România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Periplu sentimental: Alba Iulia-Blaj-Cenade-Bucium

 

Cenade - 12.09.2006

Bucium - 13.09.2006

Publicaţia „Dacoromania”, după preluarea Parcului „Eminescu”, cu „Aleea Scritorilor”, a întreprins acţiuni culturale, deopotrivă aniversare şi comemorative, cinstind în felul acesta reprezentanţi ai pantheonului nostru spiritual. Printre aceştia se numără prozatorul Ion Agârbiceanu. Astfel, în localităţile Alba Iulia, Blaj, Cenade, Bucium, în 12, 13 septembrie, 2006, un grup de intelectuali, în organizarea „Dacoromaniei”, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Alba Iulia, bibliotecilor publice din localităţile amintite, „ASTRA” blăjeană şi albaiuliană, Şcoala nr. 9 Alba Iulia, au organizat evocarea literară „Ion Agârbicenau – contemporanul nostru”, prilejuită de împlinirea a 124 ani de la naşterea prozatorului, la care a participat şi o parte a presei (regretabilă este lipsa, dezinteresul şcolilor, universităţii, dascălilor, oficialităţilor), depunându-se flori la busturile din Alba Iulia, Cenade şi la casa parohială din Bucium. Printre cei care au reliefat valoarea prozei lui Agârbiceanu se numără: Iacob Oliviu, Ironim Munteanu, Mioara Pop, Ion Străjan, Gheorghe Anghel, Silvia Pop, Ana Hinescu, Ion Bâscă, Voicu I. Macaveiu, Ion Pop, Ion Mărgineanu, Gh. Dăncilă, Lazăr Dorel, Felicia Colda, Daniela Floroian, învăţători, bibliotecare, ş.a.

 

 

George Coşbuc – Traiectoria unui destin.

 

La iniţiativa revistei „Dacoromania”, a scriitorului Ion Mărgineanu, cei 140 de ani împliniţi de la naşterea lui Coşbuc (20 septembrie 1866, în localitatea Hărdău, mort în 9 mai 1918), au fost omagiaţi printr-o retrospectivă istorico-literară: „George Coşbuc – traiectoria unui destin”, desfăşurată lângă bustul poetului şi excelentului traducător transilvan, numit zeci de ani „poetul ţărănimii”, marginalizat astăzi de minţi înguste, fatidice, falşi iubitori de valori naţionale, scos din unele manuale şcolare pe nedrept. Poet şi traducător, gazetar şi editor, publicist, administrator şi corespondent, urmărit ca agitator politic, George Coşbuc, aşa cum relatau profesorii Munteanu, Iacob Oliviu, Ioan Pleşa, Ion Străjan, Daniela Floroian, părintele Urdă, Nicolae Mărgineanu, Ilie Furduiu, Gheorghe Anghel, Ion Aiudeanu, a fost şi rămâne un triumf al frumuseţii limbii române, unul dintre cei mai căutaţi şi recitaţi poeţi alături de Mihai Eminescu, iar trecerea lui prin Alba Iulia, popasul de două zile la casa cu nr. 18 de pe actuala stradă Regina Maria, consemnat pe o placă aniversară a Societăţii Elevilor „Gheorghe Coşbuc” de la Liceul „Mihai Viteazul” - 1923, repusă la iniţiativa Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” – 2003, ne însoţeşte admiraţia şi profunzimea iubirii valorilor noastre perene.

Ca final deschis: nu înţelegem detaşarea de aceste valori a multor intelectuali, studenţi, funcţionari ce trec nepăsători, confundă umbrele cu lumina, indiferenţa cu propria românitate. Îi somăm să se trezească la realitate, iar domnilor dascăli le cerem imperios, să recitească pe marii noştri clasici că altfel demersurile tuturora sunt zadarnice, iar dânşii predau la catedră, doar automatisme, nu rigurozităţi ale iubirii de ţară, de Limba Română.

Ion Animăreanu