România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Documente privind pe av. Aurel Vlad

 

 1918, noiembrie [12]/25,  Orăştie  

[MANIFEST]

FRAŢI ROMANI!

 

Agenţi de-ai guvernului unguresc răspândesc proclamaţii între popor, făcând propagandă în contra alipirii noastre cătră România.

O mie de ani am fost sub domnie ungurească, o mie de ani am suferit şi acum guvernul republican maghiar ne promite marea şi sarea ca să rămânem mai departe în tovărăşie cu ungurii. Alţii ca să strice rosturile şi fericirea neamului românesc zic, să nu ne alipim către România, ci să formăm noi singuri o ţară separată, adică noi românii să formăm două ţări slabe şi nu una mare şi tare, o Românie mare puternică şi unitară.

Fraţi români; Îndemnurile acestea vin de la duşmanii neamului nostru, cari cu orice preţ vreau să împiedice unitatea şi fericirea neamului românesc.

Tocmai de aceea, toţi Românii de omenie într-un glas trebuie să strige sus şi tare: „Trăiască România Mare” căci noi cu toţii cerem şi pretindem alipirea noastră la regatul român, veniţi dară în număr mare duminecă la Alba Iulia, ca toţi împreună să strigăm: „Trăiască România Mare”

Orăştie, 25 Noemvre 1918

Consiliul Naţional Român

dr. Aurel Vlad preşedinte

• Arh. St. Deva, Fond Banca Populară „Progresul”, dosar 20/1918.

1918, noiembrie [13]/26, Orăştie (cerc electoral)

 

PROCES-VERBAL

 luat în adunarea electorală a cercului electoral al Orăştiei din comitatul Hunedorii ţinută în Orăştie la 26 Noemvrie 1918.

Prezident: Dr. Enea Papiu. Notari: Dr. Sever Orbonaş, Simion Vlad.

Prezidentul dă cetire ordinului venit dela Comitetul Central Naţional Român, prin care se ordonă alegerea urgentă alor 5 delegaţi în Marea Adunare Naţională Română, care va fi convocată în scurt timp. Constată că publicarea alegerei de azi s-a vestit de cu vreme în toate comunele din cerc. Salută pe alegătorii prezenţi şi îi provoacă să numească 2 bărbaţi de încredere.

Se numesc de atari prin [...] [1] dnii Dr. Augustin Deac şi Niculae Voina.

Prezidentul deschide votarea, care decurgând în ordine, pe baza scrutiniului făcut de biroul adunării se constată că unanimitatea voturilor au întrunit dnii Dr. Ioan Mihu din Vinerea, Dr. Aurel Vlad din Orăştie, Dr. Aurel Muntean din Orăştie, Ioan I. Vulcu din Orăştie, Dr. Ioan Margita din Geoagiu

ca urmare prezidiul declară pe dnii: Dr. Ioan Mihu, Dr. Aurel Vlad, Dr. Aurel Muntean, Ioan I. Vulcu, Dr. Ioan Margita

aleşi din partea Românilor din acest cerc cu vot universal ca delegaţi ai cercului electoral îndreptăţiţi şi îndatoraţi a lua parte cu vot decisiv în Marea Adunare Naţională Română, care se va convoca din partea Consiliului Central Naţional Român încă în decursul acestui an şi la Adunările, cari eventual le va convoca în decursul anului următor.

Prezidiul dispune ca în urma acestei enunţări prezidiali aleşii deputaţi să fie prevăzuţi cu credenţionale, iar o parte a acestui proces verbal să se trimită imediat Consiliului Central Naţional Român.

 

Spre ştire

Despre-ce luându-se acest proces verbal în 2 parii, dintre cari unul se va păstra la Consiliul Naţional Român din fruntea comitatului, actul de alegere se încheie la orele 11 a.m.

 

D.c.m.s.

Dr. Enea Papiu, prezidentul adunării electorale, Dr. Sever Orbonaş, Simion Vlad, notarii adunării electorale, Nicolau Voina, Vaidei, George Ghigu, Vaidei, Eftimie Costescu, Boj, Ioan Voina, Pricaz, Romul Sabău, Foit, Avram Dubleşiu, Romoşel, Romul Albu, Vinerea, Simion Romoşan, Ioan Vlaicu, Binţinti [2], Iosif Dumitru, Beriu, Ioan D. Andrei, Sereca, Nicolae Moisesc, Romos, Samoilă Popovics, Căstău, Ioan Tertescu, Căstău, Bukur Andrei, Homorod, Popa Nikulaie, Homorod

bărbaţi de încredere din comunele cercului.

 

[1] Spaţiu necompletat.

         [2] Azi, Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara.

1 Decembrie 1918.

Dr. Aurel Vlad vorbind poporului de la tribuna oficiala