România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Adevărul din scrisori

            

 

Întrucât am primit mai multe plicuri cu creaţii originale, din judeţ şi ţară, publicaţia „DACOROMANIA” deschide rubrica permanentă „Adevărul din scrisori”, prin care scriitorul Ion Mărgineanu, membru titular al Uniunii Scriitorilor se adresează, pe baza scrisorilor primite pe adresa redacţiei, şi o va face cu egală preţuire pentru fiecare în parte.

 

Cărţi, reviste

Din noianul de cărţi şi reviste considerăm că, efectul cel mai bun îl are apariţia lor în publicaţia noastră – prin scanarea coperţilor. Mulţumim, cu sinceritate, celor ce ni se adresează şi în acest fel. (I.M.)