România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Consfătuirea nocturnă la Alba-Iulia.

 

       De la corespondentul nostru din Alba-Iulia: Trenurile speciale pline până la refuz, ce sosesc din jumătate în jumătate de oră, varsă o lume imensă în gara Alba-Iulia. Sânt delegaţii români formaţi din ţărani, preoţi şi intelectuali de la oraşe, - ce vin să ia parte la marea adunare naţională a românilor din Ardeal şi din celelalte teritorii ale Ungariei. Delegaţii diferitelor sate româneşti intră în horă  şi fluturând steaguri tricolore, cântând imnuri patriotice şi manifestând entuziasm pentru România Mare. Ordinea la Alba-Iulia este menţinută de ostaşii fostului regiment 33 infanterie, încadraţi în garda naţională română de sub comanda maiorului Alexandru Vlad. Ordinea în gară, pe care flutură acuma drapele româneşti, este păzită tot de membrii gărzii naţionale, populaţia oraşului, îmbrăcată în port naţional, aşteaptă sosirea trenurilor.

         Conducătorii românilor s-au consfătuit azi toată ziua pentru a pune la punct cât mai bine programul zilei de mâine. Consfătuirea fruntaşilor a avut loc în încăperile de la etaj ale hotelului “Hungaria”. Conducătorii consiliului naţional român au fost cazaţi aici şi consfătuirile, cu mici întreruperi au ţinut până târziu după miezul nopţii. Piaţa din faţa hotelului “Hungaria” geme de lumea care aşteaptă sfârşitul şedinţelor. Cafeneaua şi restaurantul hotelului sânt pline până la refuz. Peste tot o veselie debordantă, muzica ţigănească, cântece patriotice, dansuri naţionale. Orăşenii şi ţăranii dansează împreună jocurile romaneşti.

 

       1918 nov. 30, Arad

       Relatarea corespondentei de la Alba Iulia a ziarului "Aradi Kozlony", despre multimile imense sosite in oras si despre consfatuirile fruntasilor romani de la hotelul "Hungaria" privind Adunarea Nationala ce va avea loc in ziua urmatoare, precum si programul ei.