România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Chemare şi zbucium

„Mă chiamă viaţa (…) cu valurile-i multe”                                                 (Ion Agârbiceanu)

„Te destinăm (…) pre iubinţa ta parohiei Bucium Şasa”

(Victor Mihaly – Mitropolitul de Alba Iulia)

Şi astfel sorţii au hotărât ca în „cea mai importantă aşezare de mineri băştinaşi” din Apuseni – apostol să fie timp de patru ani (1906-1910) părintele paroh Ion Agârbiceanu. Atunci, cu siguranţă, o flacără uriaşă a trecut peste munţi şi un glas se va fi auzit aici strigând „norocul buciumanilor, norocul buciumanilor”, iar de atunci şi până azi din flacără se aud ceea ce lui i-a fost dat să vadă, să simtă şi să audă, iar apoi să povestească tot ceea ce se întâmplă sub orga de bazalt a Detunatei: la Zlatna şi Almaşu Mare, la Abrud şi Roşia de Munte, la Brad sau la Baia de Arieş peste tot în Apuseni unde viaţa era posibilă doar dacă oamenii coborau în măruntaiele pământului nu după aur, ci după „pâinea noastră cea de toate zilele”.

Ei şi viaţa lor a fost şi a rămas aceeaşi de la începutul veacurilor, dar, doar părintele din Bucium Saşa a ştiut să pătrundă în tainele sufletului lor, să le cunoască adânc durerea, pentru a le pune în faţă icoana vieţii ce o duc uimindu-i şi pe ei şi lumea care prin el îi va cunoaşte.

Absolvise Seminarului Teologic din Budapesta în anul 1904 şi revenit la Blaj va fi numit „suprefect de studii” pentru anul 1905. în toamna aceluiaşi an însă va obţine o bursă de studii la Budapesta intenţionând „să mă pregătesc pentru profesoratul de istorie şi latină”.

Deşi încheie primul semestru cu note maxime simte că nu-şi mai găseşte rostul în mijlocul studenţilor români mai tineri decât el veniţi şi ei la studii în capitală. Frecventează cercul „Petru Maior” şi participă din când în când la petrecerile organizate de ardeleni la berăria Şcholz, local agreat de aceştia. Informaţiile scriitorului despre această perioadă sunt însă puţine şi nu-şi vor mai găsi locul în amintirile şi mărturiile de mai târziu. Tot mai mult consolidează legătura  cu revista „Luceafărul”, atât în ce priveşte colaborarea, cât şi prin prietenia cu Octavian Tăslăuanu.

În anul 1905 îi apare volumul de debut „De la ţară”. Agârbiceanu mărturiseşte că volumul trebuia să se intituleze „De la noi”, sugerat, probabil de poema lui O. Goga, dar se adoptă formula sugerată de un volum a lui Iosif Vulcan „De la sate”. Volumul a stârnit ecouri favorabile. Nicolae Iorga afirma despre el: „Nu deschide numai speranţe cu privire la talentul aceluia care la scris, ci afirmă în chip netăgăduit acest talent”.

Trecea acum, după propria-i mărturisire de mai târziu printr-o criză morală. Era cu siguranţă vocea eului creaţiei cel avertiza că misia lui e lumea pe care va trebui s-o cunoască şi s-o nemurească într-o operă ce-i va asigura un loc veşnic în literatura română. Deci pe 12 ianuarie 1906 decide să se adreseze mentorului său, canonicul I. Micu Moldovan printr-o scrisoare în care va căuta să motiveze hotărârea de a-ş întrerupe studiile, exprimându-şi dorinţa de a ajunge la Abrud „mă cheamă pare-că viaţa cu valurile-i multe să o cunosc, să o iubesc, să mă amestec în valurile ei (…) am cetit concursul la parohia Abrudului, nu ar fi oare cu cale să suplic şi eu după ea? Acolo e un aer aşa de curat, (…) Dar sunt acolo amintirile la care am visat atât de mult; amintirile măreţe şi dureroase a luptelor nerăsplătite, pe care atât de mult doresc să le pot povesti odată după ce mi-a fi tremurat sufletul la vederea munţilor şi după ce voiu simţi mai adânc fiind lăcuitorul lor!”

Cu ajutorul mitropolitului Mihaly pe data de 17 februarie i se încredinţează nu parohia din Abrud, ci cea din Bucium Şasa pe motiv că preotul de aici Ariton M. Popa fusese „denumit” protopop la Reghinul Săsesc „iar fii noştri sufleteşti… să nu sufere lipse spirituale fiind lăsaţi timp mai îndelungat fără preot local”.

Pe 7 martie 1906 solicită binecuvântarea arhiepiscopească „pentru a putea păşi în numele Domnului la Sfântul Sacrament al căsătoriei cu juna greco-catolică Aurelia Radu, fiica protopopului nostru din Uioara” născută la 5 august 1884. Căsătoria are loc pe 17 martie, între cei prezenţi se afla: Octavian Tăslăuanu, Octavian Smigelschi cu soţia sa Pulcheria. La 1 aprilie este „ordinat ipodiacon şi diacon”, iar la 7 aprilie e investit cu toate drepturile şi puterea, administrator local al parohiei Bucium Şasa: „… în săptămâna Paştilor am mers preot la Bucium Şasa, comună în Munţii Apuseni lângă Abrud – sat cu băieşi la minele de aur”.

