România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

PRIMA CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ

A FEDERAŢIEI ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC

“PRO MEMORIA 1940-1945”

În ziua de 30 august a.c., a avut loc la Cluj-Napoca, în Sala Mare a Primăriei din localitate, Prima Conferinţă Naţională a Refugiaţilor, Strămutaţilor, Expulzaţilor şi Deportaţilor din Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Cadrilater, în urma dictatelor comunisto-nazisto-fascisto-horthyste din anul 1940 şi a celor alungaţi din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş după 1989.

La conferinţă au participat delegaţi din judeţele : Alba, Bihor, Bucureşti, Cluj, Mureş, Satu Mare, Sălaj şi Timiş, alături de invitaţi ai instituţiilor statului, bisericilor (ortodoxă şi greco-catolică), mass-media, ai instituţiilor de artă şi cultură.

În prima parte a conferinţei au fost reliefate suferinţele românilor persecutaţi etnic, în perioadele amintite mai sus, prin alocuţiuni rostite de prof.univ.dr. Ioan Corneanu de la Satu Mare, prof.univ.dr. Ioan Puşcaş de la Şimleul Silvaniei, prof.dr. Vasile Ciubăncan din Cluj-Napoca, Prelat papal prof. dr. Ioan M. Bota din Cluj-Napoca, dr. Zeno Millea din Aiud, prof. Valeriu Vodă din Tg. Mureş, prof. Vasile Ilica din Oradea şi prof. dr. Ioan Coja din Bucureşti. Parte din alocuţiunile amintite mai sus vor fi publicate în Nr. 10 al revistei “PRO MEMORIA 1940-1945” care apare la sfârşitul lunii septembrie a.c.

Pentru divertisment şi relaxare, între expunerile amintite au fost lecturate versuri patriotice. La aceste lecturi au contribuit ing. Marius V.D. Mălai şi prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan. Unele lecturi au fost acompaniate, la frunză, de vestitul rapsod clujean ing. Eugen Pandrea care ne-a onorat cu prezenţa în memoria bunicului său şi altor rude care au avut de suferit în perioada 1940-1945.

În aceeaşi parte a programului a fost conferit titlul de MEMBRU DE ONOARE al Asociaţiei Judeţene Cluj a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi, şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, domnilor: prof.univ.dr. Ioan Puşcaş – Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Sălaj, prof.univ.dr. Ioan Coja – preşedintele Uniunii Vatra Românească-Filiala Bucureşti, prof.univ.dr. Ioan Corneanu – preşedintele Asociaţiei Refugiaţilor din Satu Mare,  dr. Mihai Meşter – directorul Muzeului de etnografie şi istorie Gherla şi d-lui Ionel Ovidiu Drăgan Giurgean – primarul Municipiului Gherla, pentru sprijinul acordat acţiunilor acestei Asociaţii şi pentru merite deosebite în activităţile sociale, culturale şi patriotice pe care le desfăşoară necontenit.

În continuarea Conferinţei D-l prof.univ.dr. Ioan Corneanu a prezentat “Propunerea asociaţiilor refugiaţilor, expulzaţilor, strămutaţilor şi deportaţilor din Judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Maramureş, Timiş, Alba, Mureş, Covasna, Harghita, Bucureşti, Sibiu şi din Bucovina, ca funcţia de PREŞEDINTE DE ONOARE al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic – “PRO MEMORIA 1940-1945”- să fie încredinţată colegului nostru de suferinţă, poetului şi senatorului ADRIAN PĂUNESCU. Propunerea este votată în unanimitate şi susţinută cu aplauze prelungite.

 Conferinţa a aprobat apoi, prin vot unanim, Protestul  împotriva dictatelor criminale comunisto-nazisto-fascisto-horthyste din anul 1940, care au adus mari distrugeri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, suferinţe şi umilinţe Poporului Român şi destrămarea României Mari.    

