România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Scrisoare

 

Informat de solul Bucovinei la înălţătoarea serbare a Unirii Ardealului cu România, despre măreţul act de la Alba Iulia, mă închin energiei nesecate a leagănului românismului, care de un mileniu înfruntă cu eroism vijelia barbară a suprimării elementului românesc din vechea cetate a zămislirii noastre. În numele Bucovinei readuse la matca ei de origine, va rog să primiţi pentru toţi fraţii noştri din întreg cuprinsul Transilvaniei, Maramureşului şi Banatului asigurarea înaltei noastre fericiri pentru ceea ce s-a săvârşit in cetatea lui Mihai Viteazul şi o caldă îmbrăţişare de frate, ca simbol al conlucrării intime şi necontenite ce va trebui să se stabilească fără întârziere între d-voastră şi noi, pentru poporul statornic al marii noastre patrii comune.

 [Iancu Flondor]

         1918 Decembrie 2, Cernauti

          Scrisoarea lui Iancu Flondor, presedintele Congresului general al Bucovinei, prin care felicita in numele "Bucovinei readuse la matca de origine", pe toti romanii care au contribuit la Marea Unire.