România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Familia Mihăilă Gritta (1762-1837)

de la Roşia Montană

Ctitori de biserici şi şcoli confesionale,

patrioţi şi oameni de cultură

 

 

Roşia Montană este una din cele mai vechi şi însemnate localităţi din România. Este atestată  documentar de 1876 ani, pe baza tăbliţei cerate XVIII, datată 6 februarie 131 p.Chr. Din aceasta se cunoaşte pentru prima dată toponimul localităţii Roşia Montană de Alburnus Maior. Principala bogăţie a localităţii este zăcământul auro-argentifer cel mai mare din Europa. Din cele mai vechi timpuri teritoriu a fost cutreierat de diferite popoare dornice de îmbogăţire. Ocupaţia de bază a locuitorilor era mineritul aurifer. Băieşii (minerii) aurari din tinereţe lucrau la suprafaţa şi în subteran pentru a descoperii o vână (filon) cu aur care să le facă viaţa mai uşoară, mai bună şi fericită.

Minerul Mihăilă Gritta din Roşia Montană a fost o figură legendară a Munţilor Apuseni. A fost proprietar de mine de aur. A avut mina lui proprie, ce poartă numele de "Gritta", unde a descoperit mult aur. Mina se află în Muntele Cetate (Cetatea romanilor), în imediata apropiere a drumului comunal. Peste drum de mină a ridicat o cruce cunoscută sub numele de "Crucea lui Gritta".

Legenda spune că, urmând sfatul vâlvei care a apărut sub înfăţişarea unui moş cu barbă albă până-n brâu "Gritta a pus fitilul, dând foc prafului negru, iar explozia ce a urmat a provocat halucinanta apariţie a unui aur curat, greu şi frumos, cum rar s-a mai văzut într-o baie din Roşia".

La întrebarea vâlvei, ce are de gând să facă cu atâta aur, minerul Mihăilă Gritta îi răspunde: O dragul meu şi al lui Dumnezeu, e mult darul aflat, dar pentru scopul meu este puţin! Să nu crezi însă că spre desfătarea mea râvnesc după bunuri lumeşti, nu dragul meu ortac… alta e ce mă frământă pe mine. Văd neamul meu în jugul robiei, văd că românilor le este închisă calea la şcoli, şi unicul scut al limbii şi legii noastre este casa lui Dumnezeu. Toată şcoala românilor e biserica… şi numai sub scutul altarului avem pază a ne păstra limba şi datinile strămoşeşti. Acum dar, ortace dragul meu, mă vei pricepe că dorul inimei mele e acela să zidesc biserici… Cât se va ajunge din acest aur, tot îl voi împărţi până la ultimul gram…".

Într-o lucrare economică publicată la Timişoara, în anul 1928 sub titlul: "Producţia aurului şi reforma monetară" dr. Pamfil Ciobanu, precizează că aurul extras de Mihăilă Gritta a fost de "17 măji metrice", egal cu 1700 kg, scos din mina aflată în Cetatea romanilor.

Schiţa cu partea de jos a Roşiei Montane

= Şoseaua şi drumuri laterale

1.   Biserica greco-catolică

1.a. Mormântul lui Simion Balint

1.b. Casa parohială

2. Casa Maria Botiş Ciobanu

3. Casa Gh. Coroi (Fâşăilă)

4. Stadion

5. Biserica ortodoxă

5.a. Casa parohială

6. Mina statului şi muzeul mineritului

7. Primăria

8. Clădirea Şcolii miniere (1896-1914)

9. Şcoala generală clasele V-VIII

10. Monumentul eroilor 1914-1918

11. Crucea lui Gritta

12. Galeria Gritta

13. Blocuri

14. Cavoul Mihăilă Gritta (1762-1837)

15. Clubul minerilor

16. Casa Gritta

17. Galeria Sf. Treime - Vercheşul de Jos - Râzna, 798 m.

 

Cu această cantitate de aur, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul lui XIX, minerul Mihăilă Gritta construieşte 7 biserici şi 7 şcoli confesionale pentru moţii Apusenilor. Dintre cele 7 biserici zidite, cu certitudine se cunosc 5, la Roşia Montană, Bucium Cerbu, Mogoş, în judeţul Alba, Geoagiu Joseni şi Geoagiu Gelmar, în judeţul Hunedoara. Referitor la celelalte 2 biserici, se presupune că ar fi unele din bisericile de la Cărpiniş, Vârtop, Ciuruleasa, judeţul Alba sau Ardeu, comuna Balşa, judeţul Hunedoara. Sper ca cercetările ulterioare să identifice celelalte 2 biserici şi date mai complete despre şcolile confesionale.