În timpul pauzei care a urmat s-a vizionat: Expoziţia itinerantă “PRO MEMORIA 1940-1945”, expusă pe 7 panouri de 0,90 x 1,20 m, standurile cu reviste şi cărţi editate de Asociaţia Refugiaţilor Cluj sau de alţi autori.

După pauză s-a trecut la partea a doua a Conferinţei, la începutul căreia au vorbit despre problemele actuale ale refugiaţilor, strămutaţilor, expulzaţilor (evacuaţilor) şi deportaţilor: profesorul şi cercetătorul ştiinţific Alexandru Stănescu din Cluj-Napoca, scriitorul Vasile I. Bunea presedintele Sucursalei AJCR Gherla, prof.univ.dr.ing. Mircea Popa din Timişoara şi col.r.ing.,ec. Nicolae Grosu preşedintele Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România Filiala Judeţeană Cluj. În alocuţiunile vorbitorilor au fost subliniate stările de fapt, din diferite judeţe şi pe planul instituţiilor statului, privind neîndeplinirea sau aplicarea parţială şi condiţionată a unor prevederi ale legilor care asigură drepturi compensatorii şi despăgubiri, diferitelor categorii de foşti persecutaţi etnic în perioada 1940-1945, sau care n-au fost stabilite încă pentru românii obligaţi să părăsească judeţele Covasna, Harghita şi Mureş în urma evenimentelor din decembrie 1989. S-a subliniat necesitatea îmbunătăţirii activităţii fiecărei asociaţii şi a unirii eforturilor acestora în cadrul unei structuri asociative, reprezentative, la nivel naţional. Conferinţa a aprobat şi însuşit propunerile vorbitorilor privind orientarea şi desfăşurarea activităţii viitoare, în interesul foştilor şi actualilor persecutaţi etnic din România.

În continuare Dl. ing. Marius Mălai a dat citire capitolelor şi principalelor prevederi ale STATUTULUI FEDERAŢIEI NAŢIONALE A ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC – “PRO MEMORIA 1940-1945”. Discuţiile amănunţite pe marginea propunerii de statut şi punerea de acord asupra tuturor capitolelor, articolelor şi aliniatelor acestuia, a avut loc timp de 4 ore în dimineaţa zilei de 30 august a.c., la sediul Asociaţiei Judeţene a Refugiaţilor Cluj, în prezenţa delegaţiilor din judeţele participanţe la conferinţă. Datorită acestui fapt Conferinţa a apreciat că nu mai sunt necesare discuţii pe marginea statutului propus şi l-a aprobat, în unanimitate, în varianta finală acceptată de toţi reprezentanţii judeţelor participante la dezbaterea lui pe articole. Pentru informarea cititorilor şi a tuturor membrilor asociaţiilor de refugiaţi din judeţele ţării, care n-au participat la conferinţă şi celor interesaţi vom reproduce cuprinsul acestui statut în paginile numărului următor al revistei “PRO MEMORIA 1940-1945”.

Sa trecut apoi la alegerea BIROULUI EXECUTIV a Federaţiei şi a COMISIEI DE CENZORI, a căror componenţă rezultă din actul constitutiv. Conferinţa a mai aprobat ca, în baza prevederilor statutare, din Consiliul Director, pe lângă membrii Biroului Executiv, să mai facă parte un număr de membri care vor fi aleşi în Adunările Generale ale Asociaţiilor afiliate la Federaţie şi ai Sucursalelor, (fără personalitate juridică, direct subordonate federaţiei), proporţional cu numărul de membri ai respectivelor structuri. Se dă citire şi se supune discuţiei Conferinţei următorul ACT  CONSTITUTIV:

a) Următorii membrii constitutivi:

1. Asociaţia Judeţeană Cluj a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor Nr.2 (sediu comun cu Uniunea Vatra Românească Filiala Cluj), reprezentată prin preşedintele asociaţiei BĂLAN BARBU IOAN,

2. Asociaţia Judeţeană Satu Mare a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, cu sediul în Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 11, reprezentată prin preşedintele asociaţiei CORNEANU IOAN,   

