România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 Deniile eminesciene - ediţia a XII-a pe meleagurile Albei

În perioada 20-25 iunie 2006 s-a desfăşurat ediţia a XII-a a Deniilor eminesciene, organizator principal fiind "Asociaţiunea pentru literatură română şi cultura poporului român", Despărţământul M. Kogălniceanu Iaşi a cărui preşedinte este prof. Areta Moşu, care de altfel reprezintă "sufletul" acţiunilor ASTREI din ţara şi de dincolo de hotare.

La această acţiune importantă de activitate cultural-istorică, au participat şi Despărţământul ASTRA de la Mureş, Târnăveni, Blaj şi Alba Iulia, localităţi străbătute de geniul poeziei româneşti Mihai Eminescu în anul 1866 (după moartea prof. Aron Pumnul la Cernăuţi) în drumul său spre meleagurile Albei.

Relaţiile strânse, de colaborare între FUNDAŢIA "ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI" mai ales cu Despărţământul ASTRA "M. KOGĂLNICEANU" Iaşi şi "TIMOTEI CIPARIU" Blaj, ne-a oferit plăcerea şi în acest an de a ne afla printre organizatorii "DENIILOR EMINESCIENE" care îşi au originea chiar în opera poetului, constituind o stare de reculegere la umbra marelui Eminescu.

Deniile eminesciene reunesc anual tineri şi reprezentanţi ai românilor din jurul ţării, care au posibilitatea să cunoască mai bine cultura căreia îi aparţin, având în Mihai Eminescu un model, o stea, ce reprezintă "OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE".

Revenirea "ACASĂ", ca orice întoarcere la VATRĂ înseamnă mai mult decât simple manifestări de comemorare pe drumurile ediţiilor cunoscute sub numele de ITINERARII CULTURALE. Ele oferă şi  constituie daruri de nepreţuit prin amintirile care au rămas şi vor rămâne încă mult timp vii, în sufletele participanţilor. Poate mai mult decât orice, vizitele pe meleagurile noastre, cunoaşterea realităţilor, precum şi dialogurile cu cei de acasă au oferit o posibilitate în plus, de a vorbi în limba care pentru ei cei de dincolo, are un singur egal: MIHAI EMINESCU.

"Deniile", au fost inaugurate în anul 1995 cu marcarea a 10 ani de la apariţia primului număr al "Revistei Române", la Iaşi, Chişinău şi Străşeni, fiind dedicate poetului naţional, având ca scop strângerea legăturilor spirituale ale românilor de pretutindeni.

MUZEUL LITERATURII ROMÂNE din Iaşi a fost coorganizator a acestor acţiuni culturale de amploare. Participanţii la această manifestare omagială a marelui M. Eminescu, au fost delegaţi din Rep. Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia, Bulgaria precum şi din unele localităţi din România.

Ediţia din acest an a fost dedicată momentelor petrecute de M. Eminescu pe meleagurile Albei (Blaj şi Alba Iulia - 1886) când se împlinesc 140 de ani, de la acest eveniment important din viaţa culturală a albaiulienilor şi care trebuie să ne onoreze.

Itinerarul cultural stabilit pentru perioada 19-25 iunie 2006 a cuprins localităţile: Iaşi - Tg. Frumos - Prigoreni (Mormântul lui Ioan Neculce) - Ruginoasa (Palatul princiar al domnitorului Alexandru Ioan Cuza) - Paşcani - Moţca - Tg. Neamţ - Humuleşti (Casa memorială Ion Creangă) - Poiana Teiului, Tulgheş Borsec - Topliţa - Reghin - Tg. Mureş - Târnăveni - Blaj (popas, comemorare, evocare) Alba Iulia (popas, comemorare, evocare) - Cricău (Serbările cetăţilor dacice). La întoarcere s-a avut în vedere, ca tinerii români de peste hotare să treacă şi să viziteze cât mai multe localităţi şi locuri turistice din ţară.

Itinerariile culturale realizate an de an cu tinerii români de peste hotare, reprezintă clipe de neuitat şi menţin speranţa de mai bine a românilor de pretutindeni.

DESPĂRŢĂMINTELE ASTREI din R. Moldova, care au participat la ediţia a XII-a a DENIILOR EMINESCIENE au fost:

- Despărţământul ASTRA "PANTELIMON HALIPPA" din oraşul Edineţ a cărui preşedinte este Tatiana Lupu, care ne-a comunicat printre altele, realizarea unei statui a marelui domnitor Ştefan cel Mare care va fi dezvelită în acest an la data de 20 august, în cadrul unor serbări deosebite, la care au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai meleagurilor Albei;

- Despărţământul ASTRA "IOAN SÂRBU" - Criuleni cu preşedintele Lidia Frumosu;

- Despărţământul ASTRA "VALUL LUI TRAIAN" Tatar Bunar (reg. Odesa) preşedinte Nicolae Moşu;

- Despărţământul ASTRA "Ştefan Vodă" - Ermoclia, preşedinte Silvia Lutenko;

- Despărţământul ASTRA "Valul lui Traian" - Căuşeni, preşedinte Valeriu Mungiu;

- Despărţământul  ASTRA "Iulia Haşdeu" - Cahul, vicepreşedinte prof. Galina Bascov;

La această manifestare a mai participat şi corul de copii de la biserica românească din oraşul Herţa (Ucraina) constituit din elevii Liceului românesc din localitate "Gheorghe Asachi", format şi îndrumaţi de prof. Elena Apetri, prof. Irina Gheorghiţanu şi fam. Silvia şi D-tru Ghivirag.

