România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Hora Mare

Trageţi hora, mare, mare,
Cuza sfărâmă hotare!
Trageţi hora mare, mare,
Din Carpaţi şi pîn'la mare.
Unde "Cuza" se iveşte
Ţara noastră creşte, creşte, 
Poporul se înmulţeşte
Inima întinereşte.
Cât om fi toţi în unire 
Nu ni-i frică de pieire
Nici de ura ce desbină,
Nici de sabie străină,
Nici de amară asuprire
Nici de lanţuri şi hrăpire.
Trageţi hora mare, mare, 
De la munte pân'la mare. 
Locul ţării e dreptate 
Simte paşii cei de frate 
Şi tresare-n bucurie
Ca în timp de vitejie,
Calul suflă, saltă, bate,
Focul pieptul lui străbate,
Trageţi hora mare, mare,
Din Carpaţi şi pîn'la mare.
Fala iese din morminte,
Şi ne-aduce nouă aminte
Lupte mari strălucitoare,
Nume pline de onoare,
Fala veche şi bătrână
Trece-n inima română.
Trageţi hora mare, mare, 
De la munte pân'la mare.
Trageţi hora lată, lată,
Că mi-i inima uscată,
Şi la glasul de unire, 
Cură plâns de fericire.
Mâine spada românească
Poate încă să lovească.
Trageţi hora mare, mare,
"Cuza" calcă, pe hotare.
Trageţi hora, vântul bate
Şi în ţărmuri depărtate
Duce veste de unire, 
Duce veste de mărire. 
Trageţi hora mare, mare, 
De la munte pân' la mare. 
Trageţi hora şi mai mare
"Cuza" sfărâmă hotare.


DIMITRIE BOLINTINEANU