3. Asociaţia Judeţeană Cluj a Cetăţenilor Români Refugiaţi, Strămutaţi, Expulzaţi şi Deportaţi din Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Cadrilater, în perioada 1940-1945, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 108, cam.13-14, reprezentată prin preşedintele Asociaţiei GROSU NICOLAE,

4. Asociaţia Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord (ARDEAN) Timişoara, cu sediul în Timişoara, Str. Zlatna Nr.8, sc.A, ap.3, reprezentată prin preşedintele asociaţiei POPA MIRCEA CONSTANTIN, 

5. Asociaţia Deportaţilor şi Victimelor Oprimării Comuniste şi a Refugiaţilor din Ardealul de Nord Judeţul Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Ady Endre Nr. 6, reprezentată prin preşedintele asociaţiei BRAZDĂ AUREL,   

6. Asociaţia Românilor Alungaţi din Judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, după evenimentele din 1989, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor 1-3, reprezentată de preşedintele asociaţiei VODĂ V. VALER,

7. Asociaţia Holocaustul din Ardealul de Nord 1940-1945,cu sediul în Satu Mare, Str. 21 Decembrie 1989, Nr.11, reprezentată de preşedintele asociaţiei MOIŞ VASILE;

8. Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Filiala Sălaj, cu sediu în Zalău, reprezentată de preşedintele asociaţiei dr. Puşcaş Ioan.

b) îşi exprimă voinţa de a constitui în comun FDERAŢIA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC, cu scopul şi obiectivele prevăzute în Cap. II al Statutului aprobat în Prima Conferinţă Naţională a Federaţiei:

1. Federaţia reprezintă şi apără drepturile tuturor membrilor săi, ca persoane fizice sau asociate, în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de Stat, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii sau persoane particulare,  în spiritul şi litera legilor care reglementează aceste drepturi.

2. Federaţia apără demnitatea membrilor săi împotriva încercărilor de minimalizare sau desconsiderare a suferinţelor şi privaţiunilor îndurate de aceştia, pe criterii etnice, şi împotriva acţiunilor de contestare sau limitare a drepturilor care li se cuvin în calitate de refugiaţi, strămutaţi, expulzaţi (evacuaţi), deportaţi sau pur şi simplu alungaţi din teritoriile româneşti ocupate de pretinşii stăpâni vremelnici. 

3. Federaţia militează în vederea creşterii calităţii vieţii membrilor săi prin acţiuni şi programe cultural-educative, de ajutor social, prin atragerea de fonduri nerambursabile, a unor sponsorizări sau donaţii, prin acţiuni de ajutor reciproc, prin utilizarea raţională a fondurilor proprii.

4. Federaţia acţionează pentru îmbunătăţirea şi aplicarea întocmai, fără îngrădiri şi condiţionări, a legislaţiei care stabileşte drepturile membrilor săi ca foşti sau încă persecutaţi etnic şi militează pentru sporirea acestor drepturi în funcţie de mărimea şi gravitatea pierderilor suferite de fiecare membru al federaţiei în parte.

5. Federaţia colaborează cu instituţii, organizaţii, unităţi economice, de stat sau/şi private, pentru organizarea unor acţiuni şi manifestări (spectacole, simpozioane, mese rotunde, ridicarea unor troiţe, monumente, case memoriale, tipărirea de cărţi şi reviste, excursii etc.) dedicate comemorării, pe de o parte a martirilor schingiuiţi şi executaţi mişeleşte de către ocupanţii vremelnici pentru singura lor vină că s-au născut români şi pe de altă parte a eroilor neamului şi a evenimentelor istorice care le-au determinat soarta.

6. Federaţia acordă consultanţă juridică gratuită, tuturor membrilor săi, în vederea întocmirii actelor necesare obţinerii sau apărării drepturilor cuvenite ca fost sau actual persecutat etnic.

7. Federaţia elaborează şi înaintează spre aprobare proiecte realizabile pe bază de fonduri nerambursabile şi sponsorizări, ca orice O.N.G. cu activitate social-culturală meritorie.

