România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

La Cernăuţi

   

Minunea s-a-ntâmplat la Cernăuţi,

Când îmbrăcată-n doliu Bucovina,

Plângea o dalbă stea care-a apus

Din auroasa ei pleiadă şi senină.

Plângea cu ea copilul-gimnazist

Şi-n mâna-i fragedă plângea peniţa,

Iar versurile-ntâi, care le-a scris,

Spre un Luceafăr îi porni fiinţa.

El s-a născut poet la Cernăuţi,

Sfinţindu-i străzile prin veşnicie,

Căci a păşit aici cu ani în urmă mulţi,

El, care Eminescu-avea să fie!

Azi undeva se zbate sub ţărână

În curtea profesorului iubit

Izvorul cel curat cu apă lină

Din care gimnazistu-ar fi sorbit,

Iar teii îmbrăcaţi în strai de floare

Prin mirosul divin şi-mbietor

Şoptesc că-n Cernăuţi e sărbătoare,

C-artiştii geniali nicicând nu mor.

El s-a născut poet la Cernăuţi,

Sfinţindu-i străzile prin veşnicie,

Căci a păşit aici cu ani în urmă mulţi,

El, care Eminescu-avea să fie!

 

Azi amintirea despre el e vie,

Oraşul vechi păstrează ca un mit

Debutul lui Mihai în poezie,

Că-n Cernăuţi minunea s-a împlinit.

Oraşul azi se pare-un paradis

Din care a pornit spre veşnicie

Lumina stelei care s-a aprins

Şi n-o s-o stingă nimeni pe vecie

El s-a născut poet la Cernăuţi,

Sfinţindu-i străzile prin veşnicie,

Căci a păşit aici cu ani în urmă mulţi,

El, care Eminescu-avea să fie!

                Elena APETRI

Herţa - Bucovina - R. Ucraina