România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Slovacii din Banat cer alipirea la România

    

      Comitetul executiv al slovacilor din Banat a adresat d-lui Prefect al judeţului Timiş, dr. Aurel Cosma, următoarea telegramă:

      "Populaţia slovacă, compusă din mai multe mii de oameni ai comunelor mari: Vucova, Blajova, Bocşa Română, Surducul Mare, Doclin, Fizeş, Jidovin, Ersig şi Vermeş a horătât, în adunarea populară, ca să se alăture la hotărârea pentru nedespărţirea Banatului şi alipirea lui la România Mare. Comitetul executiv asigură pe M.S. regele Ferdinand despre credinţa slovacilore şi se va adresa cu rugare către preşedintele cehoslovacilor, dr. Thomas Masarik, ca să prezinte rugămintea lor Conferinţei de pace şi să obţină satisfacţie.

       1919 decembrie 12, Timisoara - Relatare din ziarul "Banatul" din Timisoara cu privire la telegrama slovacilor din Banat, adresată prefectului judetului Timis, dr. Aurel Cosma, prin care ii face cunoscut acestuia ca adunarea lor populara a hotatrat "nedespartirea" Banatului si alipirea lui la Romania.

      Totodata, ei fac cunoscut ca se vor adresa, pentru sprijin in acest sens, si presedintelui cehoslovacilor dr. Tomas Masarik.