8. Federaţia perfectează relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate cum sunt: Asociaţia Victimelor Horthysmului, Asociaţia Holocaustului, Uniunea Vatra Românească, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici care au în componenţă foşti persecutaţi etnic, Asociaţia Veteranilor de Război, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, Uniunea Mondială a Românilor, Asociaţia Românilor de Pretutindeni, etc., cu reviste şi alte mijloace mass-media.

9. Federaţia organizează şi coordonează acţiuni de protest, în situaţii în care sunt încălcate, condiţionate sau ciuntite drepturile membrilor săi;

Membri constitutivi mai consimt, de comun acord, asupra următoarelor:

1. Să respecte Statutul Federaţiei, discutat şi aprobat în Conferinţa Naţională (anexat).

2. Să contribuie, prin rate lunare, la Bugetul Federaţiei, cu acelaşi procent care va fi stabilit de Consiliul Director, din veniturile realizate din cotizaţii şi taxa de înscriere. Cota de participare se va stabili prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al Federaţiei, aprobat anual de către Consiliul Director.

3. Să susţină activitatea de editare şi răspândire a revistei “PRO MEMORIA 1940 – 1945”, comandând din fiecare număr al revistei cel puţin 1 exemplar la 30 de membri în evidenţă.

4. Acceptă ca cel puţin 20% din numărul exemplarelor tipărite ale revistei “PRO MEMORIA 1940-1945” să fie distribuite gratuit la bibliotecile centrale, judeţene, şcolare, cămine culturale, la colaboratori şi sponsori, la membri de onoare şi alte personalităţi marcante. Evidenţa exemplarelor distribuite gratuit se va ţine de către redactorul şef al revistei într-un registru separat care constituie act legal de decontare.

5. Patrimoniul Federaţiei este indivizibil şi netransmisibil pe toată durata existenţei sale, iar părţile constitutive vor contribui fiecare la formarea patrimoniului iniţial cu 100-300 lei noi.

6. Asociaţiile, Fundaţiile, Filialele sau Sucursalele şi persoanele fizice care se retrag, din proprie iniţiativă din Federaţie, sau care sunt excluse printr-o hotărâre definitivă, nu pot emite nici un drept asupra patrimoniului Federaţiei.

7. La încetarea activităţii Federaţiei, patrimoniul, existent la acea dată, se împarte între membrii cu personalitate juridică, rămaşi în federaţie, proporţional cu contribuţia adusă la realizarea acestuia, conform hotărârii Consiliului Director.

c) denumirea federaţiei este: FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC - “PRO MEMORIA 1940-1945”, denumirea prescurtată a Federaţiei este:     FNRPE – “PRO MEMORIA 1940-1945”;

d) sediul Central al Federaţiei este în Sediul Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România, Filiala Judeţeană Cluj, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.108, cam. 13, pe baza Contractului încheiat între Fundaţie şi Federaţie şi semnat de ambele părţi, pe termen până la repartizarea unui sediu de către Primăria şi Consiliul Local din Municipiului Cluj-Napoca;

e) federaţia se constituie pe termen nedeterminat;

f) aportul total al asociaţilor la constituirea patrimoniului iniţial este de 1000 RON;

Ne fiind obiecţii la conţinutul actului constiv se trece mai departe la alegerea celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale federaţiei, care, conform statutului, intră în competenţa Conferinţei Naţionale.