1.   Roşia Montană: Biserica "Adormirea Maicii Domnului", construită în anul 1781, sub formă de navă, din piatră, cu un singur turn din lemn. Biserica nu are iconostas, ci doar o improvizare cu icoane împărăteşti executate de un pictor din Bălţi, Basarabia. Se află lângă şoseaua comunală.

2.   Bucium Cerbu: Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", a fost înălţată în anul 1832. Sub clopotniţă avem inscripţia: "Cu vrerea tatălui, Cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sf. Duh, ziditu-s-a această biserică cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril în satul Bucium Cerbu, judeţul Alba, în anul 1832, ctitor fiind Mihail Gritta, din Roşia Montană…". Pe turla bisericii se află iniţialele MG - 1832.

3.   Mogoş: Biserica "Sfânta Treime", construită în anul 1830 în satul Mogoş Mămăligani, împreună cu şcoala confesională din lemn, azi demolată. Iconostasul este din piatră, deasupra fiind o cruce din lemn din 1836. În biserică se află icoană Sfântului Nicolae pictată pe lemn din 1838 o icoană prâznicar pictată pe lemn din 1836 şi pe tetrapod o cruce din lemn din 1835.

4.   Geoagiu Joseni: Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", construită în anul 1829 lângă strada principală. Pe turn se poate citi: "Grita Mihail - 1829". A fost sfinţită în anul  1833 de episcopul Vasile Moga. Aproape de biserică a fost şcoala confesională, azi casă parohială. În tradiţia locală se păstrează două legende despre Mihăilă Gritta.

5.   Geoagiu Gelmar: Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril". A fost construită în anul 1832 şi se află lângă strada principală. Pe partea nordică a turnului este inscripţia:

                  MIHAIL

                  Z          R

                  1832    1904

Lângă biserică a fost şcoala confesională, azi funcţionând şcoala cu clasele I-IV.

 

Bisericile în timp au fost renovate, întreţinute, înfrumuseţate şi dotate cu cele necesare cultului ortodox, fiind o mândrie pentru slujitorii şi enoriaşii fiecărei parohii.

Azi, culmea ironiei, la începutul mileniului III , unii veniţi de peste mări şi ţări, reprezentaţi de Gabriel Resources prin S.C. Roşia Montană Gold Corporation, cu aurul ce vor să-l extragă de la Roşia Montană, vor şterge de pe suprafaţa pământului localităţile Roşia Montană şi Corna şi o dată cu ele, 7 biserici, monumente istorice, un sit arheologic de valoare universală, şcoli, grădiniţe, izgonirea populaţiei de pe locurile natale, etc.

Familia Mihăilă şi Rafila Gritta sunt înmormântaţi într-un cavou, lângă blocuri, unde este o cruce din piatră cu anii 1762-1837, peste aceasta s-a construit din lemn un garaj. Instituţiile locale şi judeţene ar trebui să se implice în restaurarea cavoului marelui patriot, care a devenit un mecena al culturii româneşti. Mihăilă Gritta s-a născut din părinţii Ghiorghiuţ şi Fira (Fila), care sunt înmormântaţi în grădina bisericii ortodoxe. În amintirea lui Ghiorghiuţ s-a ridicat o cruce cu acest epitaf: "Această S. cruce spre vecinica pomenire cinstitul jupân Gritta George (Ghiorghiuţ) Generalis curator a sfintei beserici neunite din Roşia la a 20 (a) zi a lunii octombrie anul 1841 s-au ridicat"

Familia Gritta a fost numeroasă. Din sânul ei s-au ridicat personalităţi de seamă, ale culturii şi istoriei noastre naţionale. O figură proeminentă a fost George Gritta, fiu al lui Mihăilă şi Rafila proprietar de mine şi participant activ la revoluţia română de la 1848-1849. iată ce spun testimoniile date de Avram Iancu şi Simion Balint lui George Gritta.

"George Gritta fu si ridicatu la rangu de Tribun in Rosia si in totu de cursu deregatoriei suale de nimeni fu învinuit sau accusatu la prefectu fara imitand exemplu parentilor sui nau crutiat osteneala si averea pentru binele de obste si Thronu Imperatescu. Despre care lucru dau susu pomenitu George Grita acestu atestatu".

Campeni 25 iunie 1851 Avram Iancu, advocat.

