România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Aniversări: Ion Mărgineanu

Membru al Uniunii Scriitorilor. Profesor. Scriitor. Folclorist. Memorialist. Ziarist. Etnolog. Editor. Ontolog.

... După 1989 a fost ales de către colegi şeful FSN-ului, consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură, cedând, iniţial, funcţia în uluirea unora, a susţinătorilor, care observă competenţa pluridimensională a unui om trecut prin toate "stratificările" culturii, recunoscut ca scriitor şi aliat al progresului - de ansamblu - al culturii autohtone, naţionale şi universale. Reales în funcţia de consilier şef în două reprize, primul director al noii instituţii reieşite din "transformările" organizatorice ale Inspectoratului; Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba (până în 2003), când presingul tacit făcut pentru a se înscrie într-un partid şi atitudinea lui "transferată" Ministerului Culturii şi Cultelor ca protest împotriva nefinanţării fenomenului cultural, prin scrisori trimise ministrului, devenit extrem de periculos pentru anihilarea unor compartimente fluide ale activităţii culturale etc.

Martori? Realitatea, destrămarea Direcţiei, incapacitatea ei de a mai reprezenta segmentele prolifice ale culturii, mărginindu-se la o "arheologie" aprobatorie a descărcărilor de sarcină, distrugerea unor căi de colaborare ritmică, cotidiană, anuală cu societăţi şi fundaţii culturale ca: "Dacoromania", "Avram Iancu", "Lucian Blaga", "Vatra Românească", "Societatea civilă"... Instituţia pe care a condus-o ca director, a primit un suflu nou, cu toate atacurile "febrile" ale unor "trântori politici" dintr-un partid sau altul, ca efect de seră. A înfiinţat publicaţiile Inspectoratului, ale Direcţiei, ca: "Alba Iulia", "Decembrie la Alba Iulia", "Mihai Viteazul - unificatorul", "Horea, Cloşca şi Crişan - cariatide ale jerfei şi curajului românesc", "Iancule, Crai luminat", "Avram Iancu eroism şi jertfă", "Paşii profetului", "Târgul de fete", "Patrimonium Apulense", dar şi "Glasul Moţilor", "Zlatna", "Caietele Blaga", "Tulnicăresele" etc., revitalizându-se potenţialul creator al judeţului, etnofolclorismul, artişti plastici, interpreţi vocali şi instrumentişti, legătura cu sectorul creaţiei populare, radio şi televiziune, societăţi culturale, din instituţiile de cultură sau particulare, colaborarea cu unele instituţii internaţionale, tipografii, case de editură, reviste.

Înfiinţarea, în urma legăturilor strânse între compartimentele de cultură albaiuliene şi din capitala Moldovei, Chişinău, cu personalităţi culturale, scriitori, poeţi, bibliotecari, a bibliotecii din spaţiul românesc de dincolo de Prut, "Alba Iulia",  cu Biblioteca judeţeană "Lucian Blaga", Primăria municipiului Alba Iulia, Prefectura, Consiliul judeţean Alba este considerată cea mai frumoasă bătălie a sa, câştigată, sincer, curajos, printr-o implicare sensibilă.. Împreună cu Mircea Cenuşă s-a deplasat la Cernăuţi, ducând cărţi, reviste, printre care a strecurat şi o maşină de scris cu caractere latine, alte obiecte de uz literar peste care a căzut o lacrimă de bucurie amară a unui Zegrea, Tărâţeanu, a unor directori de şcoli româneşti. Dar şi a lui Leviţchi... Membru al Uniunii Scriitorilor din 1978, preşedinte al primei societăţi culturale din judeţ după '89 "Lucian Blaga" din Alba Iulia, secretar general al Fundaţiei FRONDE Franţa, România, Preşedinte al Asociaţiei judeţene a folcloriştilor şi etnografilor - pe care a înfiinţat-o în urmă cu 32 de ani cu un grup de folclorişti imbatabili, membru în Comitetul de Conducere a Congresului Spiritualităţii Româneşti, al unor societaţi culturale din Republica Moldova, Serbia, Ucraina etc., deţinător a numeroase premii pentru literatură, folclor, activităţi culturale, radio şi televiziune, cu Distincţii de excepţie din partea Primăriei Alba Iulia, Cetăţean de onoare al comunei Horea, a Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, Prefecturii şi Consiliului judeţean, al unor primării, biblioteci, "Om al anului" în două rânduri de către Institutul american, a Festivalului Internaţional "Lucian Blaga" din partea primăriei municipiului Sebeş şi a Centrului Cultural "Lucian Blaga", a Centrului cultural "Liviu Rebreanu" şi Bibliotecii municipale Aiud.