Pe lângă preşedintele de onoare, ales anterior, au mai fost aleşi, pe rând şi pe funcţii, fiind votaţi în  unanimitate, cu o singură abţinere la punctul 9, ca membrii în BIROULUI EXECUTIV (BEX) al Consiliului Director (CD), următorii: 2. Preşedinte executivBĂLAN BARBU IOAN, din Cluj-Napoca; 3. Prim-vicepreşedinteGROSU NICOLAE, din Cluj-Napoca, 4. Secretar generalBUNEA I. VASILE, din Gherla, jud. Cluj,  5. Vicepreşedinte responsabil cu probleme economico-financiareCHIŞ AUGUSTIN, din Cluj-Napoca,    6. Vicepreşedinte cu probleme de imagine şi mass-mediaMĂLAI MARIUS, din Cluj-Napoca, 7. Vicepresedinte cu probleme culturale, de învăţământ şi cercetareCORNEANU IOAN, din Satu-Mare, 8. Vicepreşedinte cu probleme sociale şi de sănătatateALBUŞ GRAŢIAN, din Cluj-Napoca, 9. Vicepreşedinte cu probleme juridiceRACOLŢA LIVIU, din Cluj-Napoca, 10. Vicepreşedinte de TimişPOPA MIRCEA CONSTANTIN, din Timişoara, 11. Vicepreşedinte de BihorBRAZDĂ AUREL, din Oradea, 12. Vicepreşedinte de MureşVODĂ V. VASILE, din Tg. Mureş, 13. Vicepreşedinte de Satu Mare – MOIŞ VASILE, din Satu Mre, 14. TrezorierRETEŞAN DOINA, din Cluj-Napoca, 15. Membru – RUSU GAVRILĂ, cu domiciliul în Satu Mare.

Pentru COMISIA DE CENZORI au fost propuşi şi aleşi, în unanimitate:

1. Preşedinte - PUGNA INDREI, contabil autorizat din Cluj-Napoca,

2. Membru – MERCEA GHEORGHE, expert contabil din Cluj-Napoca,

3. Membru – DAMIAN CORNEL, din Cluj-Napoca.

Ca persoană împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice este ales D-l profesor jurist RACOLŢA LIVIU, cu domiciliul în Cluj-Napoca;

Conferinţa a aprobat în unanimitate Actul constitutiv având componenţa arătată mai sus.

În continuare, sa dat citire unui Mesaj al Conferinţei adresat Excelenţelor Lor Domnilor : TRAIAN BĂSESCU Preşedintele României, NICOLAE VĂCĂROIU Preşedintele Senatului, BOGDAN OLTEANU Preşedintele Camerei Deputaţilor şi CĂLIN POPESCU TĂRICEANU Primul Ministru al României, cu următorul conţinut:                       

Reprezentanţii refugiaţilor, strămutaţilor, expulzaţilor (evacuaţilor) şi deportaţilor din Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Cadrilater, în urma dictatelor comunisto-nazisto-fascisto-horthyste din anul 1940 şi ai celor alungaţi din Judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, după 21 Decembrie 1989, întruniţi azi 30 august 2006, în Sala Mare a Primăriei din Municipiul Cluj-Napoca, în scopul comemorării tragicelor evenimente care le-au marcat viaţa, şi pentru constituirea Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic – “PRO MEMORIA 1940-1945”, adresează Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului şi celorlalte instituţii ale statului următorul

 

M  E  S  A  J

1. Propaganda revizionist-separatistă şi ura interetnică, ce au generat grozăviile celui de al doilea Război Mondial, continuă să învenineze spiritele şi în zilele noastre, atât în interiorul cât şi în exteriorul graniţelor României. Diferite manifestări cu caracter fascist, ostile şi duşmănoase României şi Poporului Român, au fost semnalate şi condamnate în repetate rânduri, prin  mijloacele mass-media, dar niciodată n-au fost luate măsurile constituţionale şi diplomatice de îngrădire sau de pedepsire a promotorilor acestor fapte periculoase. Participanţii la această conferinţă, care am trăit şi îndurat consecinţele urii interetnice şi care am fost obligaţi să suportăm privaţiuni şi sălbăticii pe care mulţi nu le ştiu şi nici nu le înţeleg astăzi, ne simţim obligaţi să atragem atenţia tuturor responsabililor de siguranţa naţională şi de liniştea ţării că nu au voie să trateze cu indulgenţă sau nepăsare asemenea manifestări. Ele nu trebuie lăsate să prolifereze nepedepsite, indiferent cine sunt iniţiatorii şi organizatorii acestora. Combaterea lor nu trebuie lăsată doar pe seama membrilor societăţii pentru că aceasta dă naştere la rivalităţi interetnice şi acte antisociale grave. Într-un regim democratic cei care trebuie să apere LEGEA şi ORDINEA sunt instituţiile statului, fapt pentru care cerem aceasta în mod imperativ.

