România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Evocarea martirei Puia Maria de la Blaj, la Alba Iulia

 

     În anul 2001, împreună cu regretatul avocat Ioan Avram, veteran de război, Cavaler al Ordinului Coroana României şi membru de onoare al Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, cunoscând evenimentele desfăşurate la Blaj din anul 1915 de la colegul său, avocatul Răhăian Oliviu a cărui tată a fost coleg de birou cu tânăra Puia Maria (la biroul judiciar al Mitropoliei Blajului), cutremuraţi, dar în acelaşi timp şi însufleţiţi de curajul şi de sacrificiul suprem al martirei, am considerat necesar cercetarea cazului şi prezentarea evenimentelor prin paginile revistei „Dacoromania”.

În acest sens, din partea fundaţiei s-a deplasat la Blaj col.(r) Corodeaun Ioan pentru identificarea mormântului martirei Puia Maria, care a fost aflat cu ajutorul doamnei Viorica Mihu şi a pr. N. Oprean din Blaj.

De atunci împreună cu ASTRA „Timotei Cipariu” de la Blaj, condusă de prof. Silvia Pop, am organizat anual comemorarea martirei Puia Maria la mormântul acesteia, cu o slujbă religioasă de parastas, susţinută de pr. N. Oprean.

În acelaşi timp am cercetat documente referitoare la evenimentele desfăşurate în anul 1915, în cadrul acţiunii „Vrem Ardealul”, la Blaj, Alba Iulia şi în alte localităţi.

Surpriza a fost deosebită, când am constatat amploarea şi importanţa acţiunii, în care au fost implicaţi 37 de români care au fost cuprinşi în „Dosarul penal nr. 1464/1915” al Tribunalului din Alba Iulia, acţiune care se desfăşura în plin război mondial. Dosarul penal cuprinde circa 700 file, dar cu excepţia „corpului delict” - poezia „Vrem Ardealul”- scrisă în limba română, toate celelalte documente, inclusiv declaraţiile implicaţilor români au fost întocmite în limba maghiară.

Este regretabil că această acţiune atât de importantă, defăşurată pe meleagurile Albei, nu a constituit până în prezent, o preocupare din partea specialiştilor din instituţiile specializate ale oraşului Alba Iulia.

În acest an, cu sprijinul conducerii Consiliului Judeţean Alba, am reuşit să amplasăm o placă comemorativă pe clădirea fostului penitenciar de tristă amintire din Alba Iulia în memoria martirei Puia Maria.

Placa comemorativă a fost sfinţită de către protopopul Niculiţă Pascu şi pr. Urdă Ştefan, fiind dezvelită în ziua de 05.06.2008 (zi de sărbătoare şi ziua eroilor) la care au participat reprezentanţii oficialităţilor locale şi judeţene, ai Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, Asociaţiei „Cultul Eroilor”, Societăţii „Avram Iancu” şi ASTRA Alba Iulia, împreună cu cei doi „autori” ai plăcii comemorative: Liviu Berchi şi Nicolae Haj.

Acţiunea „Vrem Ardealul” - care a început la Bucureşti având în frunte pe marii bărbaţi ai vremii Barbu Ştefănescu Delavrancea, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Radu Cosmin ete, s-a răspândit în localităţile de dincolo şi de dincoace de Carpaţi.

Din cele constatate din documentele vremii apreciem la superlativ poziţia românilor gălăţeni care au fost alături de noi ardelenii în momentele deosebite şi care prin paginile ziarului „Vrem Ardealul” nr. 4, din 11 decembrie 1915 de la Galaţi, confirmă cu prisosinţă cele de mai sus care merită a fi redate cititorilor:

„Vrem Ardealul, pentru că Ardealul sufere! Îl vrem pentru că este o nevoie a noastră - o parte a trupului nostru, din inima noastră. Îl vrem pentru că suferind el, suferim şi noi, perind el (...) perim noi.

Vrem Ardealul, pentru că ne este necesar vieţii noastre viitoare ca neam, pentru că este parte integrantă a organismului de viaţă a neamului nostru.

Şi dacă o parte a organismului suferă în mod firesc, inevitabil, va suferi organismul întreg.

Vrem Ardealul, pentru trecutul său, pentru faptele sale - pentru fiinţa sa integrantă (...).

Acolo sunt minele, avuţia noastră, acolo s-a făurit neamul, acolo e zămislirea şi leagănul său, de acolo au venit descălecătorii: Dragoş în Moldova, Negru Vodă în Muntenia. Într-acolo au tins visurile noastre. Acolo a murit nerăzbunat Mihai eroul, sub mâna unui ucigaş, şi tot de acolo a doua descălicare de cărturari, care au renăscut, au rechemat la viaţă amorţitele noastre puteri... Lazăr, Şincai, Maior...

Vrem Ardealul, fiindcă acolo Horea, încă înainte de revoluţia mare a zguduit Europa, a lăţit principiile de egalitate, frăţietate şi libertate.

Vrem Ardealul, fiindcă nu putem să nu-l vrem. Fiindcă suferă, fiindcă durerea o simţim şi noi, fiindcă este o necesitate, o năzuinţă, un vis...!

Vrem Ardealul, cu tot sufletul, cu toată puterea, şi fiindcă îl vrem numaidecât, îl vom avea!”

Istoricul Mircea Dogaru, cunoscător al activităţii poetului şi jurnalistului politic Radu Cosmin care a fost şi corespondent de război (în primul război mondial, iar în continuare a însoţit armata română în campania din anul 1919, soldată cu ocuparea Budapestei) a revizuit şi reeditat în anul 2007, la Editura Fundaţiei „Moise Nicoară” de la Arad „Românii la Budapesta” a lui Radu Cosmin în care a apărut şi cazul martirei Puia Maria de la Blaj.

Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României revine şi susţine propunerea construirii la Blaj a unui bust a martirei Maria Puia, care să fie dezvelit la data de 4 octombrie, ziua de naştere a eroinei, care s-a sacri-ficat aici la Alba Iulia pentru unitatea neamului românesc.

Realizarea acestui bust, în acest an când se împlinesc 90 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, va reprezenta un act cuvenit de recunoştinţă pentru Maria Puia şi care se încadrează perfect jubileului.

Imaginii de la sfinţirea şi dezvelirea plăcii comemorative a martirei PUIA MARIA (5 iunie 2008)

                                          Ec. Ioan Străjan