România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Tabăra de cultură şi civilizaţie românească “Acasă la noi

Ediţia a XII-a pe meleagurile Albei

 

       Asociaţiunea pentru literatură română şi cultura poporului român – Despărţământul “Mihail Kogălniceanu”  Iaşi împreună cu Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” şi Despărţământul “Timotei Cipariu” Blaj, în perioada 17-24 iulie a.c. au organizat Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” – ediţia a XII-a şi în judeţul nostru, la care au participat în perioada de vacanţă 157 tineri elevi români împreună cu profesorii acestora din, Bucovina/Ucraina, Basarabia/ R. Moldova şi Bulgaria conduşi de d-na prof. Vica Tuţurman din partea Astrei Iaşi.

În tabăra de la Alba Iulia au participat:

    Grupul Ansamblului “Dor Bucovinean” de la Cernăuţi condus cu mult talent şi suflet de prof. Iurie Levcic;

    Grupul Asociaţiei Tinerilor Etnici Români din Bulgaria (din Kozloduy şi Hârleţ) coordonaţi de prof. Nicolae Marin Raţă, prof. Veneta Nicolova Terceva, prof. Madlen Doviţova şi prof. Veselina Nicolova Paceva;

    Grupul condus de prof. Octavian Zelinschi de la ASTRA “Alexandru Boldur” Aneni Noi (Hârbovăţ, Floreni, Mereni, Bulboaca, Gura Bâcului, Serpeni, Speia, Tănţăreni şi Delecău /Basarabia);

    Grupul de la Grigoriopol şi Doroţcaia/Transnistria condus de prof. Svetlana Jiteriuc;

    Grupul ASTRA “Ioan Sârbu” raionul Criuleni (Oniţcani Gruglic, Hârtopul Mare, Zolonceni, Măgdăceşti, Ratus, Drăsliceni, Coşerniţa condus de energica profesoară de istorie Eugenia Ciutac şi prof. Ghenadie Cazacu;

    Grupul ASTRA “Iulia Haşdeu” de la Cahul – Basarabia coordonat de prof. Galina Boşcov au fost oaspeţii Blajului, la Şcoala “Toma Cocişiu”, “gazde” fiind preşedintele ASTREI Timotei Cipariu” prof. Silvia Pop, împreună cu dir. prof. Monica Popa, prof. Ana Marcu şi Diana Tocaciu.

 

Primirea participanţilor s-a desfăşurat în Sala Unirii a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, locul unde s-a hotărât Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

În fruntea oficialităţilor albaiuliene a participat ing. Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului jud. Alba, care împreună cu ing. Mircea Hava, primarul Municipiului Alba Iulia au asigurat fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul taberei “Acasă la noi”.

După cuvântul de “Bun venit” al preşedintelui C.J.A., ing. Ion Dumitrel au luat cuvântul, reprezentanţii grupurilor prezente, care în final au oferit şi unele obiecte de artizanat specific zonelor respective, ca simbol al relaţiilor de prietenie şi frăţietate constituite.

În continuare la Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă din Alba Iulia,  tinerii elevi români de peste Prut şi Dunăre, au fost primiţi cu multă căldură de către IPS Andrei, care după ce a  prezentat istoricul arhiepiscopiei şi a oraşului a urmat un dialog util cu participanţii.

Întâlnirea s-a încheiat cu un program de cântece şi poezii religioase prezentat de tinerii români de peste hotare, iar IPS Andrei le-a dăruit cărţi bisericeşti.

În cadrul programului de vizită şi excursii stabilit din timp, istoricul prof. dr. Gheorghe Anghel a avut posibilitatea să le prezinte istoria milenară a oraşului Alba Iulia, însoţindu-i la obiective istorice şi culturale, între care Muzeul Naţional al Unirii cu importantele sale exponate “unicat” care au constituit interesul tuturor tinerilor elevi.

A doua zi, toţi participanţii la această tabără, însoţiţi de fam. Pintea, din partea fundaţiei, au fost oaspeţii Mănăstirii Râmeţ, care după tradiţie este ctitoria călugărilor Ghenadie şi Romulus, din anul 1214.

Stareţa Ierusalima Ghibu, împreună cu maicile de la mănăstire, iau primit cu multă căldură, organizând o slujbă religioasă specială pentru oaspeţi după care a urmat masa comună de prânz.

În continuare s-a efectuat o excursie în frumoasa zonă din împrejurimi şi prin renumitele Chei ale Râmeţului.

Dumineca, 20.07 s-a vizitat “Traseul celor trei fortificaţii” şi alte obiective turistice din Alba Iulia.

