România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Chemare -  La Alba Iulia 

 

1 decembrie 1918

 

În cetatea de la poalele munţilor noştri de aur, porţile care înainte cu 300 de ani s-au deschis largi înaintea domnului Mihai, aşteptă pe solii neamului romanesc, care scuturând lanţul robiei, sunetul lui să răsune până în tăriile cerului.

 

O clipă  nu mai amânăm întruparea dreptului nostru de viaţa de şoimi şi nu de câni lănţuiţi. Ceata s-a rupt de pe sufletul neamului nostru şi la lumina strălucitoare a cerului deschis azi şi pentru noi, în faţa lumii întregi răsărind cu măduva suptă din oase de sbiri de veacuri, dar glasul nostru-i de tunet şi strigat deodată:

 

“Unit este neamul roman !”

 

          Dinţii de fier ce îmbucăţise pe nemuri trupul martirului Horea s-au frânt în bucăţi, stavila munţilor s-a prăbuşit, şi Nistrul a secat şi din frământările deslănţuite ale trupului românesc s-a închegat într-o dumnezeiască sărbătoare unitatea şi puterea uriaşa a unui neam împrăştiat de vitrega soartă.

 

          Romani din Tisa până în Carpaţi!

 

Lumina zilei de 3/15 mai străluceşte deasupra voastră. Iancu, Axente, Barnuţ privesc din zările sfinte la voi.

Ardealul frumos,

Banatul erou,

Bihorul asuprit şi Maramureşul istoric, uniţi-vă glasul sa cutremure munţii:

 

Un trup şi un suflet suntem!

 

Întindeţi mâna înăsprită de ropotul gliei furate, smulgeţi buruiana duşmanilor mici din inima voastră, uitaţi nevoile vieţii, ca într-un gând să mărturisim şi un glas sa înălţăm:

 

Trăiască România Mare !

 

      1918 nov. 26, Brasov

      "Chemarea", semnata de Gherman, lansata din Brasov pentru participarea romanilor la M.A,N. de la Alba Iulia (din "Glasul Ardealului"Nr. 13 din 26 nov.)