România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

223 de ani de la

Armistiţiul de la Tibru

     Duminică, 11 noiembrie 2007, în pitorescul sat Tibru s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie a Comemorării evenimentelor desfăşurate ta data de 12 noiembrie 1784 şi anume, omagierea a 223 de ani de !a încheierea Armistiţiului de la Tibru.

Satul Tibru este aşezat în culoarul dintre cursul mijlociu al râului Mureş şi partea   sudică a munţilor Trascăului, la circa 20 km de Alba Iulia. Pitit sub culmile numeroaselor dealuri înlănţuite unul după altul, ca într-o horă fără de sfârşit, satul se află sub ocrotirea a şapte coline: Măgura, Pleşu şi Aretea, Pietrele Păpuşii cu cele două vârfuri, apoi Gruiul Alaculului şi Ticera (Chiciura). Frumuseţea peisajului, liniştea, aerul curat ce-l poţi inspira, mirosul focului cu lemne şi, mai ales, bunătatea şi ospitalitatea sătenilor te invită să vizitezi aceste locuri. Satul a cărui primă atestare documentară datează din anul 1352 a fost martor multor evenimente istorice ale neamului nostru.

Aici, pe Dealul Gutîiului, la 12 noiembrie 1784 s-a încheiat Armistiţiul de la Tibru - între Cloşca, fiul lui Horea-Ion (zis şi Horea cel Tânăr)- şi armata imperială habsburgică-reprezentată prin locotenent-colonelul Anton Schultz şi locotenentul Xaverius Probst - armistiţiu care a dus la încetarea luptei.

Aici, la locul numit Pârâul Cingăului, la 28-29 octombrie 1848 s-au desfăşurat lupte între românii conduşi de Ioan Balaş şi Ioan Axente Sever şi unităţile maghiare.

Pe aceste meleaguri au poposit Avram Iancu şi Ioan Axente Sever...

Din acest sat au plecat pe câmpurile de luptă din Bosnia, Herţegovina, Galiţia, Italia bărbaţi care au dat dovadă de vitejie, 37 dintre ei fiind înscrişi printre eroii neamului.

Din acest sat au plecat circa 80 de persoane la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, în frunte cu preotul Victor Oţoi.

Sătenii din Tibru ştiu să-şi arate respectul faţă de toţi aceştia, îşi aduc aminte de ei şi îi pomenesc cu diferite ocazii. O astfel de ocazie a fost şi cea a comemorării armistiţiului, în prezenţa unor invitaţi de suflet ai satului (membrii Asociaţiei „Avram Iancu”, ai fundaţiei „Alba Iulia 1918 , pentru unitatea şi integritatea României”), a reprezentanţilor organelor locale, a unor reprezentanţi de partide politice, parlamentari, sătenii au asistat !a slujba parastasului de pomenire a eroilor martiri Horea, Cloşca şi Crişan şi a eroului Avram Iancu, desfăşurată la bisericuţa din sat. A urmat apoi depunerea de coroane şi jerbe de flori la monumentul ridicat pe dealul Gutâi şi simpozionul „Din toamnă până în primăvară”. Au prezentat lucrări deosebit de interesante: prof. Jurcă Emil, prof. dr. Gheorghe Anghel, prof. Ilie Furduiu, ec. Ioan Străjan, primarul comunei Cricău – ec. Emil Lupşan, dr. Ioan Căliman, preotul paroh Tudor Mân şi săteanul Lucian Lupşan.

Urmaşii celor care au participat la răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, despre care au vorbit cei amintiţi mai sus, au ridicat pe dealul Gutâiului, în anul 1935, un monument din piatră (o troiţă) din care astăzi mai e doar un capăt al crucii. Lângă această rămăşiţă a fost ridicat la 29 august 1999 un alt monument, din marmură neagră, de către ing. Şandru Traian. Pe un catarg înalt de 10 m flutură tricolorul arborat la fiecare sărbătoare a neamului, în semn de omagiu adus eroilor locurilor.

În acest loc veniţi voi, români, să aducem an de an cinstire celor care s-au jertfit pentru libertatea neamului românesc!  

                                                                                                                        Lt. Col (r)

                                    Gheorghe Stăncescu