România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Unirea Transilvaniei cu România

     Se comunica din Bucureşti:

 Delegaţia guvernului transilvănean, trimisa prin hotărârea Adunării de la Alba Iulia, spre a remite regelui Ferdinand al României, la Bucureşti, actul Unirii, a constituit obiectul unei primiri grandioase în capitala româneasca. La sosire, ea a fost salutată de toţi miniştrii, de un mare număr de generali, de reprezentantul legiunii transilvănene, de Comitetul Ligii pentru unitatea naţională etc.

Preşedintele Consiliului naţional al saşilor din Bucureşti, dr. Frank, a fost prezent la această primire.

Mulţimea a ovaţionat cu entuziasm pe miniştrii şi episcopii transilvăneni· Delegaţia a fost găzduită la palatul regal, unde i-au fost rezervate apartamente.

Regele a primit delegaţia, iar ministrul Goldiş a remis regelui hotărârea de la Alba Iulia.

Ministrul afacerilor externe  al Transilvaniei a prezentat regelui Ferdinand pergamentul constituind actul Unirii. Regele Ferdinand, foarte emoţionat, a mulţumit delegaţiei declarând că el se supune voinţei poporului român.

Mari festivităţi au fost organizate la Bucureşti în onoarea delegaţiei transilvănene. Liga unităţii naţionale a oferit un dineu în cursul căruia preşedintele a declarat că după realizarea Unirii, Liga nu-şi mai are raţiunea de a exista şi se declara dizolvată.

Prinţul Carol îşi va stabili reşedinţa la Braşov, unde se afla Regimentul 28 vânători, al cărui comandant este.

 

1919 ianuarie 1, Paris - Articolul din ziarul francez "Le temps" cu privire la primirea la Bucureşti a delegaţiei românilor transilvăneni, sosiţi pentru a preda regelui Ferdinand I al României actul Marii Uniri de la Alba Iulia.