România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Plăcile aniversare:

Pridvor al semetiei românilor de pretutindeni

 Faţă la faţă Decebal şi Traian, două entităţi din a căror ciocnire au ieşit deopotrivă scântei, încrâncenări pe câmpul de bătălie, victorii şi înfrângeri, început de lume nouă pe temeliile de granit ale românităţii, configurând portretul clasificărilor, limpezimii pe mai multe paliere a biografiei noastre ca Ţară şi limbă, ca oază dacică-n latinitate. Cei 1900 de ani scurşi de la războaiele dintre ei, adunaţi prin grija mai multor organisme de cultură şi civilizaţie naţională şi europeană, la iniţiativa Ligii culturale a Românilor de Pretutindeni, căreia i s-a alăturat şi Fundaţia culturală "Alba Iulia - 1 Decembrie 1918", sub acelaşi acoperiş moral şi dătător de noi speranţe, s-au concretizat prin amplasarea unei plăci aniversare unicat, ca text, dimensiuni şi culoare, în mari localităţi ale României şi a altor ţări europene, pigmentate cu aura istorică a unor evenimente ce ne-au schimbat viaţa, apartenenţa la o lume civilizată - Este suficient să amintim, din judeţul Alba, localităţile Zlatna, Roşia Montană, Alba Iulia, Blaj, care se adaugă altor zeci de asemenea anvergură, în care străluceşte înscrisul unei motivaţii de jertfă şi lumină, explicativă, restructurând, parcă, un spaţiu interior al rotirii noastre după soarele comun al parcurgerii unui timp de epopee ce ne-a marcat limbajul, tradiţiile şi obiceiurile, peceţi ale unei civilizaţii mereu înfloritoare de la Carpaţi la Dunăre şi Mare. Aceste nobleţi documentare nu-s altceva decât bogăţia a două popoare, diversitate şi curaj, risc şi tragism, îngemănare, o prelungire a unei altfel de Columne traianice, care nu s-ar fi putut înălţa, fără recunoaşterea eroicului popor a lui Decebal, fără eforturile unor fii adevăraţi, de astăzi.

Placa aniversară, aşadar, face parte din lungul nostru drum spre noi înşine, strălucitor şi demn, râvnit şi pârjolit, dar niciodată îngenuncheat. Plăcile-s chiar pridvorul semeţiei noastre, a românilor de pretutindeni, spre cinstea lor şi poartă semnătura minunatului Om Gh. Adoc, renumit artist!

 

Placa memoriala amplasata la Blaj

            Ion Aiudeanu