România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Orizont al memoriei:

 Relaţiile Româno-Chineze

1880-1974 - Documente -

O impresionantă lucrare, rod al unei cercetări minuţioase de-a lungul şi de-a latul relaţiilor româno-chineze, într-o perioadă de aproape 100 de ani, a unei prezenţe intelectuale cu largi posibilităţi de exprimare şi redare a unor sentimente de reciprocitate, care s-a aflat mereu în focarul acestora, ne-a "căzut" în mână prin ec. Ioan Străjan, de la "Dacoromania". Titlul acesteia: "Relaţiile Româno-Chineze între anii 1880-1974" - un imens orizont format din sute de documente de o valoare a permanenţei. Omul care a coordonat această prestigioasă carte este Ioan Romulus Budura (n. 8 a XI-a 1931, com. Ortiteag, jud. Bihor, cu studii la Oradea, Caransebeş, Bucureşti; student între 1950-1956 - bursier al statului român la Universitatea Qinghua şi cea din Beijing, trecând prin toate "gradele" unei ambasade: de la referent, secretar III, ataşat, consul general la Sydney - Australia ambasador al României la Beijing - 1990-1995, interpret de limbă chineză conducătorilor români etc.) participant la Conferinţe, Congrese şi Comunicări internaţionale privind în special "Relaţiile ţărilor est-europene cu China anilor 60-80 ai secolului XX", sau privind limba şi civilizaţia chineză şi care, în curând va fi prezent la Congresul Mondial al Sinologilor, ce va avea loc în noiembrie, în capitala Chinei. A tradus în limba română cartea: Lumea chineză de Jagues Gernet, apărută la Editura "Meridiane", Bucureşti. Corpusul de documente privind relaţiile româno-chineze - 1880-1974 - a fost lansat la Academia Română, în prezenţa Preşedintelui României, Traian Băsescu. Cunoscător al limbilor: chineză, engleză, franceză, domnul Budura, autor al unor numeroase studii şi articole, decorat cu Ordinul Muncii; predă, ca profesor invitat la Universitatea "Ovidius" din Constanţa, cursul: "Spiritualitate şi diplomaţie în spaţiul euro-asiatic". Mărturisim că "Documentele" parcurse sunt o lume, care, cunoscută cât de cât ne ajută să înţelegem unele lumini şi umbre din propriul nostru chip de ţară, conexiuni internaţionale, distorsionări, presiuni, tehnici, dar mai ales fapte, ce ne interesează; şi felicităm pe autor urându-i toate cele bune din capitala Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, cu aleasă preţuire pentru vasta-i activitate pură în slujba promovării României în lume.

                                                                                                      Ion Mărgineanu, scriitor

 

Iată un crâmpei din începutul relaţiilor noastre internaţionale cu China:

1881 ianuarie 26, Paris. Scrisoare a lui Mihail Kogălniceanu, ministru plenipotenţiar al României la Paris, către Vasile Boerescu, ministru al afacerilor străine, privind răspunsul împăratului Chinei la scrisoarea principelui Carol prin care i se notificase independenţa de stat a României.

(Traducere)

Domnule Ministru,

După primirea scrisorii prin care Alteţa Sa Regală, prinţul Domnitor, notifica Majestăţii Sale Împăratului Chinei independenţa şi suveranitatea României, m-am adresat Domnului Ministru Plenipotenţiar al Chinei la Paris, apelând la bunăvoinţa sa de a transmite acest document înaltei sale destinaţii.

În data de 13 curent, marchizul Zeng, actualmente în misiune pe lângă guvernul Rusiei, mi-a transmis din Sankt Petersburg o depeşă în care, «din cauza minoratului Suveranului, Alteţa Sa Imperială, m-a rugat să am bunăvoinţa de a prezenta Alteţei Sale regale, Prinţul Carol I, felicitările M.S. Împăratului Chinei, şi alţi înalţi funcţionari ai Imperiului, m-au rugat să am bunăvoinţa de a prezenta Alteţei Sale Regale, prinţul Carol I, felicitările M.S. Împăratul şi urările sale călduroase de prosperitate şi bunăstare a ţării şi poporului României».

Rugând pe Excelenţa Voastră de a transmite cele de mai sus suveranului nostru, primiţi, Domnule Ministru, asigurarea celei mai înalte consideraţiuni.

                                                                                                                  (ss.) Kogălniceanu

Excelenţei sale

Domnului B. Boerescu

Ministru al Afacerilor Străine

A.M.A.E. fond R.I., vol. 93, f. 269-270, documentul 129