Luni, 21.07, toţi participanţii, conduşi de ec. Ioan Străjan au vizitat Casa Memorială “Aurel Vlaicu” şi muzeul respectiv, după care s-au deplasat în Munţii Orăştiei la cetatea regelui dac Decebal, Sarmisegetusa regia. La realizarea acestei acţiuni reuşite a contribuit direct, redactorul şef al revistei “Dacia Magazin” şi preşedinte al filialei “Dacia Revival Transilvania” Vladimir Brilinsky, care cu multă bunăvoinţă a fost “ghidul” nostru, iar la cetate, în incinta sacră, ne-a prezentat o lecţie de istorie a strămoşilor noştri cu exemple vizibile, de excepţie, care  vor rămâne pentru totdeauna în memoria celor prezenţi. Satisfacţia tinerilor este confirmată şi din fotografia realizată în final la redacţia revistei “Dacia magazin” redată şi în revista “Dacoromania”. La întoarcerea spre Alba, la Ludeşti, am vizitat o moară veche ţărănească de apă, unică pe Valea Orăştioarei, după care morăriţa Livia Gavriloiu împreună cu fiicele Dorina şi Mariana, ne-au servit pe toţi cu “scoverzi cu brânză” specifice locului.

Marţi 22.07.08 sub coordonarea prof. Silvia Pop (preşedinte ASTRA “Timotei Cipariu” Blaj) oaspeţii s-au deplasat la Sibiu unde au fost primiţi de către preşedintele ASTREI prof. univ. dr. Dumitru Acu şi de ceilalţi membri din conducerea ASTREI centrale, după care s-au vizitat obiective culturale şi istorice din oraş.

La această primire a fost prezentă şi prof. Areta Moşu “sufletul “ ASTREI şi organizatorul acestor tabere “Acasă la noi” cu tineri români dinafara graniţelor României.

În ziua de 23.07.08, participanţii taberei s-au deplasat la Lancrăm unde au vizitat Casa memorială “Lucian Blaga”, mormântul marelui filosof al neamului românesc, precum şi biserica localităţii, monument istoric, unde au fost primiţi de către pr. Bela I. care le-a prezentat istoricul bisericii şi a localităţii.

În după masa aceleiaşi zile, tinerii s-au deplasat la Blaj unde s-a vizitat “Câmpia Libertăţii”, teiul lui Eminescu şi Catedrala Gr.-catolică. Festivităţile de închidere a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” ediţia a XII-a, au avut loc la Căminul Cultural Sâncel unde s-a desfăşurat un bogat program artistic prezentat de echipa artistică a com. Sâncel precum şi de reprezentanţii oaspeţilor între care au excelat Ansamblul Folcloric “Dor bucovinean” din Cernăuţi, condus cu multă dăruire de prof. Iurie Levciuc, precum şi tineri solişti Ana Theia Panaite, Laura Jitariuc, Aurica Pavalachi, Carina Pascari, Lia Levcic, Liliana Bruja, Alexandra Ionaşcu, şi Vasile Gavriliuc.

În final organizatorii au decernat participanţilor “Diploma ASTRA” după care a urmat masa festivă.

Eforturile depuse de primarul Ilie Frăţilă împreună cu locuitorii din com. Sâncel, au contribuit  la reuşita acestei acţiuni, pentru care le mulţumim în numele tinerilor participanţi.

     Din cele constatate în timpul desfăşurării activităţilor în cadrul Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi”, precum şi din aprecierile ulterioare rezultă că în general acţiunea şi-a atins scopul, fapt confirmat şi în rândurile adresei prof. Areta Moşu preşedintele ASTREI “M. Kogălniceanu” Iaşi pe care o redăm în continuare.

La reuşita acestei acţiuni importante, organizate în folosul tinerilor români de peste hotare, pe lângă conducerea Consiliului Jud. Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Primăria Municipiului Blaj şi a comunei Sâncel (având în vedere şi numărul mare de 160 participanţi) am mai fost sprijiniţi de către:

-     S.C. Termotehnica S.R.L. – patron Cenţiu Olaru

-     S.C. PremiumS.R.L. – patron prof. Ioan Bogdan

-     S.C. Corint S.R.L. – patron arh. Dan Sabău

-     Muzeul Naţional al Unirii, dir. Gabriel Rustoiu

-     Ing. Duca Alexandru

-     Fam. Gavriloiu A. de la Orăştioara

Având în vedere importanţa Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” în viaţa tinerilor elevi români din afara graniţelor ţării, propunem şi insistăm să se întreprindă demersul necesar în vederea extinderii acestor tabere în toate judeţele României începând cu anul 2009.

                              Ec. Ioan STRĂJAN