România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA TĂRTĂRIA (I):

 ISTORICUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE

Celebra staţiune preistorică de la Tărtăria este localizată pe buza primei terase a Mureşului, în faţa haltei CFR , locul fiind denumit de localnici "Gura Luncii". În imediata apropiere, la baza terasei se află un izvor puternic, activ foarte probabil şi în urmă cu câteva milenii, când această aşezare a început să fie locuită

Primele menţiuni în literatura arheologică despre situl de la Tărtăria au fost făcute de Marton Roska în repertoriul arheologic al Transilvaniei, apărut în 1942. Sesizând importanţa sitului, profesorul Constantin Daicoviciu va include cercetarea sistematică a staţiunii în programul de lucru al Institutului de Studii Clasice din Cluj. Conducerea săpăturilor arheologice va fi încredinţată cercetătorului Kurt Horedt, care va efectua două campanii de săpături, între 22 - 28 august 1942 şi 30 august - 17 septembrie 1943. Au fost săpate următoarele suprafeţe şi secţiuni: A (9,5 x 5 m), B (8 x 1 m), C (7 x 4 m), d (4 x 1 m), E (5 x 6 m). Adâncimea maximă la care au ajuns săpăturile a fost de 3,80 m în şanţul F, unde s-a golit fundul unei "cabane", cum o numeşte arheologul, de fapt un bordei. Dintre descoperirile făcute cu acest prilej merită menţionat un schelet de copil depus în poziţie chircită pe o vatră, care a fost interpretat drept o înmormântare rituală, posibil chir o jertfă. Deasemenea a fost conturat planul unei case dreptunghiulare, având în interior o vatră, refăcută de trei ori, cu straturi groase de lipitură de lut, având la bază pietre şi cioburi, care înmagazinau căldura. Deşi săpăturile din anii 1942-1943 au avut o amploare redusă, ele i-au permis cercetătorului clujean Kurt Horedt să sesizeze "poziţia hotărâtoare a staţiunii pentru cercetarea neoliticului în Transilvania" precum şi faptul ca "ea a rămas întreagă şi oferă posibilitatea de a revizui toate problemele legate de civilizaţia Turdaş".

Au trebuit să treacă mai bine de 20 de ani pentru ca un arheolog să reia săpăturile de la Tărtăria, de acestă dată fiind vorba despre Nicolae Vlassa, doctorand al profesorului K. Horedt, pornit într-un demers mai amplu vizând descifrarea cronologiei neoliticului transilvănean. În 1961 Nicolae Vlassa deschide în buza terasei de la Tărtăria o casetă  apropiată de suprafaţa C săpată în 1943 de către K. Horedt.. Vlassa s-a dovedit mai mult decât inspirat în alegerea locului săpăturii sale, deoarece el avea să producă o descoperire prin care Tărtăria a intrat definitiv în istoria arheologiei mondiale. Este vorba despre celebrele tăbliţe de lut, cu semne pictografice, interpretate de arheologul clujean drept dovezi ale unor legături cu scrierea proto-Sumeriană şi deci oferind posibilitatea unor sincronizări cronologice între Europa şi Orientul Apropiat. Nu vom insista aici asupra  acestei descoperiri şi a consecinţelor sale pentru întreaga preistorie europeană, urmând să revenim pe larg asupra acestui subiect în articolul viitor.  Cert este că, în pofida importanţei descoperirii, cercetările de la Tărtăria vor fi din nou abandonate, decesul prematur al lui N. Vlassa contribuind şi el la această situaţie.

În 1989 un colectiv ştiinţific format din prof. Iuliu Paul de la Universitatea din Sibiu şi arheologii Ioan Alexandru Aldea şi Horia Ciugudean de la Muzeul Unirii din Alba Iulia va iniţia săpături de control la Tărtăria, având în vedere faptul că unii cercetători puseseră sub semnul întrebării exactitatea înregistrărilor stratigrafice făcute de Vlassa şi mai ales contextul descoperirii tăbliţelor. Săpăturile din 1989, chiar dacă de scurtă durată, aveau să certifice, cu mici corecţii, observaţiile făcute de Vlassa, aducând totodată o nouă serie de descoperiri în atenţia specialiştilor, între care vase pictate de tip Lumea Nouă sau Petreşti, care pot fi admirate de public în vitrinele Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. O analiză mai amănunţită a vechilor şi noilor descoperiri de la Tartăria vom face însă în cea de-a doua parte a materialului nostru. Până atunci ramânem cu regretul că potenţialul extraordinar al centrului neolitic de la Tărtăria nu a fost încă valorificat de cercetarea arheologică românească aşa cum ar fi meritat.

Tablitele de lut

Tablitele de lut

Tablitele de lut

Idoli antropomorfi din complexul cultic de la Tartaria

Idoli antropomorfi din complexul cultic de la Tartaria

Continuare în numărul următor.

Conf. univ. dr. Horia Ciugudean