A apărut în diferite dicţionare literare de etnografie, folclor, antologii ale editurilor, culegeri multiple ale fostei Case a Creaţiei Populare din Bucureşti, dar şi a celor din Bihor, Arad, Alba etc., în toată presa literară, cotidiene judeţene, periodice, documentare, statistici, de bilanţ, ale Uniunii Scriitorilor, Almanah, ale Filialei Sibiu, cu cărţi şi grupaje de poezii sau poezii izolate între ele, traduse în maghiară, suedeză, rusă, bulgară, italiană, cehă, franceză, engleză, datorate unor poeţi, scriitori, traducători, dar şi letonă şi japoneză; sub semnătura unor participanţi la Festivalul Internaţional "Lucian Blaga", premiat în două rânduri cu ordinul "Meritul cultural". Ne oprim aici, viaţa merge înainte. Alte "amintiri fructuoase" vor completa zbuciumul unui om, frate al neliniştii, credinţei şi iubirii, soţ credincios şi frate destoinic.

 

CĂRŢI PUBLICATE

Poezie: Icoane din Zarand, Insomnii, Ţării, inima şi versul, Asfinţit de vise, Cântecul inimii, Cu faţa spre iubire, Scrisori din Apuseni, Iubire doar pentru iubire, Ca floarea soarelui iubirea, Lumea dintre două inimi, Ia-mă cu tine, Civilizaţia are dureri de cap, Degustător de nuduri, Cerneala în doliu, Şi Omul, microb de lux, Doar între cuvinte limba este fiara, Mai văd prin laptele de mumă, Bucuraţi-vă oameni, Iisus s-a născut, Moaştele cuvântului, Pe mâini e numai răni cuvântul, Cuvinte calde în care copiii să se scalde, Dragostea e de la tine, Şi Omul, Dumnezeu prescurtat, Iisus pe lacrima învierii, etc.

Proză: Muntele cu făclii, Oraşul sub formă de inimă, Iancu soare trudit, Ţara dintre cetăţi şi râuri, Legende şi povestiri din Munţii Apuseni - 3 vol., Alba Iulia cea mai frumoasă poveste, Candoarea speranţei, Stânca de foc - Detunata, Prinţesa Oaşa, Castelul roşu, Oameni nelocuibili, Iancu - soarele trudit al românilor, N-am cuvinte pentru dragoste, Povestea dorului. Tu n-ai văzut durerea, Ne iartă, dar ne vom întoarce, Bătrâneţea lacrimii, Escrocul de pe Mureş, Muntele cu nume de fată, Biserici de lemn, Pasărea minunilor, Legenda Negrilesei, Catedrala de gheaţă, Legenda Gheţarului de la Scărişoara, Lancrăm, Cruciuliţa de aur, Oameni nelocuibili - vol. III (romane, nuvele, povestiri, legende).

Teatru: Frida, piesă întrun singur act şi mai multe tablouri (în colaborare, 1964, Bucureşti), Îngerul de piatră, Horea.

Memorialistică: Lucian Blaga - ceasul care nu apune, Lucian Blaga - amiaza focului, Iosif Pervain sau cultul exactităţii, Bădia, Lucian Blaga - rezerva de oxigen a memoriei

Monografii: Horia, munte al vrerilor noastre, Alba  Iulia - răscruce de veghe (cu M. Popa), Un sat cu faţa spre Dumnezeu, Horia, seminţe şi lance, Caietele Blaga - 26 ediţii (în colaborare), Contribuţii la viaţa şi opera lui Ion Lăncrănjan (în colaboare), Poarta inimii - 17 volume, Iancule, Măria ta, Aron Cotruş, Blaj - lumina din desagă (ultimele în colaborare cu Ion Buzaşi).

