România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

  1918 (noiembrie 12/25), Arad (jud. Arad)

 Ordin de zi nr. 5

 

Numirea delegaţi 10 pentru constituanta din Alba Iulia. În urma decisului C.N.R., fiecare comitat are sa trimită 1 ofiţer şi 1 soldat, ca reprezentanţi ai gardelor române.

În consecinţa dispunem următoarele:

Din partea comandei supreme participa comandantul, adjunctul referentul de organizaţie, referentul contactului eu C.N.R. şi referentul spiritual.

Din fiecare comitat participă comandantul gardei comitatense şi un gradist echipat.

Locul de întâlnire: comanda Gardei naţionale din Alba Iulia, în 1 decemvrie la orele 8 a.m.

Mandatarii au să duca cu sine autorizaţia designărilor ca mandatari comitatenşi. Plenipotenţiaţii vor primi credenţionalele în Alba Iulia.

Susţinerea ordinei la adunarea naţionala constituantă. Comanda trupelor pentru susţinerea ordinei o preia căpitanul Florian Medrea în înţelegere cu  căpitanul A. Bogdan. Gardele din cercurile Alba Iulia, Blaj, Aiud, precum şi gardele marginale cercurilor acestora au să se prezinte în zilei de 30 noemvrie în Alba Iulia.

Fiecare să se provadă cu alimente pe două zile.

Dispoziţii speciale dă căpitanul Medrea, prin curieri.

Pentru ca adunarea să fie impozantă, să se facă propagandă intensivă ca îndeosebi din jurul Albei Iulia să participe cât mai mult popor.

 

Rimbaş, locot. adjutant

 Vlad, maior comandant

 

1918 nov. 25, Arad

Ordinul de zi nr. 5 al comandei militare supreme de la Arad, privind participarea reprezentantilor garzilor nationale la MAN.