2. Noi nu putem accepta ca prevederile legilor votate în Parlament şi promulgate de Preşedintele României, care stabilesc despăgubiri sau drepturi compensatorii pentru pierderile ce le-am suferit, să fie aplicate condiţionat sau după bunul plac al unor miniştri, case de pensii, case de asigurări sociale şi alţi funcţionari ai statului sau ai administraţiei publice locale. Cerem intervenţia imediată a Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României pentru ca asemenea abuzuri să înceteze, să se întroneze şi în acestă privinţă spiritul şi litera legii. Cazurile concrete în care nu se respectă aceste prevederi legale au fost aduse la cunoştinţă tuturor forurilor în drept să le rezolve dar se constată o crasă nepăsare. Până şi justiţia ne-a respins, în primă instanţă (Judecătoria Cluj), cererea emiterii unei hotărâri în constatare pe această temă.

3. Propunem ca în “Parcul Reconcilierii” din Arad să fie ridicat un Monument în memoria martirilor români din perioada 1940-1945.

4. Cerem ca prin Programa Şcolară să se asigure studiul suferinţelor şi al umilinţelor la care a fost supus poporul român în perioada 1940-1945 aşa cum, pe bună dreptate se face studiul Holocaustului.              

5. Cerem ca Federaţia pe care am constituit-o astăzi, de comun acord şi în spiritul legii, să primească un sediu corespunzător în Municipiul Cluj-Napoca, de asemeni Asociaţiile şi sucursalele sale din toate judeţele ţării. Această problemă trebuie tratată cu tot respectul pe care-l prevede legea şi cu toată înţelegerea faţă de activitatea complexă pe care o desfăşoară aceste asociaţiuni nonguvernamentale de interes social, cultural şi patriotic.

6. Obiectivul nostru este: “Unirea în idei, în simţăminte şi în fapte bune, a românilor de pretutindeni, pentru coeziunea, solidaritatea, demnitatea şi prosperitatea naţiunii române, a patriei, în pace şi în prietenie cu toate minorităţile naţionale, pentru realizarea interesului naţional, pentru crearea unor condiţii de implementare a adevăratelor reforme necesare, pentru eradicarea sărăciei, motivaţi permanent de motto-ul eminescian: «MUNCĂ, ECHITATE, ADEVĂR»”, ca cele mai sigure căi de integrare a României în U.E.”

Conferinţa a aprobat în unanimitate conţinutul acestui mesaj care a fost expediat destinatarilor.     

D-l prof.univ.dr. Ioan Corneanu, preşedintele Asociaţiei Judeţene Satu Mare a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, a prezentat un Protest  privitor la abuzurile săvârşite de Consiliul Local Satu Mare şi preşedintele acestuia, care nu respectă o Hotărâre definitivă a Justiţiei de a elibera sediul acestei asociaţii şi care cere organelor în drept să-şi ducă hotărârea până la capăt. Conferinţa îşi însuşeşte şi aprobă, în unanimitate, conţinutul acestui protest.  

În încheiere dl. prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan, a mulţumit tuturor participanţilor la conferinţă pentru efortul pe care l-au făcut şi tuturor delegaţilor pentru încrederea acordată celor aleşi în Biroul Executiv al Federaţiei.

Prezenţa reprezentanţilor Fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României", domnii Micolae Muntean, col.(r) Ion Corodean la Prima Confesrinţă Naţională a Federaţiei românilor persecutaţi etnic "Pro Memoria 1940-1945, înseamnă de altfel, felul în care toţi fiii adevăraţi ai judeţului Alba trebuie să intervină în organizarea Filialei albaiuliene a Fundaţiei. 

Preşedintele Conferinţei şi

Preşedinte Executiv al Federaţie

Prof. univ. dr. ing. Barbu I. Bălan