România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Poezie de învăţătură

Lui Victor Crăciun, 
Adoc Gheorghe, Ion Străjan"De la Dacia la România"
Este un "Azi" peste-un "Departe" -
Paşi ce încă-şi scutură trufia,
Săbii duhnind cumplit a moarte -
Nufăr dacic, trunchi de România
Trăind nisipuri vechi deşarte,
          Muşcături pe darnica ei hartă,
          Înţepături în măru-i fermecat,
          Şi în auru-i tocit de soartă,
          În seve pâlpâind ca un stigmat -
          Zăngănit ce ar mai vrea să-mpartă
          Flăcări în lutul care mi s-a dat -
Sevă rădăcinii din bărbi cărămizii,
Şi-n uitătura decebală,
Victoriile par nişte stafii
De spini, o gafă triumfală
Al lui Traian, şi serbede făclii
Greu cuminţite-n har de gală -
          O curăţire-n trunchiul meu de grai,
          Altoind o altă-ncrengătură,
          Şi înfiată de-un "picior de plai" -
          Alfabet roind, dulce măsură
          A-nţelepciunii devenită strai,
          Reîmbobocind "Punctum" pe gură!
Latinitatea fierbe-n râu şi ram,
Decebal dă lecţii de nemoarte,
Şi cu Traian pe-un nobil filigram
Cochetând, se-afundă mai departe
În sângele netemător de neam -
Inimă purtând acelaşi hram -
          "De la Dacia la România"
          Este-un "Azi" mereu peste-un "Departe".
          Adâncind vremelnicia -
          Lapte al mumei peste ploi deşarte -
          Nufăr dacic, lut de România -
          Semn al crucii, Dor ce nu ne-mparte!

Ion Mărgineanu