În gara din Zlatna preotul şi soţia sa erau aşteptaţi de o trăsură trimisă de la Bucium Şasa şi i se spune că în dupămasa aceleiaşi zile se va întruni consiliul consistorial, iar introducerea sa în parohie va fi făcută de către protopopul Iuliu Montani din Roşia de Munte şi preotul Ioan Suciu din Abrud. În memorie îi va rămâne întipărit drumul de la Zlatna peste Dealul Mare, pădurea de fagi „unică în frumuseţe” va deveni unul din motivele ce-l vor determina să scrie romanul „Arhanghelii” la care se va adăuga petrecerea de la paşti „care se făcea în Bucium Şasa şi aşa ca şi în celelalte Buciume, sate de mineri la minele de aur. Era o petrecere de proporţii epice: ţinea trei zile şi trei nopţi, aproape fără întrerupere.”

Cu greu se va fi odihnit în ajunul Paştilor, pentru că în sat era o datină străveche ca înainte de miezul nopţii să înceapă să puşte treasurile: „detunăturile (…) se descărcau cu atâta putere încât pădurile bătrâne fierbeau, clocoteau, vuiau necurmat.”

Slujba Învierii era rânduită să se facă aici la ora cinci dimineaţa. Priveşte în strana bărbaţilor şi vede „de statură mijlocie, cu bărbie rase, cu mustaţa retezată scurt, cu capetele tunse. Nu erau graşi între ei, erau mai mult uscăţivi, bruneţi cu privirile fixe. Purtau mânecări albe de bumbac, cămaşă cu guler negru, sever, pantaloni de lână, pieptare la cari tot pieptul nu era decât o enormă floare ciudată, întortocheată, cusută tot cu negru. Purtau cei mai mulţi cizme.” Pe câţiva dintre ei îi cunoaşte de la adunarea ocazionată de introducerea sa în parohie. Stăteau în strana din dreapta sau în jilţurile din faţă. Sunt membrii curatelului bisericesc: Nicolae David, Ioan Macaveiu, Alexandru Macaveiu lui Şandor, Alexandru Macaveiu cantorul, cel care îi povestise cum la servit cu balmoş la Detunata pe Iosif Vulcan, Nicolae Ionuţ a Cioabii, iar în strana cântăreţilor îl vedea şi auzea pe Ionu a Nicăi, cantorul acela cu o voce extraordinară şi dascălul Ioan Micu. Un cor bine pregătit de tânărul Nicodim Ganea făcea şi mai înălţător momentul. După slujbă admira împreună cu soţia costumele femeilor „ele purtau lungi şi grele năfrămi de mătase (…), iile largi din giulgiu foarte fin (…) numai gulerul şi altiţele pe mâneci erau cusute cu mătase neagră. Purtau cătrinţe înguste, în care roşul avea o parte covârşitoare, şi şurţe chindisite. Toate erau în ghete.”

Curând însă va înţelege că în această comunitate diferenţierile sociale au creat dintotdeauna prăpăstii adânci, că dreptul la existenţă depinde de aur, că inclusiv condiţia ta umană e dependentă de acesta. În contact cu realitatea dură de aici, prozatorul va traversa o „experienţă existenţială profundă”, iar scrisul îşi găseşte tonurile specifice de o adâncă originalitate.

Patru ani – 1906-1910, tânărul paroh va trăi printre oamenii a căror veselie era rară şi de multe ori incisivă, o sărăcie cumplită peste majoritatea locuitorilor acestei lumi: Fefeleaga, Fişpani, copii orfani ori schilodiţi de mină duc o viaţă la limita supravieţuirii, „şi nu te zăpăcesc numai piedicile ce se pun în calea propriei tale vieţi. Visurile nu se risipesc numai prin suferinţă şi greutăţi proprii, ci şi prin întâlnirea lor în viaţa altora. Greu îţi vei mai clădi o concepţie optimistă, dacă în anii cei dintâi a contactului cu realitatea ţi-e dat să vezi numai întuneric, suferinţă şi mizerie”.

Câtă asemănare între ceea ce i se întâmplă lui la Bucium şi eroul nuvelei „În luptă”, prima trimisă de aici revistei „Viaţa Românească” de la Iaşi. Parohia era şi aici săracă. Primea „33 de coroane şi ce pica după patrafir, nimica toată”. Intră de la început în cunoaşterea şi dezbaterea pricinilor: cunoaşterea în totalitate a bunurilor mobile şi imobile de care dispune biserica şi şcoala, legături cu societatea minieră „Concordia” unde biserica avea „cucse” (părţi din mină) aşa că în ziua de 9 mai 1906 după o muncă de zile şi nopţi în faţa curatoratului bisericesc din Bucium Şasa, prezidat de acelaşi Iuliu Montani. Agârbiceanu depune  un document contabil amănunţit păstrat în arhivă sub denumirea „raţiunile bisericei şi şcoalei greco-catolice Buciumşasa pe 1905”.

Pornind de aici scriitorul parcă întreprinde anchetă după anchetă asupra stării materiale şi sufleteşti a enoriaşilor ce treptat se vor aduna într-un volum care va purta titlul „În întuneric”. Ceea ce vedea la Bucium Şasa făcea parte mai degrabă din scenariul unui coşmar decât dintr-o realitate imediată şi el va scrie despre „Întunericul ce stăpâneşte în minţi, în suflete, în casele sărace, în bolile îndelungate, în spaima de moarte a celor care pleacă, în spaima şi mai mare a celor care rămân.”

Zilnic vor trece prin faţa preotului-scriitor siluetele tragice ale lumii aurului. De pe uliţele pline de glod şi cu mirosul acru de piatră proaspăt puşcată emanat de minereul dus la şteampuri ele vor trece treptat în literatura şi sufletul acestui neam.

Bucium la 22 sept. 2007

                              prof. Voicu Ioan Macaveiu