România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

DECLARAŢIE

 privind limba română

        Luând act de decizia Uniunii Europene privind aşa-zisa „limbă moldovenească”, DECLARĂM în spiritul adevărului istoric şi ştiinţific, recunoscut de toţi marii savanţi romanişti din lume şi de instituţiile academice de profil din România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Italia, Franţa şi alte ţări, că:

 

LIMBA ROMÂNĂ ESTE UNICĂ ŞI UNITARĂ ÎN TOT SPAŢIUL LINGVISTIC AL COMUNITĂŢILOR ROMÂNEŞTI DIN ÎNTREAGA LUME.

 

Precizăm ca acest adevăr incontestabil a fost confirmat de nenumărate ori în dezbateri internaţionale şi în hotărârile diverselor foruri de înalt prestigiu precum sunt Academia Română, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Lingvistică al acestei Academii, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Societatea „Limba noastră cea română”, Liga Pedagogilor, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, alte instituţii şi organizaţii reprezentând societatea civilă.

Considerăm că problema în cauză este politizată şi manipulată de Partidul Comunist aflat la putere în Republica Moldova, care este principalul cointeresat să denatureze adevărul, reactualizând noţiunile staliniste de „limbă moldovenească” şi „popor moldovenesc”.

Regretăm faptul că un asemenea for reprezentativ cum este Uniunea Europeană, a căzut în mreaja unor speculaţii anti-ştiinţifice, inducând în eroare opinia publică mondială şi creând o stare de confuzie.

Cu părere de rău, amărăciune şi revoltă că mulţi dintre europarlamentarii români au privit cu indiferenţă marea diversiune stalinistă a limbii moldoveneşti, Congresul Spiritualităţii Româneşti se adresează noilor europarlamentari români în calitate de aleşi ai cetăţenilor ţării să acţioneze cu demnitate civică, spirit ştiinţific şi hotărâre pentru a impune adevărul elementar că nu există aşa zisa „limbă moldovenească”, ci o singură limbă a tuturor românilor - limba română.

Recunoaşterea limbii moldoveneşti pentru Republica Moldova în locul limbii române ar putea duce la recunoaşterea limbilor „americană,, pentru America, „canadiană” pentru Canada, „austriacă” pentru Austria, „australiană” pentru Australia, „braziliană” pentru Brazilia, în locul limbilor engleză, germană, spaniolă şi portugheză, care sunt de largă circulaţie.

În virtutea acestui adevăr, cerem instituţiilor abilitate ale Uniunii Europene să suspende decizia cu privire la recunoaşterea limbii moldoveneşti.

De asemenea, considerăm necesară organizarea unor manifestări culturale consacrate limbii române în cadrul sărbătorii Zilei Naţionale.

 

Adoptată la cel de-al Xl-Iea Congres al Spiritualităţii Româneşti, Alba Iulia, 30 noiembrie 2007 de către peste 300 de reprezentanţi din 42 de ţări ale lumii

 

APEL

Privind strategia educaţională a românilor care se stabilesc în străinătate

 

În ultimii ani s-a făcut simţită din ce în ce mai mult dorinţa copiilor de români născuţi în străinătate de a-şi păstra limba şi valorile culturale. Pe lângă acestea se adaugă şi problemele legate de înscrierea la grădiniţe sau creşe, din cauza lipsei de locuri. Bibliotecile şcolare şi municipale din ţările în care s-au stabilit nu sunt organizate pentru a răspunde cerinţei copiilor români de a găsi cărţi sau manuale în limba română.

Această deficienţă ar putea fi înlăturată prin donaţii către bibliotecile din localităţile în care se află.

Salutăm iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România din acest an de a preda limba şi cultura românească în câteva oraşe din Italia şi Spania, precum şi de a organiza manifestări culturale în cadrul Institutelor culturale şi asociaţiilor româneşti din străinătate. Astfel de acţiuni trebuie extinse şi în alte ţări.

Congresul Spiritualităţii Româneşti face un apel către Instituţiile Statului Român, la toate nivelurile, pentru a colabora la promovarea şi sprijinirea tuturor proiectelor culturale care au ca scop păstrarea identităţii culturale româneşti.

Prin aceste iniţiative trebuie să-i ajutăm pe românii de pretutindeni şi pe copiii acestora să fie mesagerii culturii noastre în lume. Ei trebuie să dispună de instrumente de lucru, de suporturi atât de necesare studiului unei limbi şi schimburilor interculturale, să dea informaţii pertinente privind cultura şi civilizaţia ţării de unde provin. Trebuie să plantăm în sufletul copiilor noştri, tinerei generaţii, sentimente curate şi adevărate, şi disponibilitatea de a se angaja în dialogul european prin valorile noastre tradiţionale.

 

Adoptată la cel de-al XI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti, Alba Iulia, 30 noiembrie 2007 de către peste 300 de reprezentanţi din 42 de ţări ale lumii

 

ANEXA

Amendamente la legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

Text inţial

Art. l - Prezenta lege reglementează:

a) drepturile persoanelor de etnie română, precum şi a celor care aparţin filonului cultural românesc, din afara graniţelor României, denumite în continuare români de pretutindeni...

Text propus

Art. l - Prezenta lege reglementează a) drepturile persoanelor de etnie română, indiferent sub ce nume dialectale, arhaice (istorice) sau uzitate exclusiv de străini sunt cunoscute în ţările în care trăiesc (rumâni, rămăni, nimeri, armâni, istroromâni, meglenoromâni, macedo­români, vlahi, vlaşi, valahi, volohi, voloki, olahi, moldoveni, nistreni, gorali etc) numite în continuare români de pretutindeni...

Motivaţie

Legea nu defineşte beneficiarul, periclitând, prin lipsa de precizie, unitatea etnică a românilor şi lăsând fără protecţie legisalativă importante categorii de români care se definesc ei înşişi ca atare, dar sunt denumiţi, în statele respective, din interese politice sau de către populaţia majoritară de altă etnie, altfel - “moldoveni”, “vlahi” etc.

 

Text inţial

Art. 9 - Se instituie Ziua Românilor de Pretutindeni care se va sărbători în fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sf. Andrei, Apostolul românilor.

Text propus

Art. 9 - Se instituie Ziua Românilor de Pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an la data de 30 noiembrie, în cadrul Zilelor Unirii, în amintirea Apostolilor românilor, Sfinţii Andrei şi Pavel.

Motivaţie

Poporul român este un popor nord şi sud dunărean, Dunărea fiind nu hotar ci “axa vieţii” sale istorice. Dacă românii nord dunăreni au fost încreştinaţi de Apostolul Andrei, cei sud dunăreni au fost încreştinaţi de Apostolul Pavel.