România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Vă amintim

unele date şi fapte despre strămoşii noştri daci:

Despre aşezarea dacică Tharmis (Tarnis) – Alba Iulia

     Renumitul cercetător şi istoric Adalbert Czerni, în lucrarea sa  ISTORIA COMITATULUI ALBA INFERIOARĂ ÎN EPOCA ROMANĂ lansată în anul 1901, susţine că pe teritoriul actual al jud. Alba au fost mai multe oraşe şi colonii dacice.

     Condiţiile favorabile existente, clima, relieful, bogăţiile solului şi subsolului etc., au favorizat existenţa şi continuitatea aşezărilor omeneşti pe meleagurile Albei şi a cursului mijlociu al Mureşului, din cele mai vechi timpuri.

     Descoperirile acestui important şi pasionat cercetător până la data respectivă, demonstrează că „putem arăta cel puţin 35-40 de localităţi rămase din acele timpuri străvechi”.

     Pe lângă numărul mare de aşezări omeneşti în această zonă a Mureşului, existente din cele mai vechi timpuri, densitatea lor impresionează.

     Referitor la oraşul TARNIS (THARMIS), cercetătorul Adalbert Czerni afirma că, după mai multe date cercetate „acesta era situat pe locul Apulum-ului de mai târziu şi al Alba Iuliei de azi, iar naşterea oraşelor mari ale dacilor, DIERNA, NAPUCA, PHRATERIA şi TARNIS-ul s-au realizat sub domnia regelui dac Syrmus sau Sarmiz.

     Minele de aur  de la Roşia Montană şi Coarna erau exploatate şi sub domnia regelui Sarmiz, dovadă fiind monedele de aur, care au fost „bătute” pe numele său la Tarnis (Alba Iulia). Probabilitatea existenţei unei monetării la Alba Iulia este în mare măsură determinată de aşezarea oraşului, dar mai ales datorită apropierii de minele de aur şi argint din  munţii Apuseni.

     Un alt istoric român important, A.D. Xenopol, în ISTORIA ROMÂNILOR DIN DACIA TRAIANA, prezintă despre trecutul  oraşului Alba Iulia următoarele: „Apulum, vechiu oraş dac, a dobândit însemnătate prin staţionarea în el a legiunii a XIII-a Gemina, în lagăr construit în apropiere. Pentru nevoile soldaţilor se înfiinţează în curând lângă oraşul dac, mai multe crâşme şi dugheniţe, în care  li se vindeau deosebite obiecte şi care se deschideau de obicei lângă fiecare lagăr staţionar roman (…) Lângă această colonie şi tot mai întunecat de înflorirea ei, se menţinea vechiul oraş dac, sub forma de municipiu (…) Apulum era deci compus din două oraşe: APULUM-ul vechi, locuit de daci şi căruia i se încredinţează rangul de municipiu şi Apulum-ul nou, dezvoltat din canabaele Legiunii a XIII Gemina, care fiind poporat de imigranţi, dobândi titlul de colonie, încât coexistenţa acestor două însuşiri la unul şi acelaş se explică pe deplin. Potrivit cu aceste împrejurări şi găsim mult mai multe inscripţii relative la partea romană a oraşului, colonia, decât în partea dacă, municipiul. Mai adăugăm încă pentru dovedirea că municipiul era vechiul sat dac, ridicat mai târziu la acest rang, împrejurarea că se mai întâlnesc şi aiurea asemenea sate dace existente lângă coloniile romane.”

     Cele de mai sus, mai pot fi susţinute logic şi de faptul că în întreaga istorie a Imperiului Roman, nu au existat două municipii unul lângă altul, iar lungimea de 2 km al drumului principal al oraşului Apulum, comparativ cu cei 600 m ai oraşului de renume Pompei, din aceeaşi perioadă, probabil reprezintă, pe lângă arterele principale din cele două municipii şi segmentul de legătură al acestora (Partoş – Alba Iulia) şi care corespund ca distanţă în zilele noastre.

     Confirmarea oraşului dac „THARMIS” pe teritoriul actual al municipiului Alba Iulia rezultă clar şi din lucrarea ALBA-IULIA (THARMIS – APULUM – BĂLGRAD), întocmită de un grup de specialişti, condus de istoricul român de renume mondial Nicolae Iorga.

