România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Documente istorice din Ardealul cedat (1940) grăitoare...

Traducere

 Cu frăţească durere de comun destin, dar împăcaţi de  voinţa lui Hitler şi Musolinii, aducem la cunoştiinţă, că copila şi rudenia care n'a voit ca săse sacrifice, România Mare, zămislită de Trianon în frageda vârstă de 22 ani, după îndelungate suferinţe şi boală, precum şi amputarea făcută de doctorul Stalin după ultima împărtăşanie dată de părinţii noştrii sufleteşti Hitler şi Musolinii şia- dat sufletul, dar nu creatorului ei, ci îngerului păzitor al răzbunării nedreptăţilor.

Rămăşiţele pământeşti ale gălăgiosului nostru răposat, care multe a promis, dar fără a le respecta, după ce pământul Turnul-Severinului nu le-a zămislit, le aşezăm spre veşnica odihnă la Wiena.

Prohodul pentru deslegarea sufletească se va celebra în parlamentul din Budapesta de către contele Teleky şi Csaky.

Memoria-i să se odihnească în pace şi istorie!

Ferinand şi Maria, părinţi                                         Wilson, Benes, Cseber Laji, unchi                         

Carol al II-lea, tată adoptiv                         Cehoslovacia, Polonia, surori care a murit de aceaş boală

Anglia, Franţa, Turcia, Antanta Mică, Antanta Mare şi Oficiul de Sare din Dreaca şi rudenii.

Întreprinderea de pompe funebre "Ungaria şi Bulgaria"

Târgu Mureş, 1 Septembrie 1940                                      

 

                                                                              (pentru conformitate M. Axente)

Nota Redacţiei: Astfel de necroloage au fost tipărite în oraşele Ardealului de Nord şi transmise ironic fruntaşilor români din localităţile respective.