România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Pădurea în opera academicianului Emil Pop

Emil Pop a avut preocupări multiple de cercetare în domeniul biologiei. Pădurea a rămas pentru el cea mai frumoasă şi profundă iubire. Fiindcă nu ne permite spaţiul să intrăm în amănunte, ne vedem nevoiţi să menţionăm doar tematicile despre pădure.

Iată ce spunea Emil Pop:

"Pădurea este înainte de toate o fiinţă colectivă, ceam mai grandioasă din câte există, înfiorată de o viaţă proprie, închegată la rându-i din milioane de vieţi individuale, cât se poate de diverse - contopite într-o fizică armonică şi într-un duh unitar, care impresionează copleşitor şi într-un fel unic spiritual românesc".

 

Din vasta operă dedicată pădurii

- Problema pădurilor în Ardealul de Nord (1914)

- Contribuţii la istoria pădurilor din nordul Transilvaniei (1942)

- Pădurile şi destinul nostru naţional (1943)

- Perspective noi în cercetarea şi protecţia pădurilor (1971)

- Pădurea în acţiunea de protecţie a naturii şi peisajului (1973)

- Elogiul Carpaţilor (1974)

 

Contribuţii la cercetarea pădurii

- Dă cea mai cuprinzătoare definiţie a pădurii

- Descifrează succesiunea vegetaţiei forestiere

- Ridică pe un plan superior virtuţile spirituale ale pădurii

- Evidenţiază funcţiile pădurii punând un accent pe funcţiile ecologice ale pădurii

 

Despre funcţiile pădurii

- Arată rolul pădurii în asigurarea sănătăţii fizice şi morale a popoarelor

"Pădurea are o valoare pozitivă nu numai pentru sănătate, ci şi pentru sufletul unei naţiuni"

E. Pop (1941-1943)

- Rolul pădurii în dezvoltarea spirituală a românilor

"Se poate verifica în poezia şi arta populară, obsedată de frunze şi misterul pădurii, dar mai ales de psihologia specială a ţăranului român, când se găseşte în codru"

 

- A avertizat asupra dezechilibrelor climatice care pot interveni ca urmare a creşterii poluării şi distrugerii pădurilor

"Unica metodă pe care ştiinţa actuală o poate pune în  această privinţă la dispoziţia omului ameninţat este intensificarea proporţională a fotosintezei…"

 

- Funcţia hidrologică a pădurii - arătând influenţa despăduririlor asupra bazinelor hidrografice

"Cel ce sfârşeşte fără minte pădurile de la munte, poate să tulbure adânc această fericită şi seculară armonie între om şi râu".

 

- Rolul pădurii în viaţa economică a unei naţiuni

"Să nu iei din natură decât atât, cât poate să dea din nou prin regenerare proprie"

 

- Protejarea pădurilor o problemă naţională

"Tot ce păcătuim prin devastarea pădurilor, este în paguba noastră; orice operă de ameliorare şi prevedere silvică o facem în întregime în folosul nostru"

 

- Măsuri de protejare

Campanii de conştientizare a populaţiei şi a factorilor de decizie în favoarea pădurilor

Reducerea poluării

Reducerea consumului de lemn

Extinderea ariilor protejate în fondul forestier

Acţiuni de majorare a fondului forestier

"Este sigur că ideea ocrotirii naturii va câştiga nebănuit de mult în extensiune ca şi în adâncime. Concepţiile care au stat la baza acţiunii de ocrotire umanitară, economică, ştiinţifică şi instructiv-educativă vor fi asociate într-o alianţă cât mai promiţătoare de victorie".

                              Insp. gen. adj. Ignat Elena