România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Moartea lui Decebal

La Sarmisegetusa stă mândrul Decebal,

Ce-a frânt popoare multe, de jos şi de pe cal,

Stă sângerat din luptă pe scaunu-i regesc

Şi chin adânc svâcneşte în ochiu-i vulturesc;

Căci luptătorii harnici, ce lângă tronu-i stau

Frânturi de spadă numai în mână  ei mai au.

Şi tarea lor cetate de flăcări e cuprinsă

Şi de duşmane braţe jur împrejur încinsă!  

Mereu în sală intră, mereu voinici răniţi.

Pe lângă tron s’aşează de sânge-acoperiţi,

Cu desnodate prăştii cu scuturi găurite,

Cu tolbele deşarte cu zalele plesnite.

Şi Decebal la dânşii se uită cu durere!

Dar iată, se ridică şi strigă cu putere:

„Sus cugetul şi firea... sus frunţile voinici!

Plecarea în durere e pentru inimi mici,

Învinsu-ne-a Romanul, dar nu ne va supune.

În a sclăviei lanţuri el trupuri răci va pune.

Aduceţi o căldare! În ea o beutură

Să facem, ca cel care gusta-va picătură,

La Zamolxix o nouă viaţă să-şi găsească”.

Cum regele grăit-a aşa s’a şi făcut

Rămasul pâlc de oaste stă lângă tronu-i mut.

Atunci al legii preot, mai mare între cei mari

Păşeşte spre căldare eu paşi înceţi şi rari,

O cupă el îşi umple şi hotărât o poartă

La gură şi o soarbe, grăind când o deşartă:

„Iubirea libertăţii, e al bărbăţiei semn,

Acel-ce ‘n piept n’o simte de lanţ şi jug e demn”!

Şi-aşa a morţii cupă din mână în mână trece

Şi cel ce gustă ‘ndată alături cade rece.

Deodată greaua poartă se sparge şi în sală

Traian cu capii oastei romane dă năvala...

În clipă luptătorii, ce n’au beut venin.

Frânturile de spade şi-le înfig în sân

Si cad scăldaţi în sânge... Iar când Traian zăreşte

Pe Decebal, ce şade şi pacinic mi-l priveşte,

„Supune-te! — îi strigă — viaţa-ţi dăruesc”

Dar regele se scoală şi zice: „Nu primesc

Ca dar sclăvia joasă,.. Regi mulţi supus-ai tu...

Ia leşul meu la caru-ţi, dar sufletul meu nu”!

Un junghiu în piept şi ‘mplântă şi moare, iar Traian

La sala ‘ntreagă caută, la vrednicu-i duşman.

L’ai săi apoi se ‘ntoarce grăind cu ochiu aprins:

„Noi ce-am învins, ca pildă s’avem pe acest învins”.

 

Ioan Neniţescu (1854-1901)

Poet român născut la Galaţi. 

A colaborat la "Convorbiri literare". Cunoscut în epocă prin volumul "Pui de lei. Poezii eroice şi naţionale" (1891)