta de a îmbunătăţi ceea ce este şi de a umaniza, înfrumuseţa lumea. Mai mult decât oricine, poetul, trebuie să fie conştiinţa omenirii. Adevăratul poet trebuie să stea mereu de partea adevărului, pentru al cărui triumf să fie oricând gata să se sacrifice chiar şi fizic. Destinul creatorului a fost întotdeauna tragic. Abia după ce Justiţia i-a omorât pe Isus şi Socrate şi l-a alungat pe Lao Tzi şi Ovidiu şi l-au nesocotit pe Platon, lumea le-a preamărit învăţăturile. Cred că cel mai bun mijloc de a apăra lumea împotriva degradării culturii şi literaturii este poezia. Beaudelaire a spus că fără pâine poţi trăi câteva zile, fără poezie nici o zi. Poezia este vitamina sufletului şi sufletul limbii.

    Doar Pegas mai poate apăra lumea de caii apocaliptici ai războaielor. Să-l lăsăm să zboare liber.

    Trebuie să găsim calea care duce poezia spre cititori, pentru a fi cumpărată, citită şi posibilitatea de a asigura mijloacele materiale de existenţă ale poetului dacă dorim ca poezia să nu mai însemne sărăcie. Speranţa mea este totuşi că viitorul va rezolva această situaţie atât  de importantă pentru poeţi şi implicit pentru poezie. O întâlnire mai fericită între poet şi societate nu numai că trebuie să se producă dar şi să dea roade. Fără rezolvarea problemei existenţiale a poetului, vă asigur că nici o femeie nu va dori să fie muză.

    Ion MILOŞ  (Suedia)