România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Note: O lume a rigurozităţii

 

La Editura "ALTIP" Alba Iulia - "s-a scuturat" de tensiunea calculatoarelor zgâlţâite frenetic de cei doi tineri ingineri – Daniela şi Alex, o CARTE - dar nu una oarecare, ci un nucleu de epopee, rupt, segment cu segment, pentru a realcătui portretul unui sat: ŞARD. Cei trei autori: prof.dr. Gheorghe ANGHEL, prof. univ. dr. Gheorghe MĂHĂRA, prof. Marian MUNTEANU, adăugân­du-i pentru concreteţe sintagme - un sat din "Ţara vinului". Aşadar, iată-ne în posesia unei mari monografii: "Şard – un sat din Ţara vinului", structurată pe trei capitole cu subcapitolele lor: geografia localităţii (populaţie, repere economice, transport, obiective turistice), Istoria localităţii în perioada străveche şi veche, cea modernă, contemporană, instituţiile satului), Etnografia localităţii (evoluţie, evoluţie demografică, ocupaţii, agricultură, viticultură, măsurarea timpului, magicul, hrana, onomastica, obiceiuri juridice, curente specifice, monumente, momente istorice etc.)

O rapidă trecere în revistă a celor 316 pagini (unele color) ne întăreşte gândul că, de fapt, străbatem vasele comunicante ale propriei noastre naşteri, încercând să le aducem în faţă respiraţia milenară, fiică a Transilvaniei, reperele bucuriei şi revoltei la propriu, participarea şerdenilor la evenimente  ale istoriei, din care transpare fundamentarea ştiinţifică, luciditatea documentelor inedite, obiceiurile, datinile, tradiţia, dârzenia palmei ţăranului de-a sta legată la pământ, de-al mângâia ca pe propriul fiu. Dacă, la început, Gh. Anghel îşi "mărturisea teama de a se apropia de această lucrare, îl asigurăm că împreună cu colegii săi, a reuşit o măsurare psihologică a uni sat în parametrii lui reali, fără ocolişuri, direct la obiect. Foarte interesantă acea enciclopedie a măsurării la şerdeni, dovadă a perspicacităţii şi înţelepciunii poporului român. Felicitări, Domnilor profesori! Aşa da! De luat aminte pentru unii "amatori" de asemenea scrieri: orice monografie este o lume a rigurozităţii ştiinţifice, a realului ce vine din rădăcini, sevă veşnică sub forma laptelui de mumă, a Limbii Române.

SAPTAMANA ROMANEASCA - Dir. gen. Gheorghe Stan-Toma. Seniori editori: Ioan Coja, George Cusnarencu, Aurelian Goci, Al. Mironov, Victor Nitelea, Nicolae Rotaru. Redactor-Sef adj. Argentin Stratopolos. Dir. executiv Viorel Simulov. Secretar de redactie Dacian Don. Redactia: Rodica Vancea, Dan Danciu, Ioana Reghis, Florin Coita, Bogdan Butariu, Bruna Biringer, Ioan Soimosan.

ANCULE MARE - Editor Societatea "Avram Iancu" din Romania. Presedinte Victor Bercea. Prim-vicepresedinte: Const. Sicoe. Secretar general: Vasile Cristea. Secretar adj.: Otilia Croitoru. Consilier artistic: Lazar Morcan. redactia: Victor Bercea, Const. Sicoe, Otilia Croitoru, Lazar Mocanu, Teodor Sandor. Purtator de cuvant al Cons. national SAI Ciprian Aron.

VALAHIA - Comitetul director: Radu Theodoru, prof.dr. Mihai Miron. Senior editor: Florian Tincu. Redactor tef: Adrian Popa. Secretar de radactie: Emil Talianu. Redactori: Sorin Ticvivescu, Mircea Alexa, Florin Antoniu, Ancu Damian, Cristina Efrim, Tiberiu Marianov, Cosmin Georgescu, Traian Popa, Mircea Saulig, Alexandru Trifan, Raluca Mihaila.

STRA BLAJEANA - Editor ASTRA BLAJEANA, Despartamantul "Timotei Cipariu" Blaj, Redactor sef: Silvia Pop, presedinte al Despartamantului; Secretar de redactie: Dinu Virgil; Colaborator permanent: Ion Margineanu; Colegiul de redactie: Vasile Benchea, Ion Buzasi, Claudia Ciortea, Ioan Farcas, Ana Hinescu, Claudia Oancea-Raica, Ioan Popa, Anton Rus, CXornel Tatai-Balta, Daniel Voina.

 

EVISTA ROMANA - Editor: ASTRA. Director: Areta Mosu, vicepresedinte al ASTREI, presedinte al Despartamantului "Mihail Kogalniceanu" Iasi. Redactor-sef: Victor Durnea. Colegiul de redactie: Dumitru Bunea, Ioan Caprosu, Ioan Ciuperca, Florin Faifer, Mircea Cristian Gherghea, Liviu Papuc, Nicolae Turtureanu, Bogdan Ulmu; culegere computerizata: Elena Tirdea.

Ion MĂrgineanu