     După înfăptuirea actului epocal de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, a urmat încoronarea primului rege al României Mari – Ferdinand I, la data de 15 oct. 1922, în Catedrala Ortodoxă din oraş.

     Cu această ocazie, un grup de istorici au editat o lucrare despre Alba Iulia, privind descrierea istorică şi geografică a oraşului, pentru a fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor României (mai ales a celor de peste Carpaţi), pentru a cunoaşte meritul câştigat în decursul istoriei milenare, de a fi pentru o zi capitala de suflet a tuturor românilor, prin încoronarea regelui Ferdinand I.

     Din titlul acestei lucrări ALBA – IULIA (THARMIS – APULUM – BĂLGRAD) rezultă clar existenţa pe aceste meleaguri a oraşului dac THARMIS, iar din cuprinsul acesteia, câteva precizări sunt edificatoare:

     1). Această aşezare a hotărât însemnătatea milenară ce i-au dat-o DACII, ROMANII, BARBARII, SLAVII, UNGURII şi AUSTRIECII.

     Însemnătatea comercială şi economică a oraşului se datorează lesnicioasei comunicaţiuni de-a lungul mulţimii văilor, care duc spre  bogatele mine de aur şi sare, de păduri  şi vii ce sunt în apropierea lui!

     2). În acest timp pe locul Alba Iuliei de azi se afla oraşul THARMIS. Puterea mereu crescândă a dacilor pe la acest sfârşit de sec. I a inspirat teamă chiar Imperiului Roman, care pe timpul împăratului Domiţian începe luptele contra lor, reuşind să-i înfrângă pe daci în propria lor ţară. Statul dac se desfiinţează, iar Dacia este prefăcută în provincie romană.

     Traian a ridicat cetăţi noi, a făcut drumuri de-a lungul Oltului, Someşului, Mureşului şi a dat denumiri noi oraşelor şi cetăţilor. THARMISUL DAC  devine sub romani APULUM, oraş şi cetate care faţă de noile împrejurări a întrecut cu mult fosta capitala Sarmisegetuza.

     3). A.D. Xenopol scrie despre „tabula cerată” din 16 Mai 142, din care se face dovada existenţei „castrului canabae” chiar pe locul cetăţii de azi, precum şi a unui APULUM vechi locuit de DACI, având „ius municipium” pe lângă un Apulum nou, oraş colonie, cu locuitori romani sau romanizaţi.

Lista cu denumirea de râuri, populaţii şi cetăţi din Dacia după Claudius Ptolomaeus, menţionate de istoricul G. Popa – Lisseanu în cartea Dacia în autori clasici - Autori greci şi bizantini –

     Celebrul astronom şi geograf, Claudius Ptolomaeus a compus numeroase opere de ştiinţă printre care şi o GEOGRAFIE. În cartea a III-a a acestei geografii, autorul are un capitol privitor la DACIA cucerită de  împăratul Traian. În ceea ce privesc distanţele, autorul menţionează că acestea „se bazează pe date care nu sunt astăzi de utilizat”.

Claudius Ptolomaeus, Geographia, III, Dacia

Râuri:            long.             lat.

1. Tibiscus        46        48ş,30’            Timişul

2. Rhabon (Arhabon)    49        43ş,30’            Jiul

3. Aluta                        50ş,15’            44ş       Oltul

4. Hierasus                   53ş,15’            46ş,45’            Siretul

5. Danubius – Ister, cu gurile sale.

Locuitori:

Triburi dace 15, în serii de câte 3.

La nord: Anartii, Teuriscii, Cistobocii.

Mai la sud: Prendavensii, Ratacensii şi Caucoensii.

Sub ei: Biezii, Buridensii (sau Buredaeensii) şi Cotensii.

Sub ei: Albocensii, Potulatensii şi Sensii.

Mai la sud: Saldensii, Keiageisii (sau Kiaginsii) şi Piezigii.

Cetăţi:  long.     lat.

