România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

Telegramă                                            Soliile ţării româneşti

       

         Academia Română către preşedintele Consiliului Dirigent, Sibiu. Academia Română, care reprezintă, de la întemeierea ei, unitatea culturală a Românilor de pretutindeni, trimite salutul ei frăţesc Consiliului Dirigent şi Adunării care a proclamat unirea politică a românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească prin actul lor, gândul statornic al neamului nostru.

Poni, Negruzzi, Mehedinţi, Gr. Antipa, D. Onciul, dr. N. Babeş, Ţiţeica, Densuşanu, Bianu, AI. Lăpădatu, Bogdan, Pârvan.

(Agenţia telegrafică Dacia)

          1918 Decembrie 12, Bucuresti - Telegrama Academiei Romane adresata presedintelui Consiliului Dirigent al Transilvaniei, prin care transmite un salut fratesc acelora care au proclamat unirea politica a romanilor, "gandul statornic al neamului nostru". Semneaza 12 academicieni, printre care mai multi originari din Transilvania.

 

 

Decret

    Ferdinand I

Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala Rege al României.

La toţi de faţă şi viitor sănătate

Asupra raportului preşedintelui Consiliului de Miniştri sub nr. 2171 din 1918.

Luând act de hotărârea unanima a Adunării Naţionale din Alba Iulia. Am decretat şi decretăm:

Art.1. Ţinuturile cuprinse în hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia de la 18 noiembrie şi decembrie 1918 sunt şi rămân deapururea unite cu Regatul României.

Art. 2. Preşedintele Consiliului nostru de Miniştri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului lege de faţă.

Dat în Bucureşti la 11 decembrie 1918

Preşedintele Consiliului nostru de miniştri şi ministru de externe

Ion I.C. Brătianu                                                           No. 3631

        

           1918 Decembrie 11/24, Bucuresti - Decretul Lege de ratificare a Marii Uniri de la Alba Iulia.

     

 

Decret

Ferdinand I

 Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională a Regelui României, la toţi de faţă şi viitori, sănătate:

Având în vedere decretul-lege sub nr. 3631 din decembrie 1918. Am decretat şi decretăm:

Art.I. În mod provizoriu şi până la definitiva organizare a României întregite, însărcinăm cu conducerea serviciilor publice din ţinuturile prevăzute în decretul-lege nr. 3631 Consiliul Dirigent semnat din Adunarea Naţională, de la Alba Iulia din 18 noiembrie, l decembrie 1918.

Art.II. Vor rămâne în administraţia guvernului regal afacerile străine, armata, căile ferate, poştele, telegrafele, telefoanele, circulaţia fiduciarii, vămile, împrumuturile publice şi siguranţa generală a Statului.

Art.III. Ţinuturile-unite cu Regatul României prin hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918, vor fi reprezentate în guvern prin miniştri filra portofoliu.

Art.IV. Pentru lucrurile care privesc aceste ţinuturi se vor mai numi prin decret regal pe lângă departamentele ministeriale, după propunerea miniştrilor fără portofoliu, consilieri speciali.

Art.V. Consiliul Dirigent în primul rând are misiunea de a ne prezenta în cel mai scurt timp, pentru ţinuturile asupra cărora se întinde administraţia lui, proiectul de reformă electorală pe baza votului universal şi proiectul de reformă agrară.

Art.VI. Preşedintele Consiliului nostru de Miniştri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului-lege de faţă.

Dat în Bucureşti, la 11 decembrie 1918

Ferdinand

Nr. 3832

Preşedintele Consiliului de Miniştri

şi ministru de externe,

      Ion I. C. Brătianu.

           1918 Decembrie 11/12, Bucuresti - Decretul Lege de validare a Consiliului Dirigent al Transilvaniei, ca organ provizoriu de tranzitie si relatiile acestuia cu Statul Roman.