România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Sărbătoare la Chişinău

 

Biblioteca publică ,,Alba Iulia” din Chişinău, oglindeşte cu multă demnitate dimensiunile colaborării, sprijinului şi pasiunii pentru cultură, dragoste de carte şi cuvânt românesc. Împlinirea a zece ani de la înfiinţare şi fireşte, un deceniu de activitate intensă, conturează o biografie culturală bogată,  dedicată iluminării prin CARTE şi înaltelor idealuri de progres al umanităţii.

Această frumoasă aniversare aduce împlinirea unui vis al oamenilor de cultură din întreg spaţiul românesc, dar şi bucuria unei activităţi bine conturate pentru înlesnirea accesului la cartea în limba română a populaţiei municipiului Chişinău, a celor aproape 50 de mii de români din raionul Buiucani, precum şi popularizarea valorilor culturale româneşti prin intermediul mijloacelor scrise şi audio-vizuale.

Cei zece ani care au trecut de la înfiinţarea bibliotecii publice "Alba Iulia", la iniţiativa Inspectoratului pentru Cultură Alba prin scriitorul Ion Mărgineanu în colaborare strânsă cu Biblioteca jud. "Lucian Blaga", Prefectura de atunci, Primăria şi Consiliul local al municipiului Alba Iulia Departamentul de Cultură din Chişinău, au permanetizat un portret de instituţie performantă. Acest deceniu a însemnat consolidarea relaţiilor reciproce profesionale dintre Biblioteca Judeţeană ,,Lucian Blaga” şi Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”, dar şi crearea unei linii ascendente de colaborare cu Biblioteca „Alba Iulia” constând în sporirea gamei serviciilor oferite cititorilor şi organizara unor programe culturale comune. În fiecare an, Biblioteca Judeţeană ,,Lucian Blaga”, sprijinită de instituţiile judeţene, de Primărie, Consiliul local Alba Iulia, de Fundaţia "Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi integritatea României", Arhiepiscopia Ortodoxă, Editurile: "Altip", "Reîntregirea", "Unirea", Filiala "Alba-Hunedoara" a Uniunii Scriitorilor din România, de scriitori şi donatori de carte, printre care familia Străjan, dr. Cuzin, fam. Ion şi Maria Mărgineanu, bibliotecari, muzeografi etc., au donat Bibliotecii „Alba Iulia” din Chişinău numeroase cărţi şi periodice din producţia editorială românească locală şi naţională, cu precăderei din domeniul literaturii istorice, beletristice, artă, de referinţă sau cu caracter enciclopedic.

În perioada 30-31 august 2008, a avut loc deschiderea manifestărilor culturale dedicate Bibliotecii publice "Alba Iulia", la cei zece ani de activitate, la care a participat o delegaţie a jud. Alba, din care au făcut parte: vicepreşedintele S. Bumb, dir. executiv Aitai Marian, de la Consiliul Judeţean, viceprimar Ioan Bogăţan, primăria Alba Iulia, d-na Lucia şefa de la protocol, Mioara Pop, Sanda, de la Biblioteca Judeţeană, scriitorii: Ion Mărgineanu, Cornel Nistea, publiciştii Ion Hănţulescu, Ion Străjan, reprezentantele Editurii "Reîntregirea" - măicuţa Elisabeta Pop şi sora ei întru credinţă ,Corina, însuşi primarul general al capitalei R. Moldova, Dorin Chirtoacă, pretorul primăriei Buiucani, consilieri, scriitorii Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Vlad Zbârciog, Vlad Pohilă, Elena Tămăzlăcaru, Tamara şi Vasile Malaneţchi, etc. dar şi poetesa Doina Uricariu, consilieră a primul ministru, jurnalişti, muzeografi, dascăli, ansamblul folcloric de la Cetatea de Baltă. În intervenţiilor lor s-a accentuat  nevoia de colaborare, înfrăţire prin carte, îmbogăţirea fondului de carte românească la toate bibliotecile publice înfiinţate de localităţi mari din România, de bucuria de-a avea o instituţie Biblioteca "Alba Iulia", devenită cea mai bună dintre biblioteci, sprijinită intens - pe multiple căi profesionale de Bibl. municipală "B.P. Haşdeu", de cea Naţională, uniuni de creaţie, societăţi culturale etc., în contextul cărora s-a situat fermitatea dir. Lidia Rulikovski, prof. univ. şi bineînţeles, dir. Elena Roşca, aceea care a făcut din colectivul bibliotecii un pas înainte în consolidarea cărţii. Mesajele transmise, premiile concrete oferite de delegaţia albaiuliană, diplome de excelenţă, participarea la Ziua Naţionala "Limba noastră", la decernarea premiilor literare pe anul 2007, la saloanele cărţii, simpozioane, momente recitative au rămas segmente pilduitoare şi hrănitoare pentru lumina cărţii.

Au urmat expoziţii tematice de carte, un Salon al cărţii organizat de Biblioteca Naţională a Moldovei, lansări de carte din toate domeniile, discuţii şi întâlniri cu artişti din domenii variate, dar mai ales schimburi de idei, păreri şi publicaţii, toate spre folosul bibliotecarilor şi cititorilor. Am fost martorii sărbătorii ,,Limba noastră” şi a "Zilei Independenţei" când paşii noştri s-au alăturat miilor de moldoveni care-şi onorau limba şi neamul, participând la spectacole de muzică populară şi dans străbun.

Se cuvine să amintim încă o dată numele doamnei Elena Roşca, directorul Bibliotecii „Alba Iulia”, recunoscându-i astfel înaltele calităţi profesionale şi înţelepciunea cu care  conduce destinele acestei instituţii timp de un deceniu. Cei zece ani ne-au făcut pe toţi să înţelegem că acolo unde există dragoste de carte şi o colaborare excelentă, se pot înfăptui lucruri deosebite, schimburi benefice de idei şi manifestări culturale antrenante, cu bucurie şi cu mult suflet. Urările tuturor s-au îndreptat spre ani mulţi şi bogaţi în carte, cititori pe măsură şi succese deosebite în muncă.

                                                Prof. Mioara Pop