România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cuvantul inainte

 

Anul acesta, la 1 Decembrie, românii din întreaga lume vor aniversa trecerea a 90 de ani de când Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, sprijinită nemijlocit de Marea Adunare Populară de la "Câmpul lui Horea " (astăzi "Platoul Romanilor" n.n.) a proclamat, în mod solemn şi unanim, Unirea românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi părţile ungurene, precum şi a teritoriilor locuite din moşi-strămoşi de către aceştia, cu Patria Mamă,. România, încheind, astfel, îndelungata luptă a poporului român pentru libertate şi independenţă, pentru realizarea Statului Naţional Român Unitar, România Mare..

Fundaţia "Alba Iulia - 1918, pentru unitatea şi integritatea României", cu mândrie legitimă de a-şi fi ales, ca denumire, tocmai măreţul eveniment istoric pe care îl aniversăm, închină acestuia un număr special, omagial, al revistei sale "Dacoromania", cuprinzând documentele cele mai importante din perioada 1918-1923, perioadă în care s-a pregătit şi s-a proclamat Marea Unire, a fost consolidată pe plan intern şi recunoscută, ca legitimă, pe plan internaţional.

Răspunzând numeroaselor cereri de pe întinsul ţării, ca şi celor din afara graniţelor ei actuale, de a reedita Nr. 33/2007 al revistei "Dacoromania", apărută în noiembrie 2007 şi conţinând, de asemenea, documente importante referitoare la Marea Unire, precum şi câteva studii privind evenimentul, colegiul de redacţie a decis să consacre aniversării din acest an un număr special al revistei, numai cu documente şi materiale ilustrative privind evenimentul aniversat. Precizăm, însă, pentru cei interesaţi, că, în noul număr omagial, au rămas toate documentele şi materialele ilustrative din "Dacoromania" nr. 33/2007, la care s-au adăugat alte câteva zeci, pentru a ilustra şi mai bine şi mai complet evenimentul.

Noile documente pe care le cuprindem în numărul omagial se referă, în principal, la ordine şi dispoziţii ale Consiliului Naţional Român Central (CNRC) şi ale Comandei Supreme a gărzilor naţionale, privind probleme organizatorice, cu deosebire de organizare şi desfăşurare a alegerilor de delegaţi la Adunarea Naţională şi de luare a măsurilor de siguranţă necesare, la diferite manifeste şi "Chemări" lansate în oraşe şi sate pentru mobilizarea tuturor românilor la înfăptuirea statului unitar, la adunările electorale şi la documentele adoptate în cadrul acestora, cum ar fi "Credenţionalele" înmânate delegaţilor la M.A.N. de la Alba Iulia şi  "Hotărârea noastră", prin care comunităţile îşi exprimau prin sute şi mii de semnături adeziunea entuziastă la marea înfăptuire românească, la unele "Declaraţiuni" de acceptare a hotărârilor ce se vor lua la Alba Iulia, ale acelor comunităţi care, din diferite motive, nu s-au putut deplasa la locul înfăptuirii, la relatări din presa timpului cu privire la desfăşurarea evenimentelor şi ecoul lor în provinciile surori Basarabia şi Bucovina, la o seamă de felicitări adresate factorilor implicaţi în  organizarea entuziastei manifestări politice plebiscitare, la acceptarea unirii cu România a secuilor, a şvabilor şi slovacilor din Banat şi la alte aspecte interesante ale procesului de realizare a României Mari, inclusiv la cel cunoscut sub denumirea de "Tratatul de la Trianon".

Cum este şi firesc, o bună parte dintre documente şi dintre materialele ilustrative se referă la acţiunile din teritoriul Albei, la contribuţia românilor de pe aceste meleaguri la înfăptuirea marelui ideal naţional.

Pentru cei interesaţi să cunoască şi alte aspecte privind înfăptuirea Marii Uniri, reamintim că în numerele 1, 5, 7, 8, 9, 11,15, 19, 23, 31 şi 33 ale revistei noastre "Dacoromania", mai pot fi studiate sau doar citite şi alte documente, studii de specialitate şi materiale ilustrative. Sperăm că numărul festiv, omagial, al revistei noastre, consacrat aniversării a 90 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, să conştientizeze, cu deosebire tineretului, că a fost vorba de un proces istoric legic, ireversibil, căruia generaţia de la 1918 i-a făcut faţă cu luciditate, cu curaj şi cu un entuziasm, ce cu greu s-ar mai putea manifesta în zilele noastre.

Mulţumim şi pe această cale, celor două instituţii de cultură din municipiul nostru: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, care ne-au pus la dispoziţie majoritatea documentelor cuprinse în numărul omagial, restul fiind luate din presa timpului şi din diferite surse bibliografice.

                              Alba Iulia, noiembrie 2008

                                  Colegiul de redacţie

 

 

Premergatorii Unirii celei Mari (Fresca din Sala Unirii din Alba Iulia)

"Sala Unirii in care s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania"

MIHAI VITEAZU

1593-1601

PRIMUL UNIFICATOR AL NEAMULUI ROMANESC, DOMN AL TARII ROMANESTI, AL ARDEALULUI ŞI A TOATA TARA MOLDOVEI

(Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazu din Alba Iulia, realizata de Oscar Han, dezvelita in 1968)

Placa comemorativa amplasata cu prilejul deschiderii Serbarilor Unirii de la Alba Iulia din anul 2004 din initiativa Fundatiei "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea si Integritatea Romaniei" cu sprijinul financiar al Primariei Municipiului Alba Iulia