România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Românii din nordul Transilvaniei nu sunt singuri pe lume:

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Delegaţii celor 31 de filiale a românilor şi a familiilor mixte, refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi din judeţul Satu Mare în urma Diktatului de la Viena din 30 August 1940, întruniţi la Conferinţa Asociaţiei Judeţene, azi 16 mai 2008, în Sala Mare a Muzeului Judeţean, analizând activitatea desfăşurată de la ultima Conferinţă şi până în prezent, adresează Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului şi celorlalte instituţii ale administraţiei centrale şi locale, precum şi opiniei publice următoarea

 

DECLARAŢIE

 

1. Conferinţa Judeţeană, în numele celor aproape 3.000 de membri refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi care mai sunt în viaţă, trăitori şi îndurători ai holocaustului, urii fascisto-horthyste asupra românilor, evreilor şi a rromilor (ţiganilor), am fost obligaţi să suportăm privaţiuni şi sălbăticii aparţinând Evului Mediu întunecat prin bătăi, arestări, molestări, distrugere de bunuri, omoruri doar pentru că am fost de altă etnie.

2. Delegaţii de la Conferinţa Judeţeană în numele refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor în urma dictatelor comunisto-nazisto-fascisto-horthyste din 1940, atrage atenţia Parlamentului, Preşedenţiei, Guvernului şi celorlalte instituţii cu responsabilităţi de Siguranţă Naţională, pentru a asigura liniştea şi coeziunea Poporului Român, să nu fie tratate cu nepăsare sau cu indulgenţă manifestările de ură etnică, şoviniste, revizionist-separatiste cu caracter fascist, care continuă să învenineze spiritele pe pământul României. Cerem cu insistenţă să se pună capăt acestor manifestări extrem de periculoase.

3. Conferinţa Judeţeană în numele tuturor refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor, este împotriva oricăror încercări de autonomie teritorială pe criterii etnice, de crearea „unui stat în stat” în judeţele: Harghita, Covasna şi Mureş. Considerăm că această acţiune aduce grave atingeri Constituţiei României şi Statului Naţional Unitar Român. O astfel de încercare iresponsabilă nu trebuie lăsată să prolifereze, indiferent cine sunt iniţiatorii şi organizatorii ei, fie chiar conducătorii din fruntea UDMR-ului, strecuraţi prin metode de democraţie strâmbă la guvernarea României. Combaterea acestei iniţiative nu trebuie lăsată doar pe seama opiniei publice şi a mass-media, pentru că poate duce la confruntări interetnice foarte grave de tipul celei de la Târgu Mureş din 1990. Într-un regim democratic, cele care sunt chemate să apere Constituţia, legea şi ordinea sunt: Parlamentul, Preşedenţia, Guvernul şi toate instituţiile statului cu atribuţiuni pentru siguranţa naţională. Respectarea Constituţiei României şi a legilor româneşti, a recomandărilor Uniunii Europene, sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii români indiferent de etnie, apartenenţă politică sau religioasă.

4. Delegaţii la Conferinţă dau o înaltă apreciere şi aprobă cu toată căldura sufletească iniţiativa unirii celor şapte filiale de partide româneşti din Sătmar: Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul România Mare, Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat, Partidul Conservator, Partidul Ecologist, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, pentru a forma ALIANŢA PARTIDELOR ROMÂNEŞTI în vederea susţinerii candidatului independent la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean a domnului Valer Marian. Prin această iniţiativă se împlineşte dorinţa sinceră a tuturor românilor sătmăreni: la legi noi, oameni noi sau “omul potrivit la locul potrivit”. Domnia sa, în calitate de director general al cotidianului de excepţie „Gazeta de Nord-Vest”, ca fost prefect al judeţului Satu Mare sau în funcţia de director de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean şi ca MEMBRU DE ONOARE al Asociaţiei noastre, a fost mereu aproape de noi în cele mai grele clipe, acordându-ne ajutor în depăşirea tuturor dificultăţilor cu care am fost confruntaţi. Conferinţa noastră, adresează un îndemn frăţesc tuturor refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor sătmăreni ca în ziua de I iunie a.c., împreună cu familiile, cu copiii, cu nepoţii, cu fraţii şi surorile, cu vecinii şi prietenii, să se prezinte la secţiile de vot şi să voteze cu toată încrederea candidatul independent VALER MARIAN la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare. Nu uitaţi că votul dumneavoastră şi al tuturor românilor sătmăreni este extrem de important. Pentru cei bolnavi, să pretindeţi ca urna volantă să se deplaseze la locuinţele lor.

