România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ziua mare a Basarabiei

Discursul d-lui P.N. Halippa

 După discursul preşedintelui Statului a luat cuvântul dl. P.N. Halippa din partea partidului naţional moldovenesc, care a făcut următoarele interesante declaraţii:

Cinstită adunare, am fericirea să înfăţişez în această cinstită adunare partidul moldovenesc organizat. În acest partid naţional eu văd întrupate toate aspiraţiile naţionale ale neamului moldovenesc (aplause frenetice).

Domnilor deputaţi, acum opt luni, cînd la noi şovăiau, cînd toţi se scăldau în apele unui internaţionalism bolnăvicios, provocat de revoluţia rusească, noi am fost aceia cari am ridicat mai întâiu steagul naţional, călăuziţi de ideia iubirii de patrie adică de pământul nostru moldovenesc. Această idee a fost îmbrăţişată cu căldură de noi, cari n'am zăbovit a o sămânţa plini de încredere prin toate colţurile pământului dintre Prut şi Nistru. Munca era grea, căci poporul zăcea amorţit încă de lanţurile robiei, iar aceste lanţuri ştiam că se pilesc numai cu mare încetineală. Chiar de la început s'au găsit foarte mulţi Moldoveni cari mi spuneau că pornim o lucrare zadarnică, deoarece simţirile poporului moldovenesc sunt întunecate. Şi, dacă astăzi vede că aceste grele lanţuri de robie s'au rupt şi neamul nostru s'a trezit la viaţă, trebuie să mărturisesc că o parte de vrednicie o are şi partidul naţional, care, prin părtaşii săi, a pilit stăruitor aceste legături. Partidul naţional a tăiat obloanele de fier ale temniţei în care gemea neamul nostru, şi astăzi noi am ajuns o ţară liberă şi autonomă. Poate în curînd împrejurările ne vor împinge spre republică. Pot s-o spun că aceasta este şi visul partidului naţional. Ni trebuie însă o unitate de voinţă naţională, precum şi înţelegere între feluritele popoare, căci numai prin naţionalisarea vieţii singuratecelor popoare şi prin federalisarea ţărilor se va putea mîntui şi marea republică rusească. Partidul naţional nu are scopuri şoviniste; ci el vrea să se pună în strânsă legătură cu toate naţiile mai mici, ca împreună cu ele să lucreze pentru consolidarea ţării (aplause). Noi vrem să trăim în bună frăţie cu toţi locuitorii de limbă străină, şi de aceia li poftim să se organizeze şi ei. Socotesc însă de nevoie să declar că noi, prin partidul naţional, înfăţişăm naţiunea moldovenească (aplause). În aceiaşi vreme însă adaug că e departe de noi gândul de a robi pe alţii, ci, din potrivă, vrem să lucrăm în Sfatul Ţării pentru procopsirea tuturor naţiilor din Basarabia, care şi ele au dreptul să trăiască în cuprinsul ei primitor. Cu aceste gînduri strig: trăiască Sfatul Ţării, trăiască Basarabia slobodă ca chezăşie a republicei democratice federative ruseşti (aplause prelungite).

 Discursul lui P.N. Halippa publicat în ziarul  "Neamul Românesc".