România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Rezoluţia Celui de-al XI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti

Noi, participanţii la cel de-al XI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti din 42 de ţări, care şi-a desfăşurat lucrările la Alba Iulia în zilele de 29 noiembrie - 30 noiembrie 2007, am abordat probleme stringente ale românilor din Ţară şi ale tuturor comunităţilor româneşti istorice.

Adunându-ne după un an de la intrarea României în Uniunea Europeană, constatăm că realizarea acestui imperativ de mare importanţă nu a dus şi la solidarizarea întregii lumi româneşti, astăzi mai risipită ca oricând. Considerăm că imaginea României în lume poate fi obţinută printr-o mai mare stabilitate în ţară şi prin conlucrarea românilor de pretutindeni.

Congresul a luat act de intensificarea proceselor de ştergere a identităţii, de falsificare a adevărului ştiinţific privind limba şi istoria românilor din afara frontierelor actuale ale ţării, în special în Republica Moldova şi Nordul Bucovinei. Din păcate, forţe din Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi alte organisme continentale, autorităţi insensibile la adevăr de la Bucureşti, le legitimează şi le încurajează, precum în cazul aşa zisei „limbi moldoveneşti”. Acest caz demonstrează necesitatea informării organismelor europene asupra problemelor românilor din afară şi arată cât de important este militantismul riguros pentru adevăr şi pentru cauza naţională.

În această ordine de idei, condamnăm politica ipocrită a „moldovenismului” primitiv, promovată la nivel oficial în Republica Moldova, precum şi tentativele de restrângere a învăţământului în limba română în regiunea Cernăuţi, Ucraina.

Pentru asigurarea unei imagini mai bune a României, solicităm renunţarea la denumirea de „romi” şi acceptarea aceleia de „ţigani”, aşa cum s-a încetăţenit în Spania, Rusia, Ucraina şi în alte ţări, în literatura şi muzica universală (amintim celebrele lucrări Romancero ţigan, Ţiganii, Ţiganiada, Voievodul ţiganilor). Denumirea corectă ar repune adevărul istoric în drepturile sale, nu ar mai crea confuzii indezirabile. Precizăm că „romi” înseamnă „oameni”, deci nu semnifică o etnie.

Ţinând cont de problemele serioase pe care le ridică organizarea forului nostru, reactualizăm cererea mai veche de a se instituţionaliza Congresul Spiritualităţii Româneşti şi de recunoaştere juridică a lui.

Cerem Parlamentului, Guvernului României şi Preşedinţiei să rezolve, în regim de urgenţă, problema acordării cetăţeniei şi eliberării vizelor românilor basarabeni şi tuturor etnicilor români care doresc acest lucru.

Considerăm că în anul 2008 se cer organizate manifestări culturale consacrate aniversării celor 90 de ani de la Marea Unire, însoţite de editări de cărţi, pliante, conferinţe teoretice, alte acţiuni privind epopeea ei şi marile personalităţi care au realizat-o.

Solicităm autorităţilor române şi europarlamentarilor români introducerea de urgenţă în dosarele de preaderare ale statelor care vor să acceadă în Uniunea Europeană a lipsei drepturilor de identitate naţională pentru românii din acele state (Serbia - românii dintre Timoc şi Moravia, Ucraina - români din Cernăuţi, Transcarpatia, Odesa, Croaţia - istroromâni; Macedonia - români; aromâni; meglenoromâni; Albania - români/aromânii).

Ne exprimăm totalul dezacord cu proiectul de Lege nr. 1826 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care se pregăteşte în Parlamentul Republicii Moldova, şi care prevede că persoanele ce deţin cetăţenie dublă nu vor putea ocupa anumite funcţii de răspundere în stat. Legea contravine standardelor europene, fiind discriminatorie pentru cei care deţin legal cetăţenia dublă.

Repetăm solicitarea noastră de acum câţiva ani către toţi cei responsabili pentru rezolvarea situaţiei Fundaţiei „Emanoil Gojdu” care interesează în egală măsură pe fraţii noştri din România, Ungaria, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina.

Lucrările Congresului nostru au reconfirmat vocaţia dialogului valoric european şi universal a românilor de pretutindeni şi dorinţa lor nestăvilită de a intra în acest dialog al naţiunilor şi valorilor.

 

În numele delegaţilor la cea de-a XI-a ediţie a Congresului Spiritualităţii Româneşti

Adoptată la 30 noiembrie 2007