5. Salutăm aprobarea de către Parlamentul României a Legii 204/2007, prin care se aduce îmbunătăţirea facilităţilor persoanelor persecutate etnic de către regimurile dictatoriale instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940, până la 6 martie 1945. Legea la care ne referim priveşte în mod unitar toate familiile româneşti şi pe cele mixte, refugiate, expulzate sau deportate din Ardealul de Nord-Vest, Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Cadrilater, în perioada 1940-1945.

6. Conferinţa Judeţeană adresează Parlamentului, Preşedenţiei şi Guvernului României, rugămintea şi propunerea Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-1945", ca în „Parcul Reconcilierii” din Arad să fie ridicat şi un monument în memoria martirilor români refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi cât şi a evreilor ucişi în lagărele morţii naziste. Aceeaşi propunere o adresăm Prefecturii şi Consiliului Judeţean Satu Mare pentru ridicarea unui monument în memoria celor peste 30.000 de români şi a celor peste 40.000 de evrei refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi în urma criminalului Diktat de la Viena din 30 August 1940.

7. Delegaţii la Conferinţa Judeţeană îşi reafirmă solidaritatea şi unirea în idei, în simţăminte şi în fapte, a românilor din ţară şi diasporă, pentru coeziune, egalitate, solidaritate, demnitate şi prosperitate a Naţiunii Române, a Patriei Române, în pace şi bună înţelegere cu toate etniile, pentru realizarea interesului naţional, pentru democraţie şi crearea tuturor condiţiilor de eradicare a sărăciei, pentru muncă, echitate şi adevăr.

 

Satu Mare, 16.05.2008     

Conferinţa Judeţeană Satu Mare a refugiaţilor

   N.R. Colegiul redacţional al publicaţiei "Dacoromania" subscrie la întreaga problematică stipulată în "Declaraţie", considerând că perpetuarea unor stări de fapt potrivnice mersului natural al istoriei continuă să aducă mari prejudicii poporului român, jertfei sale de-a lungul vremii, spiritului contemporan al răbdării şi iertării în care se împletesc înaltele virtuţi al românităţii. Suntem îngrijoraţi de noile provocări revanşarde ce îmbracă o formă sau alta şi au acelaşi scop: desmembrarea statului naţional unitar sub masca unor autonomii iluzorii ce ating însăşi seva Constituţiei României.

A ne împăca încet, încet cu trecutul înseamnă, de fapt, a veghea continuu la cuceririle noastre, la consolidarea culturii, civilizaţiei româneşti, a spiritului european al promovării valorilor.

Atragem atenţia că verbul A PROFITA are limitele sale - şi nu se poate juca decât cu cărţile de faţă. Cărţile lor sunt veninoase, muşcă, blesteamă, împrăştie vrajbă de moarte, ale noastre: respect, înţelegere, adevăr.

Diktatul de la Viena este istorie, poporul român este mereu iubirea supremă la timpul prezent. Parlamentul, Guvernul României, prefecturile, consiliile locale şi judeţene, primăriile să nu uite nici o clipă acest deziderat. Permitem maghiarilor să-şi ridice statui, busturi, să dezvelească plăci, le dăm păduri, ape, conace şi ei le iau drept slăbiciuni ale noastre! Până când? Strigă din mormânt Gojdu. Are tot dreptul! Şi noi nu suntem în stare să-i stâmpărăm respiraţia inimii! Ne lăsăm induşi în eroare de atâta bunătate ce-o avem în suflet. A venit vremea echitabilităţii la ambele capete ale verbelor  A DA, A PRIMI! (Ion Lopădeanu)