România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

VIZIUNI LA CERNĂUŢI

 

 Numai arhivarii şi măturătorii

numai cerşetorii oraşului ar putea să mai ştie

numai bătrânii ceasornicari mai au viziuni:

dintre rotiţele dinţate ale ceasornicelor răsar

ofiţerii subţiri mirosind a tutun interbelic

Celan şi Mircea Streinul aureolaţi

de aburii decadenţi ai cafelei

barba Mitropolitului Silvestru

curtată de briciul imperial prin saloanele din Viena

 

Numai arhivarii şi măturătorii, numai cerşetorii

înşurubând în cer

turlele răsucite ale Bisericii Sf. Nicolae, simt

oraşul închis sub varul din ziduri

 

Alte statui, alte măşti, pentru alte ceremonii

 

Întinzi mâna - şi dai de trupul absenţei

muşti din măr şi mărul

e pe jumătate mâncat

 

În lumină lucrează umbra păianjenului Arghirodes

cu râvnă benedictină. Mincinoase-i sunt

pânzele, himerică-i este crucea

 

Se înserează şi în turnul Primăriei

luminează capetele primarilor decapitaţi

străluceşte mefistofelic firma ziarului pictată

cu sângele poetului Ilie Motrescu

 

Se zice că Dumnezeu a fost văzut

vorbind cu câinii vagabonzi

în preajma fabricii de drojdii peste pod

 

Urci scările în noapte şi-i pustiu

cobori scările, alergi pe trepte către centru şi-i pustiu:

unde ţi-e tinereţea umplând vechile pasaje

împingând uşi grele din lemn de Bosnia

împodobite cu guri înverigate de leu?

 

Unde-ţi sunt prietenii: Ilie Arcadie Ştefan Vasile Grigore

Mircea Simion şi celălalt Ilie?

 

închizi ochii şi-i vezi înălţând o piramidă

de carne şi sânge pe tăişul săbiei

deschizi ochii şi-i vezi răzuind clopotele

de mierea imperiilor

 

Alte statui, alte măşti, pentru alte ceremonii

 

Ai vrea să te-ntorci

dar brusc înţelegi că nici n-ai plecat

te opreşti speriat şi-ţi asculţi bătăile inimii

întinzi mâna şi abia dacă dai de tine-n oglindă

Arcadie SUCEVEANU Chişinău - R. Moldova