Dicţionare: Biografia unor destine (în colaborare), Biografia unor destine (literatură, artă plastică, folclor), Scriitori contemporani, Oameni din Munţii Apuseni, Alba Iulia - întâiul dicţionar fără sfârşit - 2 ediţii (în colaborare cu Daniela Floroian, Cornel Comşa), Oameni din Munţii Apuseni, judeţul Alba, 100 români ai Marii Uniri, vol. I-II, Sala Unirii - brâu tricolr al Limbii Române, Aleea Scriitorilor (în colaborare), De sub geana doului, Universitarii noştri, Dicţionarul folcloriştilor.

Folclor: Flori de Câmp - 1964 - antologia folcloriştilor din judeţul Arad, Iancule ce mândru eşti, Document de piatră, Întipărite Brazde, Cine m-a dat dorului, Merge dorul şi răsare, Dorurile, flori adânci, Cântece şi tradiţii populare despre Horia şi Avram Iancu (cum Monica Anton), Iancule, soare trudit, Horia - mându împărat, Flori dalbe, flori de măr (colinde), Avram Iancu, tulburător, năvalnic nume, Iancu rană peste veac, Iancu - soarele trudit al românilor de pretutindeni.

Antologii mai importante: Ţării, inima şi versuri, Amfore, Patria din noi (Arad), Noi vrem să ne unim cu ţara (cu I. Buzaşi, M. Anton), Breviar (cu O.D.), Cartea Unirii (în colaborare, un volum), Lumina la plural, Cântece de duminică. (Peste 30)

Prefeţe. Postfeţe. Cuvânt înainte. (selectiv): Cântecele dorului (Gh. Pavelescu), Şarpele cu ochi de rubin, Al şaselea simţ, Ia-ţi mireasă ziua bună, Muntele cu zei, Aşteptând fiara, Munţii Apuseni (fam. Cioica), Umbre, Iubirea pe o cruce de hotar, Viaţa şi opera lui Ion Lăncrănjan, Tofoleanu - şase volume de poezii, proze, poeme, Viorica Popescu, 3 volume, Achim Emilian. (Peste 100 la număr)

Prezentări de cărţi, reviste, cotidiene, periodice. Portrete: peste 500 volume de proză, poezie, teatru, folclor, traduceri, memorialistică, carte de ştiinţă, monografii.

Restituiri: Scrierile lui Ştefan Cacovean (prima din acest fel din literatura română, cu prof. dr. Ion Buzaşi), Amintiri despre Eminescu, Eminescu, radiografii transilvane (cu Ion Buzaşi), Ioan Alexandru şi Blajul (cu Ion Buzaşi), Ion Lăncrănjan, Iosif Pervain (primele de acest gen), poeţi, artişti plastici, folclorişti, solişti, interpreţi, scriitori contemporani din judeţul Alba; Oameni din Munţii Apuseni din cele 6 judeţe care configurează Apusenii, Oameni de seamă din Munţii Apuseni, judeţul Alba etc...

Lui Ion Mărgineanu îi datorăm felul colegial de a se apropia de toţi creatorii, sprijinul pe care-l acordă societăţilor culturale, patriotice, iniţiind majoritatea manifestărilor cu scriitori, editori, redactori, elevi, studenţi. Despre el se poate vorbi mereu la timpul prezent cu admiraţie şi respect, cu necesitatea de-ai recunoaşte virtuţiile, creatoare, nucleele de moralitate, cu sinceritate şi modestie, căci aşa cum îl prezenta criticul literar, Mircea Tomuş, e greu să ne imaginăm viaţa culturală, literară fără implicarea dânsului, fără picăturile lui de cerneală în jurnalistică. După 1989 nu s-a înscris în nici un partid politic, deşi a fost şi este "curtat" mereu, preferând să aibă prieteni peste tot, să formeze cu ei o redută a valorilor, să-i adauge Limbii Române, noi segmente de luciditate, frumuseţe, el fiind, de fapt, un as al metaforei şi aşa va rămâne!

De ziua Domniei sale, 28 octombrie, să-i urăm tot ce înseamnă cuvântul sănătate, dar şi fericire, pentru a sluji cuvântul scris, pe care-l consideră fereastra sufletului spre Dumnezeu.

La mulţi ani, domnule Profesor!

Redacţia "Dacoromania"