"Subscrisu prin aceasta, facu cunoscutu tuturor carora se cuvine cumca Domnia Sua Georgie Gritta, lucratorii sui (beiesi) iau trimisu la Lageru, şi acolo iau provedut nu numai cu plata dar si cu mancare - Stiu si cumca in mai multe randuri fiind noi lipsiti de prav insusi cu ale suale speze au cumparat pravu - precum si aceia e lucru de obste cunoscut cumcha cele doue din cevile de la Rusbergu tot Domnia Sua cu ale suale spese le au facut si admanuat la Landsturmu care foarte multu au conferit la atacurile cu Hatvani. Despre cari in consei(c)intia marturisescu in Rosia 20 septemb 850".

S.f. Simeon Balinthu

Paroch Romano Unit

A Rosi si fost Prefectu.

 

George Gritta, fost tribun a lui Avram Iancu, era căsătorit cu Emilia (Mili) Piso, dintr-o familie de vază a Săcărâmbului, cum afirmă scriitorul Radu Ciobanu, descendent al familiei Gritta, domiciliat în oraşul Deva. Ca urmaşi a avut pe Iustina, Ovidiu, Pamfil. În preajma zilei de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, pentru păstrarea ordinii la Marea Adunare Naţională se organizează gărzile locale. Conducerea gărzii din judeţ o ia maiorul Florian Medrea avându-l ca ajutor pe sublocotenentul Ovidiu Gritta. Instituţiile locale ajung în mÂna romÂnilor, prefect a fost numit dr. Ioan Pop, primar dr. Camil Velican, iar cu poliţia însărcinat Ovidiu Gritta. Iustina a  fost căsătorită cu Vasile Ciobanu având 4 copii, pe Maria, Aurel, Virgil şi Pompil. Maria Ciobanu (1886-1950) a locuit un timp în Roşia Montană şi a fost căsătorită cu Teodor Botiş (1873-1940) cu care au avut 3 copii, pe Emil, Aurel şi Virgil. Emil Botiş (1904-1984) a fost căsătorit cu Stela Baciu (1915-1984) şi au avut 2 copii pe Ioan Alexandru şi Stela care trăiesc în Timişoara,. Majoritatea descendenţilor lui George Gritta au fost buni patrioţi, oameni de ştiinţă şi cultură.

Interesante şi deosebit de preţioase sunt şi mărturiile unor călători care au vizat Roşia Montană. Aceştia au rămas încântaţi de casele lui Mihăilă şi Ghiorghiuţ Gritta, ale altor mineri mai înstăriţi, fiind surprinşi de gradul de cultură al acestora.

Călătorul austriac Krichel, între anii 1827-1829 vizitează  Munţii Apuseni şi admiră casele "ca nişte palate", ale unor români din Roşia Montană. "Prima casă frumoasă, construită într-un stil ales, era a lui Gritta Gheorghiuţ, proprietar de mine din Roşia Montană, cel mai bogat român din regiune". Suba Ioviţa, "dispune de 50.000 ducaţi de aur, bani peşin". Un alt proprietar de mine, Barbura Samoilă, avea o locuinţă de cel mai bun gust. "Nici un principe nu s-ar ruşina să locuiască în aceste camere". La Barbura a găsit "draperii scumpe de mătase, admirabile gravuri, pendule mari, etc.". "Case frumoase mai au Şuba Petru şi Gritta Mihăilă, încheie relatarea Krichel.

Despre George Gritta, funcţionarul administraţiei "cezaro-crăieşti" cercuale, K.u.K. Bezirksamt, relatează la 17 iulie 1853, din Scărişoara, următoarele: "George Gritta, într-un portret în ulei, purta un surtuc ţărănesc, cu o barbă bogată, părul tuns scurt şi mustăţile bogate, era un om instruit şi un pasionat colecţionar de antichităţi romane. Pe terenul său a găsit patru pietre funerare, printre care una purtând numele fostului de două ori consul, Rufus şi mai multe monede romane". Acesta propune administraţiei "să facă săpături, căci în felul acesta s-ar dovedi că acesta este locul coloniei romane Auraria".

Case frumoase, cu o arhitectură specifică, cu emblema minerilor, mobilate cu gust, cu candelabre, pendule, sobe de teracotă, multe procurate de la Viena şi Budapesta, diferite obiecte din argint şi aur, tablouri, etc., se întâlneau la tot pasul în decursul timpului, până în zilele noastre. Roşienii erau oameni harnici. Le plăcea să trăiască bine, să petreacă şi să fie bine îmbrăcaţi. În ultimele decenii au fost greu încercaţi. În anul 1948 le-au fost luate minele şi aurul. Din 1995 odată cu venirea S.C. Roşia Montană Gold Corporation, roşienii şi cornenii trăiesc o nouă tragedie, strămutarea şi demolarea localităţilor.

                  ing. Aurel SÎMTIMBREANU