România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Codex Aureus

 Desigur, mulţi au auzit sau au văzut acest monument de artă caroligiană, intrat de mult în patrimoniul artei mondiale, CODEX AUREUS, adus şi păstrat de aproape 200 de ani în renumita Bibliotecă documentară Batthyaneum. Considerăm că nu au fost suficiente câteva minute de contemplare a acestei cărţi strălucitoare pentru a înţelege sensul ei, conţinutul, vechimea şi valoarea sa adevărată din punct de vedere istoric şi artistic.

Codex Aureus este o denumire modernă prin care se desemnează la noi în ţară această carte, dar în străinătate mai există codice scrise cu aur (Aureus) şi cu argint (Argenteus) încât e posibilă o confuzie oricând. Codice (codex) înseamnă un manuscris care conţine o culegere de texte vechi, în studiile de specialitate el este cunoscut sub numele de manuscrisul de la Lorsch.

Întradevăr, istoria acestui minunat codice de aur începe de la mănăstirea de la Lorsch, aşezată pe Rin în apropierea oraşului Worms. În catalogul bibliotecii, întocmit în anul 830, figurează şi manuscrisul nostru cu numele său adevărat: Evanghelium scriptum cum auro pictum habens tabulas eburneas ( Evanghelia scrisă cu aur având table de fildeş).

Cercetătorii sunt unanim de acord că manuscrisul a fost donat de împăratul Carol cel Mare mănăstirii din Lorsch, una din cele mai bogate mănăstiri caroligiene, condusă în acea perioadă de abatele Adelung (803-837), care se număra printre apropiaţii împăratului. Codexul rămâne la Lorsch până la 1563, când datorită reformei mănăstirea se desfiinţează, iar biblioteca ei este transferată la Heidelberg şi încorporată în celebra bibliotecă Palatina, a ducelui de Phaltz. Nu rămâne prea mult aici, deoarece ducele Maximillian de Bavaria o donează papei Urban al VIII-lea care o duce la Roma şi o încadrează în biblioteca Vaticanului.

În acest timp are loc fragmentarea cărţii în două părţi, formând astăzi două volume distincte păstrate separat: partea I la Alba lulia, partea a doua în Biblioteca Vaticanului la Roma, iar coperţile de fildeş, una la Roma şi alta la Londra. S-a crezut multă vreme că în timpul războiului de 30 de ani, prin 1620, armatele generalului Tilly care au devastat Heidelbergul, au furat manuscrisul, rupt în două cu această ocazie. Cercetările au dovedit că lucrurile stau altfel şi că divizarea Codexului a avut loc mult mai devreme, pe la 1472, cu bună ştiinţă, legâdu-se separat încă de atunci două volume, iar cele două coperţi au devenit prima copertă pentru fiecare volum.

Se ştie sigur că la începutul sec.al XVIl-lea ambele părţi se aflau la Roma, dar numai una în Biblioteca Vaticanului. Cealaltă parte a ajuns, nu se ştie prin ce împrejurări, în posesia lui Migazzi, cardinalul Vienei, care a vândut-o în 1785 episcopului de Alba lulia, Ignaţiu Battyani. Acesta a integrat rarul manuscris, împreună cu altele de mare valoare, în biblioteca sa din Alba lulia. De atunci, manuscrisul a rămas pe meleagurile noastre, constituind o adevărată perlă de valoare inestimabilă, exemplar unic şi rarisim între foarte puţinele de acest gen.

Codex Aureus este de fapt o culegere de texte biblice, conţinând cele patru evanghelii după Marcu, Matei, Luca şi Ioan, texte traduse în limba latină de învăţatul Hieronimus, pe la anul 383 e.n. În partea de la Alba Iulia se află textele primilor doi evanghelisti, la care au mai fost adăugate câte un prolog despre fiecare evanghelist.

Specialiştii consideră că manuscrisul s-a executat la curtea împăratului Carol cel Mare la Aachen, prin anul 810 şi donat apoi mănăstirii din Lorsch, pe la 820.

Valoarea lui adevărată constă nu atât în textele biblice, care se mai găsesc şi în alte manuscrise, ci în bogata decorare a manuscrisului cu miniaturi, iniţiale şi chenare de o execuţie remarcabilă. Acest manuscris este considerat pe drept cuvânt o operă de artă caroligiană ajunsă la maturitate. Autorul sau autorii anonimi au lucrat la acest manuscris vreme îndelungată dacă socotim că cele peste 250 de pagini de pergament gros, au fost scrise cu litere aurite (o cerneală de aur) şi câteva începuturi de capitole cu iniţiale capitate în roşu. Textul se desfăşoară pe două coloane a câte 91 de rânduri pe fiecare, cuprinse în chenare ornamentale care nu se repetă. Asistăm la o varietate aproape infinită de motive florale, vegetale, geometrice şi figuri stilizate, colorate în tonuri calde încât să se asorteze întotdeauna cu aurul din text.

În acest Codex se împletesc tradiţiile artei irlandeze şi franco-germane, cu cele bizantine. Se face trecerea de la arta abstract-ornamentală tradiţională popoarelor nordice, spre arta cu exprimare mai limpede, mai umanizată a artei bizantine şi mediteraniene. Paginile ce redau figurile celor doi evanghelişti, precum şi "Majestas Domini", reprezintă forme noi de redactare a reprezentării umane cu feţe luminate puternic în contrast cu umbre uşoare.

Cu toate că manuscrisul are în ansamblu o unitate, totuşi prima parte, care se află la Alba Iulia, este mai bogat ornamentată, are compoziţii originale de o mare prospeţime. Aceasta a determinat pe unii cercetători să considere această parte mai veche, de pe la 790, pe când cea de-a doua, care reproduce numai unele modele bizantine, ceva mai târziu, pe la 810. Aceste probleme nu-i diminuează nimic din valoarea manuscrisului, ci dimpotrivă, prezenţa acestei înmănuncheri de influenţe îl situează pe treapta cea mai înaltă a artei caroligiene. El reprezintă un monument unic de artă europeană din sec. VIII-IX care se situează în frunte puţinelor monumente de artă ce le-a dat această epocă.

                              Prof. dr. Gheorghe Anghel