România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Psalm românesc

Tatăl nostru carele eşti în cer,

dă-ne puteri din nepătrunsul tău mister! -

 

Sfinţească-se, prin timp de timp, numele Tău,

peste bine şi rău

 

Facă-se în grabă voia Ta de neînfrânt,

precum în cer, aşa şi pe pământ!

 

Vină aşteptata ta împărăţie

şi peste această robită Românie!...

 

Şi alungă-i cu fulgere pe derbedei

de pe trupul şi inima ei!

 

Pânea noastră, tot mai rară şi amară,

ca pe-o mană cerească, dă-ne-o Tu iară!

 

Şă-ţi putem aştepta, încă drepţi, Judecata,

între hoţi şi nemernici, cu pistoalele gata…

 

Şi-ntre graşi cărturari, ce de sătui pufăesc

din truda flămândului meu neam românesc!

 

Păcatele toate ni le iartă deavalma!

Iartă-ne furia şi iartă-ne sudalma,

ce scapă din năpârcile ce-n noi se ascund,

ca haiduci fulgeratici în păduri fără fund!

 

Tărie dă-ne şi răbdare neclintită

de la noi să alungăm orice ispită

şi orice cutremur de groază;

să nu poată-alianul în genunchi să ne vază!

 

Din muscăleasca iobăgie şi din furtună,

inima fă-ne-o să ne fie mai bună

şi din ţara schimbată-n zăludă-nchisoare,

neamul să crească mai dârz şi mai tare…

Şi ziduri să zidească, de neclintit,

între noi şi între Răsărit!

 

Din Carpaţi de-ntuneric, uşor ca un fulg,

spre Tine, o, Doamne, aş vrea să mă smulg,

după ce mi-oi duce, străin printre străini,

pentru-ai mei, pân' la capăt, coroana de spini!...

ARON COTRUŞ

La Canada, California, 27.12.1958