România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cuvânt înainte

 În acest an, 2007, Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, este la cea de a 89-a aniversare a sa, chiar dacă doar din anul 1989 încoace ea apare sub această denumire.

Ca un modest omagiu adus acestei însemnate zile a trecutului nostru istoric, poate cea mai însemnată dintre datele pe care noi, ca şi înaintaşii noştri, le socotim cruciale pentru evoluţia naţiunii române., Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, şi revista sa „Dacoromania” şi-au propus editarea unui număr special al revistei, care să cuprindă câteva dintre cele mai importante documente şi fotografii din perioada Marii Uniri, precum şi câteva studii şi comunicări cu referire la evenimentele şi activitatea unor personalităţi (unele mai puţin cunoscute) din perioada mai sus amintită. Documentele şi fotografiile care au fost selectate pentru volum, cuprind perioada 27 Martie 1918 – mai 1929, reflectând unirea consecutivă a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Patria mamă, România, eforturile revoluţionare şi organizatorice făcute de români, cu deosebire a celor din Transilvania aflaţi de secole sub stăpânire străină, pentru a ajunge să-şi convoace Adunările Naţionale Constituante şi să-şi exprime voinţa naţională, actele solemne redactate cu aceste prilejuri, sprijinul internaţional acordat românilor de către Statele Unite ale Americii, Franţa şi alte ţări prietene, recunoaşterea oficială a Marii Uniri de către saşii, evreii şi ţiganii din Transilvania, aportul fruntaşilor români şi al locuitorilor Albei în preluarea puterii politice,  militare şi administrative în zonă şi în pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale în cele mai depline condiţii de linişte şi siguranţă şi alte aspecte contemporane.

Câteva fotografii sunt ulterioare momentului Marii Uniri dar se referă la ea implicit, cum ar fi cele ce privesc activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei la Alba Iulia în zilele de 2-4 decembrie 1918, în casa avocatului Camil Velican, apoi cele 6 volume tricolore care cuprind adeziunile la unire (credenţionalele, telegramele şi scrisorile de adeziune şi altele), monumentele care reamintesc momentul solemn al încoronării regelui şi reginei la Alba Iulia, ca suverani ai României Mari (Catedrala Încoronării, turnul Catedralei şi harta României Mari), precum şi cele apărute în oraşul Alba Iulia cu ocazia serbărilor consacrate împlinirii unui deceniu de la Marea Unire (mai 1929: Sala Unirii – interior; intrarea la Sala Unirii cu placa de marmură al cărui text reaminteşte marele eveniment istoric).

Cu acest prilej ne simţim obligaţi să reamintim că documentele emanate din şedinţele de la Alba Iulia ale M.A.N. din 1-2 decembrie 1918, au fost tipărite pentru prima dată de către Baroul Avocaţilor din Cluj în anul 1929, cu prilejul Serbărilor Unirii (puse la dispoziţie, probabil, de către Iuliu Maniu, primul ministru al guvernului de atunci, fost preşedinte al Consiliului Dirigent al Transilvaniei în perioada decembrie 1918 – aprilie 1920), altele, cele mai numeroase, s-au publicat în mai multe volume de către acad. Prof. Ştefan Pascu, cu un colectiv mai larg, printre care şi muzeografii albaiulieni dr. Vasile Moga şi dr. Nicolae Josan ( în anii. 80).

Multe dintre documentele Marii Unirii au fost comentate, copiate în întregime sau doar pe pasagii, în diferite studii de istorie locală sau în mari lucrări de sinteză a istoriei românilor, au fost folosite în albume, expoziţii documentare şi pentru organizarea expoziţiilor muzeale.

Şi revista noastră, „Dacoromania”, a publicat, în mai multe dintre numerele sale, documente, fotografii, studii, comunicări, creaţii literare, biografii de personalităţi şi altele, legate de marele eveniment al Marii Uniri, cu deosebire după ce ziua de 1 Decembrie a fost proclamată de către Parlamentul ţării ca Ziua Naţională a României.

Având în vedere faptul că documentele ce le republicăm, sub formă de xerocopii, sunt bine cunoscute din publicaţiile la care ne-am referit, nu am considerat necesar să menţionăm locul unde se păstrează ele, cotele din inventare şi nici volumele care le-au publicat, în întregime sau doar parţial, cu atât mai puţin lucrările în care au fost comentate sau doar prezentate.

În ce priveşte publicarea de documente şi fotografii referitoare la Marea Unire în revista „Dacoromania”, atragem atenţia asupra numerelor ei 1, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23 şi 31.

 

                              Alba Iulia, noiembrie 2007                                                     Colegiul de redacţie

 

Premergatorii Unirii celei Mari

(Fresca din Sala Unirii din Alba Iulia)

MIHAI VITEAZUL

1593-1601

PRIMUL UNIFICATOR AL NEAMULUI ROMANESC, DOMN AL TARII ROMANESTI, AL ARDEALULUI SI A TOATA TARA MOLDOVEI

(Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul din Alba Iulia, realizata de Oscar Han, dezvelita in 1968)