La Blaj, unde d-na prof. Silvia Pop este "argintul viu" al ASTREI "Timotei Cipariu", oaspeţii, printre altele, au avut plăcerea de a participa la două momente cultural-istorice din viaţa municipiului Blaj. În primul rând au participat la dezvelirea Monumentului "Eminescu la Blaj" realizat de sculptorul sibian Ioan Cândea, lângă cunoscutul tei al poetului de la Blaj.

De asemenea delegaţiile respective au participat la dezvelirea plăcii comemorative "106-2006" ­– 1900 de ani de la încheierea războaielor daco-romane, moartea regelui Decebal, începutul naşterii şi creştinării neamului", acţiune iniţiată de Liga Culturală PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI şi realizată cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Blaj. Astfel de plăci comemorative au mai fost amplasate în judeţul nostru la Alba Iulia (Apulum), Zlatna (Ampelumm) şi Roşia Montană (Alburnus Maior).

La Alba Iulia, primirea oaspeţilor a fost organizată în parcul Mihai Eminescu, pe aleea scriitorilor, la bustul marelui poet.

Pr. Ştefan  Urdă preşedintele ASTREI Alba Iulia a rostit cuvântul de "bun venit" pe meleagurile Albei iar prof. Ioan Pleşa preşedintele Fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" a evocat "clipele" petrecute de M. Eminescu în vara anului 1866 în localitatea noastră, după care s-au depus şi coroane la monumentul poetului, iar scriitorul Ion Mărgineanu şi ec. Ioan Străjan au făcut o incursiune în biografia tânărului Eminescu, ajuns pe meleagurile Blajului şi Albei Iulii să vadă de unde a răsărit soarele românismului. De remarcat faptul că Ion Mărgineanu a donat 115 titluri de carte personală pentru biblioteca publică din Tănătari, cărţi religioase şi de rugăciuni au primit din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia..

Acţiunea s-a încheiat cu un moment liric susţinut de oaspeţi, la care a participat corul de  copii de la biserica ortodoxă din Herţa - Bucovina şi d-na prof. Claudia Nestor de la ASTRA " M. Eminescu" Străşeni. A doua zi la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, oaspeţii au vernisat expoziţia dedicată "Adunării GENERALE a Astrei de la Alba Iulia (1866) şi a activităţii acestui despărţământ".

Cu acest prilej d-nul prof. dr. Valer Moga cu multă competenţă şi profesionalism a prezentat cele de mai sus ca un foarte bun specialist al activităţilor ASTREI.

În continuare oaspeţii au vizitat Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii, precum şi obiectivele istorice şi turistice din Cetatea Bălgradului, bucurându-se de bunăvoinţa prof. Ionela Mircea, prof. Ana Dumitran şi a prof. dr. Gheorghe Anghel care au prezentat cu mult profesionalism şi plăcere obiectivele cultural-istorice ale oraşului Alba Iulia.

După masă "astriştii" sau deplasat la Cricău unde au participat la "Festivalul Cetăţilor Dacice" manifestare omagială desfăşurată la împlinirea a 1900 de ani de la încheierea războaielor daco-romane. (Piatra Craivii care se află pe teritoriul comunei Cricău a fost centrul spiritual al dacilor - vezi "DACOMANIA", nr. 22).

Deşi timpul petrecut împreună a fost relativ scurt, dar "condensat" de activităţi, oaspeţii s-au bucurat de o primire călduroasă specifică nouă românilor cunoscând direct de la faţa locului, realităţile de pe meleagurile Albei.

Considerăm că desfăşurarea "DENIILOR EMINESCIENE" în acest an în judeţul nostru a fost o manifestare cultural-istorică reuşită la care a contribuit direct şi substanţial, preşedintele Consiliului Jud. Alba d-nul Ion Dumitrel, primarul municipiului Alba Iulia, ing. Mircea Hava şi primarul municipiului Blaj, d-nul Alexandru Simion Dăncilă.

De asemenea la reuşita acestei acţiuni a contribuit financiar şi material (ca de altfel şi în alte ocazii similare) fam. prof. Elisabeta şi Nicolae Mărginean, fam. ing. Georgeta şi Marian Sarmeş, fam. arh. Ioan Străjan, prof. N. Popescu, prof. Bâscă, ing. Simion Stanciu.

Mulţumirea şi satisfacţia tinerilor români de peste hotare, care au participat la această manifestare culturală, este confirmată prin rândurile adreselor de mai jos iar geniul lui Mihai Eminescu trebuie să ne unească pe noi românii mai ales acum şi întotdeauna.

 

                                          Ec. Ioan Străjan