România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

La Alba a-nflorit lumina cărţii

 Biblioteca Judeţeană "Lucian Blaga" din Alba Iulia a sărbătorit împlinirea unui deceniu de când la rosturile sale şi-a asociat numele tutelar al poetului din Lancrăm Lucian Blaga întru slava slovei scrise cu lumina tainei cântătoare, ziditoare de gând. Pentru a marca evenimentul, Direcţia instituţiei amintite, Primăria oraşului, Prefectura Alba, Primăria Comunei Ighiu, oameni ai scrisului şi-au unit eforturile făcând din zilele de 27-28 oct. a.c. poeme luminii în faptă şi cuvânt:

- Dezvelirea bustului "Lucian Blaga" creaţie a sculptorului Ion Tămaş în curtea interioară a Bibliotecii judeţene înnobilată de numele marelui poet-filosof Lucian Blaga.

- Simpozion - Cartea în bibliotecile publice de la sate;

- Recital susţinut de elevii din Alba Iulia din lirica blagiană;

- Popas eminescian la Ighiu (140 de ani de la trecerea poetului nepereche prin Ighiu în drum spre "Mica Romă" - Blajul nostru cel de toate luptele intelectuale în promovarea limbii române - cu dezvelirea unui bust în ghips - cu Eminescu - realizare a sculptorului R. Adam în incinta Primăriei comunale păstorită de inimosul edil (parcă aşa se spune azi în loc de "primar") N. Rusu;

- Recital de cântece şi versuri din folclorul transilvănean şi din creaţia eminesciană susţinut de elevii şcolii din Ighiu care, din acest an, a primit numele de "Şcoala Generală Mihai Eminescu".

Dacă mai adăugăm la suita de manifestări şi "recolta" generoasă a lansărilor de carte, întâlnirile cu cititorii, dialogul dintre scriitori, muzicieni, jurnalişti, critici literari şi iubitori de carte din seara de 28 oct. De la Căminul Artei, apoi soarele din zilele acelea de toamnă (ca niciodată mai frumoasă) înţelegem parcă mai bine de ce efortul omenesc în promovarea cuvântului îşi află ecou în dumnezeiasca alcătuire a toate câte din iubire se împlinesc.

Sufletul manifestărilor din cadrul "Zilelor Bibliotecii Lucian Blaga" a fost (iertare doamnelor şi domnilor din instituţiile locale implicare în eveniment dar, fie şi din obiectiva mea subiectivitate) d-na Mioara Pop cu-al său colectiv inimos pentru care cartea, cu-ntreaga ei lumină rămâne altarul de senin spre care fruntea omenească este chemată să se încline la întâlnirea din Cuvânt.

Şi nu în ultimul rând, între acţiunile care au marcat evenimentul aniversar - zece ani de la "botezul" Bibliotecii Judeţene - sărbătorirea poetului Ion Mărgineanu la împlinirea a 65 de ani de viaţă (de veghe la ţărmul-mare de poezie care este limba română) acolo, în şcoala de la Ighiu înnobilată cu numele Luceafărului, a fost un alt mod de recunoaştere a valorilor cultural-literare cu care se întâmplă să fim contemporani în această trecere-petrecere prin lumea cuvântului şi deopotrivă, o mărturie că, da, poeţii nu sunt "cântăreţi pe la porţi mereu închise" dintr-o lume surdă.

La sfârşit de octombrie, la Alba a-nflorit lumina.

Paula Romanescu