Rucconium       46­0,30’            480,10’           

Docidava          470,20’            480     

Porolissum        490      480     

Arcobadara      520      480,15’           

Triphulum         520,15’            480,15’           

Patridava          530      480,10’           

Carsidava         530,20’            480,15’           

Petrodava         530,45’            470,40’           

Ulpianum          470,30’            470,30’           

Napuca            490      470,40’           

Patruissa           490      470,20’

Salinae 490,15’            470,10’

Praetoria          500,30’            470

Sandava           510,30’            470,30’           

Angustia           520,15’            470,15’

Utidava            530,10’            470,40’           

Marcodava       490,30’            470     

Ziridava            450,30’            460,20’           

Singidava          480      460,20’           

Apulum            490,15’            460,40’           

Zermizirgra       490,30’            460,15’           

Comidava         510,30’            460,40’           

Ramidava         510,50’            460,30’           

Pirum   510,15’            460     

Zusidava           520,40’            460,15’

Paloda  530      470     

Zurobara          450,40’            450,40’           

Lizisis (Aizisis)  460,15’            450,20’           

Argidava          460,30’            450,15’           

Tiriscum           480,30’            450,15’           

Zarmizegethusa regia    470,50’            450,15’           

Aquae  490,30’            450,40’           

Netindava         520,45’            450,30’           

Tiasum 520      450,30’           

Tibiscum           470,40’            440,40’           

Zeugma            460,40’            440,50’           

Dierna  470,15’            440,30’           

Acmonia           480      450     

Druphegis         470,45’            440,30’           

Frateria            490,30’            440,30’           

Arcinna            490      440,45’           

Pinum   500,30’            440,40’           

Amutrium         500      440,45’           

Sornum            510,30’            450     

 

Denumiri care menţin amintirea cetăţilor dacice de pe teritoriul României

1. CEATĂŢUIA – Platoul TINOSUL, com. ARPAŞU de JOS, jud. Sibiu

2. CETATE – Punctul VIORICA, jud. Dolj

3. CETĂŢEAUA – Com. SLIMNIC, jud. Sibiu

4. CETĂŢENII din VALE, jud. Argeş

5. CETĂŢICA – Ceahlău, jud. Neamţ

6. CETĂŢUIA – Com. Niculiţei, jud. Tulcea

7. CETĂŢUIA – Punct, sat Răcătău de Jos, com. Horgeşti, jud. Bacău

8. CETĂŢUIA – Punct, sat Stoicani, com. Folţeşti, jud. Galaţi

9. CETĂŢUIA – Sat Baloţi, com. Deveselu, jud. Mehedinţi

10. CETĂŢUIA – Deal, sat Sărata-Monteoru, com Merei, jud. Buzău

11. DEALUL PISCULUI – Bucureşti

12. GRĂDIŞTEA – Sat Grădiştea, com. Spantov, jud. Ilfov

13. GRĂDIŞTEA MUNCELULUI (Grădiştea de munte), jud. Hunedoara

14. LA CETATE – Lângă Roşiorii de Vede, jud. Teleorman

15. LA CETATE – Cugir, jud. Alba

16. LA CETATE – Dealul Grădeţ, jud. Mehedinţi

17. PIATRA CRAIVEI – Sat Craiva, com. Cricău, jud. Alba

18. PIATRA FRECĂTEI – Sat Piatra, com. Ostroi, jud. Tulcea

19. PIATRA ROŞIE – Com. Boşorod, jud. Hunedoara

20. PIATRA ŞOIMULUI – Dealul Horodişte, jud. Neamţ

21. PISCUL CORNISORULUI – Sat Sălcuţa, jud. Dolj

22. PISCUL CRĂSANI – Com. Balaciu, jud. Ialomiţa

23. POIANA ÎN PISC – Caşolt, com. Roşia, jud. Sibiu

24. CETATE – Lângă Turda, jud. Cluj

25. CETATEA BABII – Moldoveneşti, jud. Cluj

26. CETATE – Bucium, jud. Bihor

27. CETATE – Romita, jud. Sălaj

28. CETATE – Alba Iulia, jud. Alba

29. DEALUL CETĂŢII – Moldoveneşti, jud. Cluj

 

