România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

DECLARAŢIE

CU PRIVIRE LA SITUAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN UCRAINA

   

Luând cunoştinţă de situaţia învăţământului în limba română în Ucraina (regiunile Cernăuţi. Transcarpatia, Odesa) de tentativele de marginalizare şi lichidare treptată a acestuia, întreprinse de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina (ministru Ivan Vakarciuk);

constatând că numărul de şcoli cu predarea obiectelor în limba română scade de la un an la altul, distrugându-se astfel reţeaua de şcoli naţionale care funcţiona în primii cinci ani de existenţă a Ucrainei, după proclamarea ei ca stat independent şi suveran;

venind în întâmpinarea doleanţelor confraţilor noştri din Ucraina, care ne solicită sprijinul în lupta lor pentru păstrarea identităţii naţionale, a limbii şi culturii româneşti;

noi. cei 272 de participanţi din peste 30 de ţări la cea de a XII-a ediţie a Congresului Spiritualităţii Româneşti care s-a desfăşurat la Alba-Iulia în perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2008 ne exprimăm îngrijorarea faţă de politica promovată de statul ucrainean privind restrângerea reţelei de învăţământ în limba română, precum şi faţă de indiferenta autorităţilor române vizavi de ceea ce se întâmplă în Ucraina în domeniul învăţământului în limba minorităţilor naţionale;

considerăm că îngrădirea drepturilor comunităţii româneşti din Ucraina la învăţământ în limba maternă, intimidarea profesorilor, că lipsa de manuale, criza de carte, de literatură artistică în limba română pentru completarea bibliotecilor şcolare şi publice, mai mult, nedorinţa autorităţilor ucrainene de a crea condiţiile necesare pentru ca etnicii români să aibă posibilitatea de a obţine studii medii speciale şi superioare în limba lor maternă vin în contradicţie cu aspiraţiile de integrare europeană a Ucrainei, cu declaraţiile liderilor politici ucraineni.

Drept urmare exprimăm speranţa că Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina va renunţa la politica de deznaţionalizare a copiilor de români prin şcoală şi îşi va anula deciziile discriminatorii, adoptate în ultimii ani.

În acelaşi timp, atenţionăm autorităţile statului român ca reprezentante legitime ale Patriei istorice a tuturor românilor, mai cu seamă a celor din teritoriile strămoşeşti în care s-a produs geneza poporului român că sunt datoare să ia atitudine fermă şi consecventă în apărarea românilor de pretutindeni în toate cazurile în care este atacată fiinţa lor naţională, propria identitate, drepturile legitime la învăţământ în limba română.

Credem de asemenea că a venit timpul să se treacă de la promisiuni la fapte, de la atitudinea de observator a statului român la implicarea lui directă şi consecventă în susţinerea tuturor problemelor cu care se confruntă comunităţile româneşti din Ucraina Serbia. Bulgaria şi din alte ţări.

                                                                                                      Alba Iulia 3.XII.2008