România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Recuperări pe urmele desţăratului Aron Cotruş

La Blaj, în organizarea ASTREI, a Primăriei, Bibliotecii municipale, s-a desfăşurat colocviul naţional de literatură: "Aron Cotruş - zeul devorat de propriile năzuinţi", la care au participat membrii ai filialelor ASTRA - de pe Târnave şi Mureş, scriitori, membri ai Filialei "Alba - Hnedoara" a Uniunii Scriitorilor din România, membri ai Fundaţiei "Alba Iulia 1918", Colegiul redacţional al publicaţiei "Dacoromania" - Ion Străjan, Nicolae Muntean (decedat între timp, Dumnezeu să-l odihnească printre drepţii şi înţelepţii săi), Ilie Furduiu, de asemenea invitaţi din Sibiu, Cluj, Târnăveni, Braşov, etc. În acest context a fost lansat şi volumul "Aron Cotruş, strălucirea unei recuperări de sub geana desţărării", apărut la "Unirea Press", Alba Iulia, avându-i ca autori pe Ion Mărgineanu, ing. Petru Sechel, Ion Buzaşi, cu o prefaţă de poetul, traducătorul şi memorialistul clujean Ion Cristofor: Printre cei ce au colaborat cu eseuri, articole, pagini memorialistice amintim pe: Cornelia şi Mircea Cenuşă, Pamfil Şeicaru, Victor Bunescu, Petru Sechel, Mircea Popa, Ion Buzaşi, Silvia Pop, Dana Floro, Mioara Pop, Ana Hinescu, Iacob Oliviu, Ironim Muntean, Vasile Pop, Ion Bozeşan, Ioan Mărginean etc. Au vorbit despre carte, printre alţii: Silvia Pop, Ion Buzaşi, Ion Popa, Ion Străjan, primarul Băcilă, P. Sălcudeanu, preotul din Biia, cadre universitare, Ana Hinescu, etc.

Ediţia din acest an a Colocviului Naţional a fost una bogată în diversitate, a fost lansată şi revista "ASTRA blăjeană" şi alte publicaţii ale ASTREI, apărute la Editura cu acelaşi nume condusă de Silvia Pop.

                                                                                                                  Prof. Ion de Alba Iulia