Autori greci şi bizantini care au scris despre Dacia şi populaţia acesteia

1. HOMER (sec. IX.î.d.Cr.)

2. HERODOT (sec. V î.d.Cr. – 484)

3. EURIPIDES (sec. V î.d.Cr. – 486)

4. THUCYDIDES (sec. V î.d.Cr. –471)

5. PLATO (sec. V î.d.Cr. – 429-348)

6. LYCOPHRON (sec. III î.d.Cr.)

7. APOLLONIUS RHODIUS  (sec. III î.d. Cr.)

8. POLYBIUS (sec. II î.d.Cr.)

9. DIODOR din SICILIA (sec. I î.d.Cr.)

10. IOSEPHUS FLAVIUS (sec. 1 d.Cr. – 37-100)

11. STRABO (66 î.d. Cr.- 27 d.Cr.)

12. DIONYSIUS (sec. I d.Cr.)

13. DIOSCORIDES PEDAMUS (sec. I d.Cr.)

14. CLAUDIUS PTOLEMAEUS (sec. II d. Cr.)

15. DIO CASSIUS (- d.Cr.)

16. ARRIANUS (sec II d.Cr.)

17. APPIANUS (sec. I-II d.Cr.)

18. PAUSANIAS ( sec. II d.Cr.)

19. LUCIAN (SEC II d.Cr.)

20. CLAUDIUS AELIANUS (sec. III d.Cr.)

21. PORPHYRIUS (sec. III d.Cr.)

22. PHILOSTORGIUS (368-425 d.Cr.)

23. PRISCUS PANITES (sec. V d.Cr.)

24. ZOSIMUS (sec. V d.Cr.)

25. PROCOPIUS (sec. V-VI d.Cr.)

26. IOANNES LYDUS (sec. VI d.Cr.)

27. IOANNES MALALES (sec. VI d.Cr.)

28. PETRUS PATRICIUS (sec. VI d.Cr.)

29. THEOPHYLACTUS SIMOCATTES (sec. VII d.Cr.)

30. GEORGIUS SYNCELLUS (sec. VIII d.Cr.)

31. THEOPHANES (741-817 d.Cr.)

32. SF: NICEPHORUS (sec. IX d.Cr.)

33. CONSTANTINUS II – PORFIOGENITUS (sec. X d.Cr.)

34. GENESIAS (sec. X d.Cr.)

35. THEOPHYLACTUS (sec. XI d.Cr.)

36. KEKAUMENOS (sec. XI d.Cr.)

37. IOAN SKYLITZES (sec. XI d.Cr.)

38. GEORGIUS CEDRENOS (sec. XI-XII d.Cr.)

39. IOANNES ZONNARAS (sec. XI-XII d.Cr.)

40. MICHAEL ATTALIOTA (sec. XI d.Cr.)

41. ANNA COMNENA (1083-1148 d.Cr.)

42. NICETAS CHONIATES ACOMINATUS (sec. XII d.Cr.)

43. EUSTATHIUS (sec. XII d.Cr.)

44. CONSTANTINUS MANSSES (sec. XII d.Cr.)

45. IOAN CINNAMUS (sec. XII d.Cr.)

46. EPHRAEMIUS (sec. XIII d.Cr.)

47. GEORGIUS ACROPOLITES ( sec. XIII d.Cr.)

48. IOHANNES CANTACUZENOS (sec. XIV d.Cr.)

49. GEORGIUS PHRANTZES (sec. XV d.Cr.)

50. LAONICUS CHALCONDYLAS (sec. XV d.Cr.)

 

Cărţi/documente importante despre istoria geto-dacă dispărute în mod enigmatic şi regretabil

- Comentariile împăratului Traian asupra celor două războaie pe care le-a purtat cu dacii, nu au ajuns până la noi;

- Getica scrisă de medicul Criton, care l-a însoţit pe împăratul Traian în războaiele cu dacii, a avut aceeaşi soartă;

- Istoria geţilor  scrisă de Dion Chrysostomos, care de asemenea l-a însoţit pe împăratul Traian în Dacia în cele două războaie, a avut posibilitatea de a relata cât mai fidel, de la faţa locului, modul cum s-au desfăşurat evenimentele respective; Lucrarea a dispărut deasemenea;

- Lucrările pe această temă ale lui APPIAN, ARRIAN sau AMMIANUS MARCELLINUS, de asemenea  au dispărut fără urme;

- O situaţie  cu totul de neexplicat o reprezintă ISTORIA ROMANĂ a lui DIO CASSIUS, care s-a păstrat în întregime, cu excepţia cărţilor/capitolelor LXVII şi LXVIII, în care erau descrise luptele împăraţilor Domiţian şi Traian purtate cu strămoşii noştri daci.

Datele de mai sus au fost publicate de dl. Cristian Tiberiu Popescu într-o revistă de specialitate.

Ghinionul sau lipsa de interes în această privinţă ne-a urmărit mereu în decursul istoriei, la fel cum se întâmplă în mod regretabil şi cu omisiunile cu bună ştiinţă a unor specialişti în  diferite lucrări editate.

O lucrare importantă pentru istoria neamului românesc, dispărută înainte de a ajunge la tipar, a fost DACIA ANTIQUA a lui MARTIN OPITZ.

Apreciat ca „părintele” poeziei moderne a germanilor, Martin Opitz, în primăvara anului 1622, a fost adus la Alba Iulia ca profesor de filozofie şi estetică la Colegiul superior reformat, întemeiat de principele Bethlen Gabor.

Martin Opitz, pe lângă activitatea didactică, a cutreierat meleagurile Albei, fiind fascinat de bogăţiile naturale, vestigiile istorice, dar mai ales de ţăranii români.

În poemul ZLATNA sau despre CUMPĂNA DORULUI, terminată în toamna anului 1622, se regăsesc trăirile intense ale autorului, iar câteva rânduri extrase din poem merită a fi redate cititorului:

„Şi totuşi limba voastră prin timp a străbătut

e dulce cum e mierea şi-mi place s-o ascult

prin ce miracol însă şi cum a biruit

aevea limba voastră, pe drept rămân uimit

din sacrul grai al gintei italii n-au păstrat

nici Spania , nici galii din cât le-a fost lăsat

…………………………………………….

Ehe, aici metalul şi artele erau

când alţii-n lume, lemnul cu icu-l despicau

…………………………………………….

Sunteţi precum un codru pe rădăcini adânci

care cuprind toţi munţii de necuprins şi stânci

şi-oricăt ar da de aspru, prelung şi cu durere

furtuni ca sa vă smulgă nu au aşa putere

………………………………………….

Femeia poartă ie cu dalbe flori de tei;

frumoasă-i! o naiadă în simplitatea ei

Şi-i amiroase trupul a flori de sânziene

şi dulce lămâiţă când roua se aşterne

ca nurile-i sunt ochii, cireaşă buza ei

e cea mai scumpă floare din câte-s şi femei

prin gene mi se cerne, cu pasul ca de ciută

din sat suind poteca de alţii neştiută

            ………………………………………….”

     Martin Opitz, pentru opera sa, Dacia antiqua, a studiat şi a cercetat timp de 12 ani, lucrare care a dispărut, probabil odată cu moartea autorului în anul 1636, răpus de ciumă.

     O atenţie deosebită consider că trebuie acordată tuturor lucrărilor de cercetare arheologică şi istorică din cadrul judeţului nostru întrerupte din diverse motive (fără a le mai comenta) şi care reprezintă importanţă pentru istoria neamului românesc.

     Toate lucrările arheologice întrerupte trebuie reluate, iar rezultatul final să ajungă şi la cunoştinţa publicului larg.

     Cu prioritate, consider că este necesar reluarea cercetărilor privind: Tăbliţele de la Tărtăria, Aşezarea neolitică de  la Teleac, Centrul spiritual al dacilor de la Piatra Craivii, Castrul roman din Cetate, Reşedinţa guvernatorului Daciei de la Alba Iulia

     Redarea acestor obiective, pe lângă celelalte, în circuitul cultural – istoric şi turistic al judeţului nostru la pretenţiile U.E., va constitui un  important beneficiu pentru toţi, din toate punctele de vedere.

     Având în vedere, importantele şi multiplele evenimente istorice de natură religioasă desfăşurate în oraşul Alba Iulia în decursul istoriei milenare, consider ca prioritate înfiinţarea de urgenţă a muzeului credinţei străbune pe lângă Arhiepiscopia Ortodoxă Română de la Alba Iulia, care este atât de necesar şi benefic pentru istoria neamului românesc şi a oraşului Alba Iulia.

BIBLIOGRAFIE ŞI EXTRASE:

- ISTORIA ROMÂNILOR DIN DACIA TRAIANĂ - de A.D. Xenopol (internet);

- ALBA IULIA (THARMIS - APULUM - BĂLGRAD). Descriere istorică şi geografică a oraşului (1922);

- DACIA ÎN AUTORI CLASICI de G. Popa Lisseanu;

- ZLATNA SAU DESPRE CUMPĂNA DORULUI  de Martin Opitz;

- IMPACTUL ROMEI ASUPRA DACIEI de Paul Lazăr Tonciulescu;

- ISTORIA ALBEI DE JOS de A. Czerni.

Ec. Ioan STRĂJAN